BALKANSKA PJESNIČKA UNIJA / POEZIJA GODINE-2020: REZULTATI KONKURSA-DRUGI CIKLUSA (NEPOTPUN SPISAK)

Usljed apliciranja oko 300 učesnikam a što je znatno većeg broja od očekivanog, došlo je do objektivnog kašnjenja u objavljivanju rezultata drugog ciiklusa konkursa „BALKANSKA PJESNIČKA UNIJA / POEZIJA GODINE-2020“. Objavljujemo NEPOTPUN SPISAK ocjenjenih radova jer je u toku procedura ocjenjivanja nešto manje od 100 aplikacija, što u narednim danima bit će objavljeno.

Autore molimo za strpljene jer je sistem vrednovanja zasnovan na dva nivoa, a što zahtijeva vremena da bi se ispoštovale predviđene procedure.

Ibrahim Osmanbašić
Predsjednik Organizacionog odbora

Sarajevo; 14.11.2020.god.

BOSNA I HERCEGOVINA

1. Abir Hadžić / BiH / Cilj - 21.43 (CEF BPU br.2)
2. Ademir Ado Halilović / BiH / Starčeve suze – 16,07 (CEF BPU br.2)
3. Adnan Hodžić / BiH / Ti i ja – 17,90 (CEF BPU br.2)
4. Adnan Sijarić / BiH / Ne postojiš - 21.17 (CEF BPU br.1)
5. Advija Herenda / BiH / Odlazim s tugom - 12,69
6. Aida Jašarević / BiH / Carstvo razbacanih snova - 27,27 (CEF BPU br.2)*
7. Aida Sečić- Nezirović / BiH / Pjesma nevidljivog djeteta – 18,77 (CEF BPU br.1)
8. Aleksandra Kostić / BiH / Voli me malo, da traje – 21,07 (CEF BPU br.1)
9. Alisa Sjenar / BiH
10. Almira Mraković / BiH / Vitez srca moga – 20,07 (CEF BPU br.1)
11. Amela Ibrahimagić-Tirović / BiH / Proljeće – 18,29 (CEF BPU br.2)
12. Amer Softić / BiH / Signali i znakovi - 20,84 (CEF BPU br.2)
13. Amina Bulić / BiH/ Odlazak Barbara – 20,26 (CEF BPU br.1)
14. Amir Šulić / BiH / Spektre - 25,05 (CEF BPU br.2)*
15. Angelina Vukosav / BiH / I jesen tuguje ljubavi - 17,87 (CEF BPU br.2)
16. Armir Hodžić / BiH / Tišina – 21,19 (CEF BPU br.2)
17. Arnela Šabanović / BiH / Ainu (Ljudi) - 21.86 (CEF BPU br.1)
18. Azra Sokolović / BiH / Traganje – 24,92 (CEF BPU br.2)
19. Bajram Bajro Neljković / BiH / Ispod plavog svoda – 21,28 (CEF BPU br.2)
20. Balta Manjgo Bea / BiH / Kundak - 25,54 (CEF BPU br.2)*
21. Berin Mujkić / BiH / Pero duše – 19,13 (CEF BPU br.2)
22. Biba Mujačić / BiH / Tako obična – 22,44 (CEF BPU br.1)
23. Ćazim Mučić / BiH / Stvarnost se kuje – 23,55 (CEF BPU br.2)
