SAOPĆENJE ORGANIZACIONOG ODBORA

Na konkurs „BALKANSKA PJESNIČKA UNIJA / POEZIJA GODINE 2021/ ČETVRTI CIKUS“ stiglo je 190 apliciralo iz 21 države. Formalne uslove konkursa je zadovoljilo 183 aplikacija, koje su ocjenjene od strane Stručknog žirija, koji je radio u sastavu: Ivan Gaćina (R.Hrvatska), Mirjana Tomović (BiH), Maja Ivković (Italija), Đenana Uščuplić-Zukić (BiH), Elvira Dizdarević-Abazović (BiH), Senada Đešević (Crna Gora) i Ibrahim Osmanbašić (BiH). Žiri je bio raspoređen u tri grupe po tri člana.
Žiri je u pravilu anoniman do objavljivanja rezultata, a za ocjenjivanje dobija anonimne radove, bez navođenja imena autora.
-Prema utvrđenoj bodovnoj listi nastavljeno je sa dodjelom certifikata, u kontinuitetu prema uspjesima iz prošle godine. Certifikati se dodjeljuju za jedan nivo više, prema bodovnoj listi, a za dva nivoa mogu napredovati ako je pjesma ocijenjena sa ocjenom od 25,00 do 28,50 poena, prema odgovarajućem nivou. Za dva nivoa u ovom četvrtom ciklusu napredovalo je 6 autora, čije pjesme su ocijenjene visoki ocjenama, te ulaze u antologijski izbor, skupa sa drugim visoko rangiranim pjesmama.
-Zbirka sa pjesma sa četvrtog ciklusa nosi naslov „TAJNA PJESME“, a u koju bit će uvršteno 180 pjesama, od isto toliko autora iz 21 zemalje, dok 10 radova nije zadovoljilo propozicije za uvršavanje u zbirku. Ko želi naručiti zbirku poželjno je da se narudžba zbirke izvrši do sredine aprila, da bi se mogla uraditi adekvatna priprema za štampu, dok se isporuka planira do kraja aprila.
-Tokom 2021. godine predviđena su još tri konkursna ciklusa za izbor za “Poezija godine 2021“.
Pjesme koje su jednom cerificirane ne mogu biti ponovo aplicirane i ocijenjivane.


Ibrahim Osmanbašić
Predsjednik Organizacionog odbora
Sarajevo; 1.4.2021.god


***********************************************************************
RANG LISTA - 4 ciklus / POEZIJA GODINE-2021

1. Maja Ivković / Italija / BRANIM TE, PESNIČE - 28,65 (CEF BPU br.5)*
2. Denis Dželić / Danska / MJESEC - 27,84 (CEF BPU br.4)*
3. Ivan Gaćina / R. Hrvatska / TVORAC MISLI - 27,15 (CEF BPU br.2)*
4. Asim Bajramović / USA / KRAJ MEZARA MAJKA HAJRA -26,10 (CEF BPU br.2)*
5. Muamer Avdić / Danska / ŽUDNJA - 26,04 (CEF BPU br.5)
6. Josip Matej Bilić / BiH / DALEKA ZVIJEZDA - 25,83 (CEF BPU br.5)
7. Refik Martinović / R.Srbija / NAŠE ZADNJE LJETO - 25,57 (CEF BPU br.6)
8. Radmilo Mojović / Njemačka / LJELJO, KAD PRIRODA POBESNI I BOGOVI ĆUTE-25,50 (CEF BPU br.2)*
9. Mirjana Tomović / BiH / SAZNAĆE SE ISTINA-25,17 (CEF BPU br.5)
10. Milivoj Pašiček / R. Hrvatska / MOŽDA ZADNJA PESMA-25,16 (CEF BPU br.2)*
11. Emsudina Bačvić-Deljo / BiH / KAKO SAM SPOZNAO BOGA-25,01 (CEF BPU br.4)
12. Armir Hodžić / BiH / AŠK ČESMA - 24,92 (CEF BPU br.3)
