Asim bajramovic

Asim Bajramović je rođen 1956. godine u Orahovicama - Bileća, BiH.

Pjesnik Asim Bajramović, koji pjeva narodnim duhom stihove oplemenjene izuzetnom poetikom i narativnom snagom, pored pjesama, uspješno se izražava kroz poeme sa historijskom tematikom - gdje na najbolji način se ispoljava nesvakidašnji dar za poetsku kreaciju, gdje je svaki stih isklesan u čvrstom kontekstu narodnih predanja - koja odišu svježinom autentičnog bosanskog pjesništva.

Pjesničke radove Bajramović objavljuje na radiju "Naša Riječ- Čikago", kao i u lokalnim novinama "Peta strana svijeta". Mnoga djela autora su pretočena u melodije pa se u raznim interpretacijama izvode uz muzičku pratnju, a tekstove je koristio i "Institut sevdaha-Visoko". Pjesnički radovi su mu uvršteni u zajedničke zbirke sa „Novosarajevskih književnih susreta“.

Član Udruženja za kulturu-Novo Sarajevo.

Trenutno živi i radi u U.S.A .Objavljena djela:
Amanet Bosne (2010) - pjesničko djelo

 

O nama

Aktivnosti koje je Udruženeje realiziralo samostalno ili u saradnji sa drugima spadaju u arhivsku građu čime se dokumentuju programske aktivnosti KNS-a tokom svog društvenog angažmana na polju kulture i umjetnosti.

Tokom javnog djelovanja udruženje je otvaralo prostor za autorsku prezantaciju umjetničkog stvaralaštva mladih autora koji su uobličavali lični umjetnički izražaj u konkretno oblikovane ideje u vidu javnih manifestacija - putem kojih se prezentiraju umjetnička djela i radovi, kako članova KNS-a, tako i suradnika.

Get in touch

Kontakt

Udruženje za kulturu
– Nova svjetlost
Džamijska 9, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
+ 387 61 524 505
kns_sarajevo@yahoo.com

Facebook stranica