24. Dragan Mučibabić / BiH / Plakao sam – 21,56 (CEF BPU br.2)
25. Dženana Uščuplić/ BiH / Trenutak - 24,15 (CEF BPU br.1)
26. Edima Efendić Džinić / BiH / Jesi li oslušnuo babo – 22,64 (CEF BPU br.1)
27. Edina Heldić- Smailagić / BiH / Presuda – 23,50 (CEF BPU br.1)
28. Elma Ahmetspahić / BiH / Oproštaj – 23,00 (CEF BPU br.1)
29. Elma Skopljak / BiH / Temporalna petlja / 14,58
30. Elvedina Arnaut / BiH / Traženje – 21,18 (CEF BPU br.2)
31. Elvira Čorbo / BiH /Anatomija riječi – 22,65 (CEF BPU br.1)
32. Elvira Dizdarević-Abazović / BiH / Crnina - 18.47 (CEF BPU br.1)
33. Emina Mandžukić / BiH / Ako i onda – 18,45 (CEF BPU br.1)
34. Emir Durmišević / BiH / Ljubav - 12,45
35. Emir Eminić / R.Slovenija / Jesen u modi – 11,70
36. Emsudina Bavčić-Deljo / BiH / Život - 23,70 (CEF BPU br.2)
37. Ena Imamović / BiH / Tik tak – 18,84 (CEF BPU br.1)
38. Ensar Bukarić / BiH / Lapidarijum uma – 24,04 (CEF BPU br.2)
39. Esma Bandić-Softić /BiH / Otisak – 22,51 (CEF BPU br.2) 
40. Fadil Hadžović/BiH / Gdje si draga – 11,43 
41. Fatima Jamaković-Čorambegić / BiH / Strah - 22,93 (CEF BPU br.1)
42. Galib Puškar / BiH / Naborane mjesečine - 22,69 (CEF BPU br.1)
43. Gordana Ilić / BiH / Gluvoća - 22,89 (CEF BPU br.1)
44. Gordana Radovanović / BiH / Dva gosta – 27,63 (CEF BPU br.3)*
45. Hava Bužo Sakić / BiH / Dođeš mi kao bolest – 19,72 (CEF BPU br.2)
46. Husnija Ćoralić / BiH / Tajne tišine - 25,10 (CEF BPU br.2)*
47. Huso Avdić / BiH / Ciganka (Romkinja) – 19,71 (CEF BPU br.1)
48. Ibrahim Osmanbašić / BiH / Admiral poezije – 26,28 (CEF BPU br.2)*
49. Ifeta Hrnjić / BiH / Savremeni nemir – 23,83 (CEF BPU br.1)
50. Ilhan Mulalić / BiH / Zavičajna – 17,30 (CEF BPU br.2)
51. Irena Perić / BiH / Kiša – 20.14 (CEF BPU br.1)
52. Jasmin Dorić / BiH / Narodna kuhinja – 24,40 (CEF BPU br.2)
53. Josip Ivić / BiH / BiH / Tuga – 11,76
54. Kemal Ljevaković / BiH / Na raskršću eon godina - 21.81 (CEF BPU br.3)
55. Kemal Valjevčić / BiH /
56. Larisa Softić-Gasal BiH / Sada – 20,90 (CEF BPU br.1)
57. Lejla Boškailo-Obradović / BiH / Povratak – 20,60 (CEF BPU br.2)
58. Lejla Ledinić / BiH / Nema te - 26,68 (CEF BPU br.2)*
59. Maid Čorbić / BiH / Molim za oprost - 21,56 (CEF BPU br.1)