13. Evica Kraljić / R. Hrvatska / UMORNA NOĆ - 24,65 (CEF BPU br.4)
14. Selma Kopić / BiH / DABOGDA VOLIO-24,51 (CEF BPU br.5)
15. Dušan Pejaković / Crna Gora / PONOĆNA LUNA NAD GRADOM - 24,45 (CEF BPU br.4)
16. Mediha Kapetanović / USA / CVIJETOVI KESTENA – 24,36 (CEF BPU br.4)
17. Slavica Damnjanović / R. Srbija / BUDNO OKO ZASPALO - 24,21 (CEF BPU br.3)
18. Gordana Radovanović / BiH / ČERGARSKA - 24,15 (CEF BPU br.4)
19. Abir Hadžić / BiH/ ZELENA JABUKA - 23,78 (CEF BPU br.4)
20. Emir Bajrović / Danska / ŽRTVA UČTIVOSTI - 23,58 (CEF BPU br.4)
21. Mirjana Smažil Pejaković / R. Hrvatska / SKLOPLJENA FONTANA - 23,41 (CEF BPU br.2)
22. Semira Jakupović / UK / SAVRŠENI KRUG - 23,24 (CEF BPU br.3)
23. Jasmina Sfiligoj / R. Hrvatska / SVJEDOCI - 23,22 (CEF BPU br.2)
24. Nada Vukašinović / R. Hrvatska / ISPITIVANJE TIŠINE - 23,21 (CEF BPU br.5)
25. Remza Lagarija / Kanada / OTISCI PRSTIJU - 23,21 (CEF BPU br.5)
26. Lela Vučković / R. Hrvatska / ČUVAJ ME-23,18 (CEF BPU br.5)
27. Nerandža Kostić / R. Srbija /PARALITETI-23,17 (CEF BPU br.4)
28. Mersija Balić / BiH / ODBOLUJ SVOJU SREĆU - 23,17 (CEF BPU br.4)
29. Hasan Ireiz / BiH / NIJE DOBRO - 23,16 (CEF BPU br.2)
30. Suad Krajnović / BiH / KORACI - 23,10 (CEF BPU br.5)
31. Edima Efendić Džinić / BiH / NISAM SMIO DA JOJ KAŽEM - 23,09 (CEF BPU br.3)
32. Zumber Muratović / BiH / VIDIO SAM MOJE OGNJIŠTE - 23.08 (CEF BPU br.5)
33. Katica Protić / R. Hrvatska / OTOČKI GALEB - 22,93 (CEF BPU br.3)
34. Jovica Đurić / R. Srbija / ZNAO SAM-22,88 (CEF BPU br.2)
35. Damir Maraš / R. Hrvatska / NE PREPOZNAJEM TE SRCE MOJE - 22,85 (CEF BPU br.2)
36. Jasmin Dorić / BiH / ZAMISLI DA PODIVLJA RUŽA - 22,79 (CEF BPU br.4)
37. Dragica Ivanović / BiH / (NE)PRIJATELJ - 22,73 (CEF BPU br.1)
38. Maid Čorbić / BIH / SPOMENIK LJUBAVI - 22,72 (CEF BPU br.3)
39. Halima Serdarević / Austrija / HIDŽRA-22,59 (CEF BPU br.1)
40. Enser Hodža / Švicarska / ISTINSKA LJEPOTA - 22,59 (CEF BPU br.4)
41. Nikola Nadlački / Francuska / ANĐEO ČUVAR - 22,56 (CEF BPU br.1)
42. Željko Perović / Švedska / LOMI ME VRIJEME - 22,52 (CEF BPU br.1)
43. Jasna Džeba/Austrija / SNJEŽNA RAPSODIJA - 22,48 (CEF BPU br.1)
44. Kemal Valjevčić / BiH / KIKOT PJESNIKA - 22,43 (CEF BPU br.3)
45. Duška Kontić / Crna Gora / PLODOVI BOLA - 22,34 (CEF BPU br.1)
46. Kemal Mašović / R. S. Makedonija/MRAK - 22,27 (CEF BPU br.2)
47. Snežana Opačić / Francuska / NEKE PTICE NIKAD NE UMIRU - 22,53 (CEF BPU br.1)
48. Renata Karadžić / Belgija / DUG - 22,22 (CEF BPU br.4)
49. Ifeta Hrnjić /BiH / NESAVRŠENO KRUG - 22,16 (CEF BPU br.3)
50. Srećko Aleksić / R. Srbija / U MONODRAMI SVOG ŽIVOTA - 22,15 (CEF BPU br.3)
51. Dragan Pop Dragan / R. Srbija / UZALUDNOST - 22,13 (CEF BPU br.2)
52. Slađana Karanović / R.Srbija / BELA HALJINA – 22,13 (CEF BPU br.1)
