U sklopu programa obilježavanja 16. maja - Dana Općine Novo Sarajevo 2017. godine održat će se kulturna manifestacija „Literarne kreacije 2017“ za učenike osnovnih i srednjih škola sa područja Općine Novo Sarajevo, a u organizaciji Udruženja za kulturu Nova svjetlost.

U cilju realizacije navedene manifestacije Udruženje raspisuje:

K O N K U R S

za prijavu literarnih radova učenika osnovnih i srednjih škola sa područja Općine Novo Sarajevo

O nama

Aktivnosti koje je Udruženeje realiziralo samostalno ili u saradnji sa drugima spadaju u arhivsku građu čime se dokumentuju programske aktivnosti KNS-a tokom svog društvenog angažmana na polju kulture i umjetnosti.

Tokom javnog djelovanja udruženje je otvaralo prostor za autorsku prezantaciju umjetničkog stvaralaštva mladih autora koji su uobličavali lični umjetnički izražaj u konkretno oblikovane ideje u vidu javnih manifestacija - putem kojih se prezentiraju umjetnička djela i radovi, kako članova KNS-a, tako i suradnika.

Get in touch

Kontakt

Udruženje za kulturu
– Nova svjetlost
Džamijska 9, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
+ 387 61 524 505
kns_sarajevo@yahoo.com

Facebook stranica