60. Maida Semić / BiH / Osvijesti se još grešna nisi – 21.45 (CEF BPU br.1)
61. Marija Šuković / BiH / - Hvala košmarima - 27,77 (CEF BPU br.2)*
62. Merima Krivošija / BiH / I opet sutra – 21,03 (CEF BPU br.1)
63. Merjem Mujić / BiH / 23. septembar – 21,92 (CEF BPU br.1)
64. Mersija Balić / BiH / Posljednja pjesma – 21,00 (CEF BPU br.2)
65. Milanka Burić / BiH /
66. Milanka Kuzmić / BiH Put za nigde – 22,54 (CEF BPU br.2)
67. 
68. Milorad Kostić / BiH / Tada su suze mislile, da jesmo – 17,80 (CEF BPU br.1)
69. Mirela Gavranović / BiH / Na putu za zemlju čuda – 25,57 (CEF BPU br.2)
70. Mirjana Tomović / BiH / Iskra u tami – 24,78 (CEF BPU br.2)
71. Muamera Planjac / BiH / Tišina – 21,16 (CEF BPU br.1)
72. Nermina Subašić / BiH / Majka Dženetska huruja – 24,54 (CEF BPU br.1)
73. Nihad Ćosić / BiH / Još uvijek – 21,41 (CEF BPU br.2)
74. Nikola Baco Vujinović / BiH / Poetično nadahnuće - 20,48 (CEF BPU br.1)
75. Refika Dedić / BiH / Dilema – 17,53 (CEF BPU br.2)
76. Rifat Ledinić / BiH / Noću se nebo otvara – 12,75
77. Safet Gracić / BiH / Večna zima - 15,89 (CEF BPU br.1)
78. Sanijela Matković / BiH /
79. Sanja Radulović / BiH / Most - 26.12 (CEF BPU br.4)*
80. Selma Kopić / BiH / Šta ćemo ostaviti djeci - 27,43 (CEF BPU br.3)*
81. Selvera Lila Šabanović / BiH/ Koliko te volim – 15,95
82. Senada Užičnin / BiH / Nekrologija – 25,32 (CEF BPU br.3)
83. Suad Krajinović / BiH / Boje ljubavi – 21.23 (CEF BPU br.3)
84. Suzana Ljepava / BiH / Val I stijena - 19.44 (CEF BPU br.1)
85. Šahdo Bošnjak/ BiH / Loše ti se piše - 23,74 (CEF BPU br.2)
86. Tamara Dragić / BiH / Tišina moje samoće – 22,12 (CEF BPU br.2)
87. Tatjana Tomić/ BiH / Lako je biti Rebeka – 23,25 (CEF BPU br.1)
88. Umihana Krličević–Omerović / BiH /
89. Vahid Bušatlić /BiH / Istina i strah / 19,16 (CEF BPU br.2)
90. Velid Bajramović / BiH / U životu je važno živjeti snažno - 20,62 (CEF BPU br.1)
91. Vernesa Manov / BiH / Skupo vrijeme jefninih pantomima – 26,02 (CEF BPU br.4)*
92. Vildana Muslić / BiH / Niko kao pjesnik - 22,50 (CEF BPU br.1)
93. Zoran Radosavljević / BiH / Napisati ja - 19,24 (CEF BPU br.1)
94. Zumber Muratović / BiH / Kad ćemo ponovo prosetati Sarajevom prijatelju - 26,29 (CEF BPU br.3)*