53. Velid Bajramović / BiH / KAKO BI ŽIVOT BIO TUŽAN DA NEMA SMRTI - 22,13 (CEF BPU br.4)
54. Ivana Anđelić / Crna Gora / JUTRENJE-22,11 (CEF BPU br.3)
55. Vahid Bušatlić / BiH/ RATNA RAZGLEDNICA - 22,11 (CEF BPU br.4)
56. Tanja Ajtić / Kanada / POZORIŠTE - 21,87 (CEF BPU br.4)
57. Keti Mijolović / R. Hrvatska / ŠTO JE TO FENIKS - 21,87 (CEF BPU br.2)
58. Cvijetin Baja Lobožinski / R. Srbija / LJUBI ME DRAGA - 21,81 (CEF BPU br.4)
59. Bojana Simeunović / R. Srbija / KRILA LJUBAVI - 21,76 (CEF BPU br.4)
60. Asim Ferhatović / Švedska / SUNCE- 21,73 (CEF BPU br.4)
61. Slavko Mali / R. Srbija / SARAJEVO - 21,71 (CEF BPU br.3)
62. Milanka Burić / BiH / OD ADA DO AKROPOLA - 21,67 (CEF BPU br.4)
63. Goran Pilipović / BiH / POD GREDOM - 21,66 (CEF BPU br.2)
64. Esma Bandić Softić / BiH / NEBO - 21,47 (CEF BPU br.4)
65. Dean Plazonić / R. Hrvatska / BOEM - 21,45 (CEF BPU br.2)
66. Azeme Gvozden / BiH / PLES S ORLOVIMA - 21,42 (CEF BPU br.1)
67. Ana Narandžić / R. Hrvatska / KADA KORACI OTKUPE – 21,42 (CEF BPU br.4)
68. Halida Kuduzović / Njemačka / KLJUČ OD SRCA – 21,37 (CEF BPU br.4)
69. Stjepan Crnić / R. Hrvatska / NEĆEŠ MI VJEROVATI - 21,36 (CEF BPU br.4)
70. Branislav Batin / R. Srbija / SAMO ZA NJU-21,35 (CEF BPU br.4)
71. Biserka pl. Vuković / R. Hrvatska / BISERNA ŠKOLJKA - 21,33 (CEF BPU br.4)
72. Sabahudin Smailagić / R. S. Makedonija / OČI SU TVOJE - 21,31 (CEF BPU br.1)
73. Merima Krivošija / BiH / ČEKANJE - 21,31 (CEF BPU br.1)
74. Jelena Stanojčić / R. Hrvatska / KAKO DA TI KAŽEM - 21,31 (CEF BPU br.4)
75. Ena Ćorović / BIH / INVIKTUS – 21,27 (CEF BPU br.2)
76. Milka Stefanović Mimi / R.Srbija - VEČNI ZAVET - 21,26 (CEF BPU br.1)
77. Hajro Ikić / R. Srbija / FATAMORGANA - 21,24 (CEF BPU br.4)
78. Katarina Zadrija / R. Hrvatska / SRUŠITI PIRAMIDU - 21,23 (CEF BPU br.1)
79. Snježana Budanec / R. Hrvatska / ČITAŠ ME-21,23 (CEF BPU br.1)
80. Adnan Sijarić / BiH / SUSRET-21,17 (CEF BPU br.4)
81. Marijan Juretić / R. Hrvatska / JEDNOGA DANA - 21,17 (CEF BPU br.4)
82. Sveto Stamenov / R. S. Makedonija / GLUPA JANUARSKA SNJEŽNA NOĆ - 21,16 (CEF BPU br.1)
83. Božana Trenčeska / S. Makedonija / ZA TEBE-21,12 (CEF BPU br.4)
84. Jadranka Varga / R. Hrvatska / IZA ZIDA BOLI - 21,11 (CEF BPU br.4)
85. Edita Dautović / Crna Gora / TEBI MAJKO MOJA - 21,11 (CEF BPU br.1)
86. Luka Bošković / BiH/GUŠENJE POD STAKLENIM ZVONOM - 21,09 (CEF BPU br.2)
87. Berin Mujkić / BiH / JEDNA TUGA U POLJIMA SREĆE - 21,09 (CEF BPU br.4)
88. Ljubica Rogulj / R. Hrvatska / RUBOVIMA SVJETLOSTI - 21,07 (CEF BPU br.4)
89. Hamdo Čamo/Švicarska / MOJ TATOO LJUBAV SE ZOVE - 21,04 (CEF BPU br.4)
90. Marta Bačić / Njemačka / LEDENA SONATA - 21,04 (CEF BPU br.3)
91. Aleksandar Marić / R. Srbija / DRVO ŽIVOTA - 21,03 (CEF BPU br.3)
