Ibrahim Osmanbašić (1964,g.)

rl 100

"Rizik letenja" (Antverpen; 1998.)

 

lk 2

 

 

 

 

sl 3

 

 

sl 4

 

 

sl 51 

"EKSPLOZIJA ZVUKA" (2002.)

 

 

sl 52

"POSLJEDNJI POLJUBAC" (Antverpen/1997.)

 

 

sl 53

"LANCI ZA NEVINE" (Sarajevio, 2017. god.)

 

 

 

sl 55

"Moj R'N'R" (Antverpen; 1997.g)

 

 

sl 57

 

 

sl 58

 

 

 

sl 59

 

 

sl 60

 

O nama

Aktivnosti koje je Udruženeje realiziralo samostalno ili u saradnji sa drugima spadaju u arhivsku građu čime se dokumentuju programske aktivnosti KNS-a tokom svog društvenog angažmana na polju kulture i umjetnosti.

Tokom javnog djelovanja udruženje je otvaralo prostor za autorsku prezantaciju umjetničkog stvaralaštva mladih autora koji su uobličavali lični umjetnički izražaj u konkretno oblikovane ideje u vidu javnih manifestacija - putem kojih se prezentiraju umjetnička djela i radovi, kako članova KNS-a, tako i suradnika.

Get in touch

Kontakt

Udruženje za kulturu
– Nova svjetlost
Džamijska 9, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
+ 387 61 524 505
knsinfo1@gmail.com

Facebook stranica