 

 R.SRBIJA

1. Aleksandar Marić / R.Srbija / Hoću – 23.03 (CEF BPU br.1)
2. Aleksandar Petrović / R.Srbija / Večiti – 23,20 (CEF BPU br.1)
3. Ana Mitić Stošić / R.Srbija / Borba - 23.24 (CEF BPU br.1)
4. Anastas Nastevski / R.Srbija / Farma muva – 18,40 (CEF BPU br.1)
5. Anna Canić / R.Srbija / Pentalingaul 1.0 – 19,65 (CEF BPU br.1)
6. Avram Simić / R.Srbija / Pogledaj ih – 15,20 (CEF BPU br.1)
7. Belma Husović /R.Srbija / Putanja – 21, 59 (CEF BPU br.1)
8. Bojana Simeunović / R.Srbija / Skrivena ljubav – 22,58 (CEF BPU br.2)
9. 
10. 
11. Borislav Batin/ R.Srbija / Šarganska koža – 20,51 (CEF BPU br.2)
12. Cvijetin Baja Lobožinski / R.Srbija / Suze – 20,18 (CEF BPU br.2)
13. Danijela Jovančić / R.Srbija – Levitacija – 20,52 (CEF BPU br.1)
14. Dejan Tomić / R.Srbija / Let – 19.06 (CEF BPU br.1)
15. Dragan Nedimović / R.Srbija / Rok trajanja – 18,00 (CEF BPU br.2)
16. Dragan Pop Dragan / R. Srbija /
17. Dragan Vekecki / R.Srbija / Ljubim te – 22,80 (CEF BPU br.1)
18. Dragana Randjić 80 / R.Srbija / Sebično sam želela – 13,03
19. Đorđe Simić / R. Srbija /
20. Đurđija Peruničić / R.Srbija / Dani - 17,40 (CEF BPU br.1)
21. Hajro Ikić / R.Srbija / Vrijeme - 18,95 (CEF BPU br.2)
22. Jana Nikolić / R. Srbija /
23. Jasmina Cirković / R.Srbija / Iz sna te vidim - 22.83 (CEF BPU br.1)
24. Jelena Grujić / R.Srbija / Azil - 24.03 (CEF BPU br.2)
25. Jelena Kijanović / R.Srbija / Afrika - 11,67
26. Lidija Leskur / R.Srbija / Starice moja – 19,82 (CEF BPU br.1)
27. Lina i Željko / R. Srbija/ Lindžino ljubavno pismo -24,64 (CEF BPU br.1)
28. Ljubenko Zvizdić / R.Srbija / Plava ruka uspomena – 22,42 (CEF BPU br.1)
29. Marija Najthefer Popov / R.Srbija /
30. Marijana Tomišić / R.Srbija / Balkansko igralište - 25,15 (CEF BPU br.2)
31. Mile Kostić Dubnica / R.Srbija / Mašta – 19,04 (CEF BPU br.1)
32. Milka J. Šolaja / R.Srbija / Riječi bola – 20,15 (CEF BPU br.2)
33. Miloje Veljović / R.Srbija - Drina mi je ostala u dusi – 20,80 (CEF BPU br.1)
34. Miloš Marjanović / R. Srbija/ Proljeće - 23,76 (CEF BPU br.3)
35. Miljana Petojević / R.Srbija / Čudna senka moje bake - 21.65 (CEF BPU br.3)
36. Mira Rakanović / R.Srbija / Pesma umrlog pesnika - 23,30 (CEF BPU br.1)
37. 
38. Nadica Ilić / R.Srbija / Seta – 15,00 
39. Nebojša Amanović / R.Srbija / Žene - 21,70 (CEF BPU br.1)
40. Nebojša Stanojković / R.Srbija / Zemlja traži svoje - 20,85(CEF BPU br.1)
41. Nerandža Kostić / R.Srbija / Pismo žene – 26.89 (CEF BPU br.3)*
42. Refik Martinović / R.Srbija / Uz vatru čergara – 26,03 (CEF BPU br.3)
43. Ružica Kraćica / R. Srbija/ Za tebe - 23,29 (CEF BPU br.1)
44. Slavica D. Domnjanović / R. Srbija /
45. Slavko Mali / R. Srbija /
46. Snežana Todorović / R. Srbija /
47. Sofija Damčević / R. Srbija /
48. Srđan Stevanović / R.Srbija / Zašto – 15,45 (CEF BPU br.1)
49. Srećko Aleksić / R. Srbija / Aboridžini – 22,10 (CEF BPU br.1)
50. Sveta Cakić / R. Srbija /
51. Tatjana Jakić / R. Srbija /
52. Vesna Ristović / R.Srbija / Miris proljeća – 18,50 (CEF BPU br.1)
53. Vladanka Cvetković / R. Srbija /
54. Željko Cesnak / R.Srbija / Kroz život – 26,10 (CEF BPU br.2)*