92. Darija Simunov / R. Hrvatska / ČEKAJUĆI KIŠU - 20,92 (CEF BPU br.2)
93. Menče Nestoska Kadinec / S.Makedonija / DVE ŠOLJE ČAJA - 20,89 (CEF BPU br.1)
94. Ivan Čupić / R.Hrvatska / VIŠE NISI ŽENA (SAD SI SVE OSTALO) - 20,87 (CEF BPU br.1)
95. Bogdan Burić / R.Hrvatska / A NAS NIGDJE - 20,87 (CEF BPU br.1)
96. Huso Avdić / BiH / PONOVO MART - 20,79 (CEF BPU br.3)
97. Vanja Parača / Crna Gora / NE OSTAVLJAJ ME DOK SPAVAM – 20,74 (CEF BPU br.1)
98. Terezija Flagra / R. Hrvatska /NE TREBA MI NITKO-20,43 (CEF BPU br.3)
99. Dragana Ševa / BiH / MOM D. - 20,31 (CEF BPU br.1)
100. Duško Nedović / Crna Gora / SAMO TEBI JEDINA - 20,31 (CEF BPU br.2)
101. Stijepo Mijović Kočan / R. Hrvatska / TAKO NEČIM GONJEN U KRONIČNU NOĆ-20,31 (CEF BPU br.2)
102. Ajdin Kovačević / BiH / LJUBAV - 20,24 (CEF BPU br.1)
103. Dragan Mitić / R. Slovenija / SVE ŠTO NAPIŠEŠ OSTANE - 20,22 (CEF BPU br.3)
104. Senada Užičanin / BiH / PUZZLE - 20,21
105. Slavica Bakšaj / R. Hrvatska / SJEĆANJA - 20,16 (CEF BPU br.3)
106. Suzana Ljepava / BiH/ DIRKA NA KLAVIRU - 20,12 (CEF BPU br.3)
107. Ayman Kodra Danial / Sirija / MOJE TUGE - 20,09 (CEF BPU br.3)
108. Ljubica Katić / R. Hrvatska / PUSTI ME - 19,69 (CEF BPU br.3)
109. Snežana Panoska / R.S.Makedonija / RUKE - 19,86 (CEF BPU br.3)
110. Mladen Nestorović / R. Srbija / KECELJA SATKANA OD OČAJA - 19,84 (CEF BPU br.1)
111. Emina Mandžukić / BiH / TAČKE DV’JE - 19,83 (CEF BPU br.3)
112. Aleksandra Vujisić / Crna Gora / BESANA - 19,78 (CEF BPU br.1)
113. Romana Roganović / BiH / ODJEKUJU KORACI KOJIH NEMA - 19,71 (CEF BPU br.1)
114. Dragan Mučibabić / BiH / BOGINJI SNIJEGA, VJETRA, MAGLE I SUNCA - 19,53 (CEF BPU br.3)
115. Ćazim Mučić / BiH / HEJ, ŽIVOTE - 19,50 (CEF BPU br.3)
116. Medina Jašarević / BiH / OVDJE POČIVA PJESNIK - 19,47 (CEF BPU br.1)
117. Milena Zlateska / R. Hrvatska / NOĆ TISANE - 19,37 (CEF BPU br.3)
118. Gordana Karakasovska / R.S.Makedonija / PESMA O LJUBAVI - 19,37 (CEF BPU br.1)
119. Tatjana Tomić / BiH / SUNCOKRET - 19,35 (CEF BPU br.3)
120. Suzana Todorić Asković / R. Srbija / PUT U BESKRAJ - 19,34 (CEF BPU br.1)
121. Gordana Vlašić / R. Hrvatska / TVOJ KORAK - 19,32 (CEF BPU br.3)
122. Jelena Grujić / R. Srbija / DOM - 19,27 (CEF BPU br.3)
123. Selvera Lila Šabanović / BiH / ČEKAMO TE JA I SARAJEVO - 19,27 (CEF BPU br.3)
124. Ensar Bukarić / BiH / DOK SVI DRUGI BUDU GOVORILI O NEKOM TAMO VIRUSU - 19,19 (CEF BPU br.3)
125. Jelena Trajković / R. Srbija / AKO ME SRETNEŠ - 19,17 (CEF BPU br.1)
126. Josip Grabušić / R. Hrvatska / SLOMLJENO CVIJEĆE - 19,14 (CEF BPU br.3)
127. Avdulah Ramčilović / Austrija / TVOJA NJEŽNOST - 19,13 (CEF BPU br.3)
128. Vildana Stanišić / BiH / OLOVKA I PAPIR - 19,11 (CEF BPU br.3)
129. Milica Jovanov / R. Srbija / VAGON - 19,09 (CEF BPU br.1)
