Mersida Sadikovic Osmanbasic

Mersida Sadiković Osmanbašić je rođena 1966. godine.
Piše prozu i poeziju, a radovi su joj uvršteni u raznim zajedničkim zbirkama i književnim revijama u zemlji i inostranstvu. Radovi su joj prevođeni na slovenački i bugarski jezik, a koautor je dramskog teksta "Vidimo se u galeriji sjenki".


Angažovana kao urednik i korektor u sklopu izdavačkih projekata KNS-a i jedan je od pokretača Međunarodne književne manifestacije "KNS Međunarodni književni susreti".
Obnaša funkciju koordinatorice "Književnog kruga -KNS" i ostvarila je značajne angažmane na afirmaciji književnog stvaralaštva mladih autora.
Živi i radi u Sarajevu.

Objavljene djela:
1. "Na svojoj zemlji" - zbirka kratkih priča (2007)
1. "Kameno pero" - zbirka kratkih priča (2011)