 

 R.HRVATSKA

1. Ana Bašić / R.Hrvatska / Sijede vlasi – 21,58 (CEF BPU br.2)
2. 
3. Ana Narandžić / R.Hrvatska / Rodit ću se ponovo – 24,15 (CEF BPU br.2)
4. Anđelka Korčulanić / R.Hrvatska / Ako te jednom bude ljubio pjesnik - 28.17 (CEF BPU br.4)*
5. Biserka Vuković (R. Hrvatska) / Ovozemaljska ljubav – 18,97 (CEF BPU br.2)
6. Dino Halvadžić /R.Hrvatska /
7. Dražen Rubić / R.Hrvatska / Buuđenje – 17,60 (CEF BPU br.1)
8. Dubravko Matančević / R.Hrvatska / Trenutak - 18,50 (CEF BPU br.1)
9. Đenana Jakić (Nera) / R.Hrvatska / Dopusti mi da budem žena - 25,39 (CEF BPU br.2)*
10. Đurđica Brčić / R.Hrvatska /Samo moji snovi - 23,48 (CEF BPU br.1)
11. Enisa Rostohar / R.Hrvatska / Staza moje mladosti - 18,37 (CEF BPU br.1)
12. Evica Kraljević / R.Hrvatska /
13. Gordana Vlašić / R.Hrvatska / Za danas - 17.24 (CEF BPU br.1)
14. Ivan Klarić / R.Hrvatska / Dvoje - 22,89 (CEF BPU br.2)
15. Ivan Tihi Grubišić / R.Hrvatska / Primi moju ruku - 21.79 (CEF BPU br.1)
16. Ivanka Jularić / R.Hrvatska / Ostati budna -18,01 (CEF BPU br.1)
17. Jadranka Trogrlić / R.Hrvatska / Tuga u jesen - 15,64 (CEF BPU br.1)
18. Jadranka Varga / R. Hrvatska / Ako ti - 21,77 (CEF BPU br.2)
19. 
20. Jasna Gugić / R.Hrvatska / Tišina – 18,05 (CEF BPU br.1)
21. Jelena Stanojčić / R.Hrvatska / Ima ljubavi koji su otporne na sve - 24,14 (CEF BPU br.2)
22. Josip Grabušić / R. Hrvatska / Zbogom nikad više – 18.87 (CEF BPU br.2)
23. Katica Protić / R.Hrvatska / Univerzum se otvara – 21,36 (CEF BPU br.1)
24. Keti Mijolović / R.Hrvatska / Pusti se Ines - 12,65
25. Lela Vučković /R.Hrvatska /Kad skinemo maske - 26,07 (CEF BPU br.3)*
26. Lucija Kljajić / R.Hrvatska / Prolazan list – 16,80 (CEF BPU br.2)
27. Ljibica Rogulj / R.Hrvatska/ Nijemi krik iz srca majke – 22,84 (CEF BPU br.2)
28. Ljiljana Jerončić / R.Hrvatska /
29. Ljiljana Koci / R.Hrvatska / Kuhana žaba – 15,60
30. Maja Predmerski / R.Hrvatska /
31. Marica Žanetić Malenica / R.Hrvatska / Ljubavni zov – 21,47 (CEF BPU br.2)
32. Marijan Juretić /R.Hrvatska / Nigdje – 18,60 (CEF BPU br.2)
33. Mateo Marelja / R.Hrvatska / neocjenjeno (sadržaj van propozicija konkursa)
34. Mia Behtan / R.Hrvatska / Kreativno izbrušen dijamant - 22.34 (CEF BPU br.2)
35. Milena Zlateska / R.Htvatska /- U plamenu – 24,53 (CEF BPU br.2)
36. Miivoj Pašiček / R.Hrvatska / TKo ste vi da mi sudite - 24,34 (CEF BPU br.1)
37. Mira Jungić / R.Hrvatska / Jedro – 23,55 (CEF BPU br.1)
38. Mirjana Marković / R.Hrvatska /
39. Nada Vukašinović / R.Hrvatska / Protagonista – 26,53 (CEF BPU br.3)*
40. Nikola Šimić Tonin / R.Hrvatska / Ćilim - 22,07 (CEF BPU br.1)
41. Robert Dudnik / R.Hrvatska/ Aktivna meditacija Zorba Budhhe – 23,08 (CEF BPU br.1)
42. Ružica Todorović / R.Hrvatska /
43. Sanja Kosić Anna / R.Hrvatska /
44. Silvija Butković / R.Hrvatska / Krajolici radosti – 26,19 (CEF BPU br.2)*
45. Siniša Miljević / R.Hrvatska /
46. Slavica Bulić / R.Hrvatska / Sjećanje - 21.04 CEF BPU br.1)
47. Slavica Bakšaj / R.Hrvatska/ Vrijeme izolacije – 23,47 (CEF BPU br.2)
48. Smiljana Tomić / R.Hrvatska / Korona - 18,17 (CEF BPU br.1)
49. Stjepan Crnić / R.Hrvatska / Točka - 20,65 (CEF BPU br.2)
50. Terezija Flegar / R.Hrvatska / Snaga ljubavi - 19,12 (CEF BPU br.1)
51. Tomislav Ribić / R.Hrvatska / sirene se pare s lavovima u mojim snovima – 26,38 (CEF BPU br.2)*
52. Vera Bosazzi / R.Hrvatska /
53. Zdenaka Mlinar / R. Hrvatska / Ljubav je moja vjera - 18,66 (CEF BPU br.1)
54. Zdrvko Odorčić /R.Hrvatska / Na kraju - 25.09 (CEF BPU br.2)*

 

