ALMANAH SAVREMENE BOSANSKOHERCEGOVAČKE POEZIJE
Bugarska, 2016.

almanah


U almanah je uvrštena 141 pjesma, na 220 strana, od 19 autora iz raznih gradova iz BiH, a u izboru su uvrštena i četiri autora iz dijaspore.

U oktobru ove godine, u Bugarskoj, iz štampe je izašao trojezični Almanah savremene bosanskohercegovačke poezije, na bosanskom, hrvatskom na bugarskom jeziku. Prijevod pjesama na bugarski jezik uradila je pjesnikinja Latinka – Zlatna (A. Sapundžijeva) koja živi i piše u Bugarskoj.

U almanah je uvrštena 141 pjesma, na 220 strana, od 19 autora iz raznih gradova iz BiH, a u izboru su uvrštena i četiri autora iz dijaspore.

Nakon petojezične pjesničke antologije „Balkanski glasovi“, gdje je uvršteno 12 autora iz BiH, ovo je novo predstavljanje bh. poezije na međunarodnom nivou, među kojima su svoje mjesto našli i pjesnikinje i pjesnici iz plejade nove književne generacije.

 

LATINKA ZLATNA 1


Almanah je realizirala bugarska pjesnikinja i prevoditeljica Latinka-Zlatna (A.Sapundžieva ) (1957.)

 

.........


NASLOV: Almanah savremene bosanskohercegovačke poezije
Prijevod sa bosanskog i hrvatskog na bugarski jezik: Latinka – Zlatna (A. Sapundžijeva) Bugarska
Urednik: Latinka – Zlatna (A. Sapundžijeva) Bugarska
Izdavač i štampa: „Štamparija Nima“ EOOD
Prvo izdanje
PLEVEN,2016 / BUGARSKA
ISBN: 978-619-162-630-4

 


Broj pjesama sa koliko su autori zastupljeni u almanahu:

1. Amir Šulić - 6
2. Armin Bolić - 8
3. Vildana Moralić - 6
4.Gordana Radovanović – 8
5. Džabir Sedić - 6
6. Dijana Jovanović - 8
7. Edin Kinkel – - 6
8. Željko Perović - 8
9. Ibrahim Osmanbašić - 8
10. Ibro Suhopoljac - 8
11. Indira Čandić - 7
12. Ljiljana Tomljanović - 8
13.Mersida Osmanbašić - 8
14. Mirjana Tomović – 8
15. Mubera Isanović - 8
16. Sanja Radulović - 8
17. Safer Grbić - 8
18. Senada Smajić - 8
19. Jusuf Džafić - 6

 

 

Autor: KNS INFO
Sarajevo, 2.11.2016.