Udruženje za kulturu-Nova svjetlost (KNS)

Poštovani saradnici i simpatizeri udruženja KNS,

Obavještavamo vas da smo objavili program manifestacije "10. KNS Međunarodnih književnih susreta-2021":

http://kns.ba/index.php/vijesti/aktuelno/470-program-10-kns-medunarodni-knjizevni-susreti-2021

PROGRAM 10 susreti

Ovaj naš tradicionalni međunarodni književni projekat koji se realizira od 2007.godine nije dobio podršku ni od jednog nivoa vlasti u BiH, a na naše pismene aplikacije nismo dobili nikakav službeni odgovor niti obrazloženje za uskraćivanje podrške, što nam govori da smo sudionici u pomračenoj društvenoj zbilji poremećenih općedruštvenih, kulturoloških i umjetničkih vrijednosti. Bez obzira za nebrigu onih koji su plaćeni da se staraju  o općim kulturološkim interesima društvene zajednice, što su neprimjerenom marginalizacijom dokazanih književnih programa od regionalnog ugleda - udruženje će, u granicama mogunosti, realizirati planirane književne susrete u cilju afirmacije balkanske kreativne pisane riječi - 5.-7.8.2021. godine.

Pozivamo vas da pomognete rad Udruženje za kulturu-Nova svjetlost (KNS) prilozima i donacijama, prema mogućnostima, da bi se planirane aktivnosti realizirale što kvalitetnije i na adekvatan način.

-Jeda od načina da se pomogne rad udrženja je narudžba zbirke sa ove manifestacije "RIJEČI U KAMENU":

http://kns.ba/index.php/vijesti/promocije/465-narudzba-zbirke-rijeci-u-kamenu-10-kns-medunarodni-knjizevni-susreti-2021

- Zahvaljujemo se i ovom prilikom članovima udruženja, saradnicima i prijateljima knjige i umjetnosti koji su već uputili donacije za realizaciju programskih aktivnosti udruženje KNS za ovu godinu. 

O nama

Aktivnosti koje je Udruženeje realiziralo samostalno ili u saradnji sa drugima spadaju u arhivsku građu čime se dokumentuju programske aktivnosti KNS-a tokom svog društvenog angažmana na polju kulture i umjetnosti.

Tokom javnog djelovanja udruženje je otvaralo prostor za autorsku prezantaciju umjetničkog stvaralaštva mladih autora koji su uobličavali lični umjetnički izražaj u konkretno oblikovane ideje u vidu javnih manifestacija - putem kojih se prezentiraju umjetnička djela i radovi, kako članova KNS-a, tako i suradnika.

Get in touch

Kontakt

Udruženje za kulturu
– Nova svjetlost
Terezija bb, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
+ 387 61 524 505
knsinfo1@gmail.com

Facebook stranica