R.S.MAKEDONIJA

1. Ago Haurdić / R.S.Makedonija / Klesar – 21,18 (CEF BPU br.1)
2. Andriana Risteska / R.S.Makedonija / Ako me potražiš – 19,14 (CEF BPU br.1)
3. Eleonora Nikolovska / R.S.Makedonija/ Ti – 14,80
4. Iva Damjanovski / R.S.Makedonija / Nezahvalnost – 20,55 (CEF BPU br.2)
5. Kemal Mašović / R.S. Makedonija / Groznica ljubavi – 16,70 (CEF BPU br.1)
6. Keti Nikoloska / R.S. Makedonija / Nemir– 21,23 (CEF BPU br.2)
7. Ljubinka Doneva /R.S. Makedinija / Hibernacija – 19,98 (CEF BPU br.2)
8. Marija Simonoska / R.S.Makedonija/ Da letim, da poletim – 21,14 (CEF BPU br.2)
9. Marijana Mitrevska / R.S.Makedonija / Vanseriska ljepota - 22,16 (CEF BPU br.1)
10. Marina Mijakovska / R.S.Makedonija / Oblak od saoglasnika – 23,97 (CEF BPU br.1)
11. Nadica Karakoleva /R. S.Makedonija/ Hiljadu načina– 18.34 (CEF BPU br.1)
12. Snežana Panoska / R.S.Makedonija / Ja nisam tu – 19,67 (CEF BPU br.1)
13. Suzan Ruleska / R.S.Makedonija / Mirisot na srekata 18,34 (CEF BPU br.1)
14. Svetlana Papaček / R.S.Makedonija /
15. Sveto Stamenov /R.S.Makedonija/ Osmeh tvoj – 19,32 (CEF BPU br.1)

 

 CRNA GORA

 1. Amil Đešević / Crna Gora / Huseinu Bašiću – 21,53 (CEF BPU br.1)
2. Braho Adrović / Crna Gora / Uzaludna pjesma - 20,70 (CEF BPU br.2)
3. Dijana Tiganj / Crna Gora - Kažu možda je to sao navika – 22,02 (CEF BPU br.1)
4. Dušan Pejaković / Crna Gora / Bezimena pjesma - 23,69 (CEF BPU br.2)
5. Ervina-Mila Omeragic Džanović (Crna Gora ) Stari, znani nemiri 18,78 (CEF BPU br.1)
6. Gordana Sarić / Crna Gora / Metafore - 20,95 (CEF BPU br.1)
7. Ivana Anđelić / Crna Gora / Agonija – 24,35 (CEF BPU br.2)
8. Jovana Stevović / Crna Gora/ Molitva - 23,48 (CEF BPU br.2)
9. Ljerka Petković / Crna Gora / To be or not to be - 25,36 (CEF BPU br.2)*
10. Munevera Sutović / Crna Gora / Nebo – 20,30 (CEF BPU br.1)
11. Nada Matović / Crna Gora / Pjesma o jeseni – 21,20 (CEF BPU br.1)
12. Nikola Nenezić / Crna Gora /
13. Slavka Božović / Crna Gora /
14. Slobodan Ćurović / Crna Gora / Svijeta cijela - 20,24 (CEF BPU br.1)
15. Vladislav Vlahović / Crna Gora /
16. Vlado Laličić / Crna Gora /

ITALIJA
1. Maja Ivković / Italija / Vrisak tišine - 25,75 (CEF BPU br.2)*
2. Mehmet Rrema / Italija / Ja pišem... - 20.72 (CEF BPU br.1)
3. Žana Coven / Italija / Ukradeno djetibnstvo – 27,74 (CEF BPU br.2)*

 

ŠVEDSKA
1. Asim Ferhatović / Švedska / Nevidljivi vladar – 25,24 (CEF BPU br.2)*
2. Joanna Svensson / Švedska / Moje misli – 18,43 (CEF BPU br.2)
3. Mirveta Islamović / Švedska / Jutarnja magla – 21,52 (CEF BPU br.1)
4. Rabija Hamidović / Švedska / Bez tebe ne znam ni da dišem – 18,69 (CEF BPU br.2)
5. Smail Jonuz / Švedska /
6. Šemso Avdić /Švedska/ Dvorac oca moga - 25,72 (CEF BPU br.2)*

NJEMAČKA
1. Habib Selmanović Beli / Njemačka / Nada i san – 17,64 (CEF BPU br.1)
2. Halida Kuduzović / Njemačka / Zavičaju moj – 19,45 (CEF BPU br.2)
3. Mehmed Meša Delić /Njemačka / Trzaj za razmenu jave i sna – 18,88 (CEF BPU br.2)
4. Nur Sadija / Njemačka / Mogla bih vas pobjediti – 22,43 (CEF BPU br.1)
5. Sadija Rašljanin / Njemačka /

 

