Senada Smajic 1 

Senada Smajić, rođena 1957. godine u Vitezu, Bosna i Hercegovina. Od 1986. godine živi u Sloveniji. Piše poeziju na maternjem i slovenačkom jeziku, a bavi se i prevođenjem drugih autora.

Radovi su joj objavljivani u raznim revijama za književnosti i učesnica je brojnih literarnih manifestacija.


Objavljena djela:
- “Kroz život – Skozi življenje” - dvojezičnu zbirka / 2001.
- "Ditiramb" - zbirka poezije


Priznanja:
- "Novosarajevsko pero" / 2011.

O nama

Aktivnosti koje je Udruženeje realiziralo samostalno ili u saradnji sa drugima spadaju u arhivsku građu čime se dokumentuju programske aktivnosti KNS-a tokom svog društvenog angažmana na polju kulture i umjetnosti.

Tokom javnog djelovanja udruženje je otvaralo prostor za autorsku prezantaciju umjetničkog stvaralaštva mladih autora koji su uobličavali lični umjetnički izražaj u konkretno oblikovane ideje u vidu javnih manifestacija - putem kojih se prezentiraju umjetnička djela i radovi, kako članova KNS-a, tako i suradnika.

Get in touch

Kontakt

Udruženje za kulturu
– Nova svjetlost
Džamijska 9, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
+ 387 61 524 505
kns_sarajevo@yahoo.com

Facebook stranica