R.SLOVENIJA
1. Aleksandar Kusić / R.Slovenija / Manubium sterni – 21.84 (CEF BPU br.1)
2. Dragan Mitić / R.Slovenija / Bila si miris najljepseg ljeta - 23,66 (CEF BPU br.2)
3. Dušan Šabić / R.Slovenija / Marija – 23,69 (CEF BPU br.1)
4. Emir Eminić / R.Slovenija /
5. Franjo Frančić / R.Slovenija / Ti, ja i leptir – 16,46 (CEF BPU br.1)
6. Jernej Kusterle / R.Slovenija Kriske sjecanja – 20,72 (CEF BPU br.1)
7. Zdravko Kokanović- Koki / R.Slovenija

 

 AUSTRIJA
1. Avdulah Ramčilović /Austrija / Koraci – 16,65 (CEF BPU br.2)
2. Frančeska Liebmann / Austrija / Čežnja -20.90 CEF BPU br.1)
3. Šeherzada Husić Šarić / Austrija - Selektor poezije – 18.67 (CEF BPU br.2)
4. Slavica Klein / Austrija/

KANADA
1. Ana Jugo / Kanada /
2. Remza Lagarija / Kanada/
3. Tanja Ajtić / Kanada /

DANSKA
1. Alma Buljubašić Maglić / Danska / Čudo ljubavi - 15,70 (CEF BPU br.1)
2. Denis Dzelić / Danska / Mandala – 24.60 (CEF BPU br.1)
3. Dino Čopelj / Danska / Inadžija – 26,19 (CEF BPU br.3)*
4. Emir Bajrović / Danska / Nekad živ sam bio – 26,94 (CEF BPU br.3)*
5. Muamer Avdić / Danska / Iz čekmeđa riječi – 27,29 (CEF BPU br.4)*

AUSTRALIJA
1.Vlado Ećim /Australija / Zašto – 20.97 (CEF BPU br.1)

BELGIJA
1.Renata Karadžić /Belgija / Nano – 22,24 (CEF BPU br.2)

EGIPAT
1.Medina Džanbegović /Egipat/ - (NE) Ravnodušnost - 20,65 (CEF BPU br.1)

FRANCUSKA
1.Sead Ribić / Francuska / Bez grijeha – 23.22 (CEF BPU br.1)

MALTA
1.Gordana Ćulibrk / Malta / Zalogaj straha - 23,95 (CEF BPU br.1)

RUMUNIJA
1.Florentina Danu / Rumunija / Svakog jutra se s tobom vraćam u život – 19,06 (CEF BPU br.1)

SIRIJA
1.Ayman Kodra Danial /Sirija / Moj ljubavnik – 21,44 (CEF BPU br.1)

ŠVICARSAKA
1.Enser Hodža / Švicarsaka/
2.Hamdo Čamo / Švicarska/Bosno moja – 21,76 (CEF BPU br.2)

USA
1.Mediha Kapetanović / USA / Duša nikada ne sijedi – 24,36 (CEF BPU br.1)
2.Muhedin Glogić / USA / Nije nam bilo suđeno - 9,70

UJEDNJENO KRALJEVSTVO
1.Samira Jakupović / Uk / Korov – 20,32 (CEF BPU br.2)

KOSOVO
1.Arif Haliti / Kosovo/ Pobjednici – 20,19 (CEF BPU br.1)

HOLANDIJA
1.Dragica Križanac / Holandija /

 

 BPU 2

"TRAGOVI PJESME" - zbirka radova učesnka projekta
„BALKANSKA PJESNIČKA UNIJA / POEZIJA GODINE-2020“.
drugi ciklus / Izdavač: KNS, 2020.g.

 

KNSINFO / 15.11-2020.god.

O nama

Aktivnosti koje je Udruženeje realiziralo samostalno ili u saradnji sa drugima spadaju u arhivsku građu čime se dokumentuju programske aktivnosti KNS-a tokom svog društvenog angažmana na polju kulture i umjetnosti.

Tokom javnog djelovanja udruženje je otvaralo prostor za autorsku prezantaciju umjetničkog stvaralaštva mladih autora koji su uobličavali lični umjetnički izražaj u konkretno oblikovane ideje u vidu javnih manifestacija - putem kojih se prezentiraju umjetnička djela i radovi, kako članova KNS-a, tako i suradnika.

Get in touch

Kontakt

Udruženje za kulturu
– Nova svjetlost
Džamijska 9, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
+ 387 61 524 505
knsinfo1@gmail.com

Facebook stranica