130. Zoran Radosavljević / BiH / KAD KRENEŠ - 19,07 (CEF BPU br.3)
131. Dragan Nedimović / R. Srbija / OČI KOJE NISU SREĆNE - 19,07 (CEF BPU br.3)
132. Medina Džanbegović / Egipat / SKEPSE - 19,05 (CEF BPU br.3)
133. Nur Sadija / Njemačka / KIŠE - 19,03 (CEF BPU br.3)
134. Vlade Ećim / Australija / PORUKA DJECI - 19,02 (CEF BPU br.3)
135. Sadžida Viteškić Majstorović / BiH / GORČINA - 19,03 (CEF BPU br.2)
136. Ana Vilotijević / R. Srbija / SVETILJKE - 18,88 (CEF BPU br.1)
137. Slađana Stanivuk / R. Srbija / DOLAMA PROŠLOSTI - 18,85 (CEF BPU br.2)
138. Milica Paunovska / R.S.Makedonija / NEPOTPUNA - 18,81 (CEF BPU br.1)
139. Dinka Turalić / BiH / OPOMENA LAŽNOM JUNAKU - 18,76 (CEF BPU br.1)
140. Emina Lisičić / BiH / GRAD SRCA I SNA - 18,64 (CEF BPU br.1)
141. Dragana Popović / R.Srbija / LOTOS ŽENE ABONOSA 18,51(CEF BPU br.1)
142. Suzana Ruleska / R.S.Makedonija / BOJA LJUBAVI - 18,44 (CEF BPU br.2)
143. Nada Golić / Njemačka / LJUBAV - 18,36 (CEF BPU br.1)
144. Ajla Osmanović / BiH / VALCER - 18,32 (CEF BPU br.1)
145. Ljubinka Doneva / R. S. Makedonija /HTELA BIH NEKO DA ME NEGDE ČEKA-18,25
146. Dragan Radosavljević / R. Srbija / LJUBAV MI ODLAZI - 18,24 (CEF BPU br.1)
147. Elvira Dizdarević–Abazović / BiH / PUKOTINE-18,23
148. Enisa Rostohar / R. Hrvatska / PRUGA-18,15 (CEF BPU br.2)
149. Rabija Halilović / BiH / BISER - 18,14 (CEF BPU br.1)
150. Saša Ilić / R. Hrvatska / MOJ SVIJET - 18,12 (CEF BPU br.1)
151. Senka Rakočević Đekić / R. Srbija / LAHOR - 18,11 (CEF BPU br.1)
152. Kristina Milutin / BiH / TUŽNI SVIRAČ - 18,09 (CEF BPU br.2)
153. Suad Alagić / BiH / MAGLIĆ- 18,03 (CEF BPU br.2)
154. Dragan Popadić / Crna Gora / NOĆAS BIH TE MOGAO ZAVOLJETI - 18,01 (CEF BPU br.1)
155. Marija Simonoska / R.S. Makedonija / NEMOJ - 17,88
156. Nermina Subašić / BiH / OTIĆI, VRIJEME JE - 17,87
157. Tamara Dragić / BiH / NEDOSTAJEŠ - 17,43
158. Emina Đelilović Kevrić / BiH / PRIJE I POSLIJE POTOPA - 17,40 (CEF BPU br.1)
159. Marica Žanetić Malenica / R. Hrvatska / JABUKA GRIJEHA - 17,12
160. Ljiljana Jerončić / R. Hrvatska / BITI ZALJUBLJEN - 17,08
161. Đurđija Peruničić / R. Srbija / KRILA PLAVE ŠKOLJKE - 17,03
162. Dunja Ožegović / R. Srbija / OBEĆANJE NA KOJE SAM PRISTALA - 17,02 (CEF BPU br.1)
163. Slađana Jovičić / R. Srbija / SLIKA - 16,98 (CEF BPU br.2)
164. Sanja Atanasovska / R.S. Makedonija / IZVOR SREĆE - 16,89 (CEF BPU br.2)
165. Marijana Mitrevska / R.S. Makedonija / TREŠNJA - 16,58 (CEF BPU br.2)
166. Vuk Lakićević / R. Srbija / PROROČICA-16,42 (CEF BPU br.1)
167. Radmila Popović / R. Srbija / ŽIVOT JE TO - 16,33 (CEF BPU br.2)
168. Azemina Dokaza Klobodanović / BiH / NAVIKA - 16,15 (CEF BPU br.1)
169. Magdalena Jovanova / R.S. Makedonija / DUŠA - 16,12 (CEF BPU br.1)
170. Gabi NIkoloska / R.S. Makedonija / MOJE SRCE JE SAMO ZA TEBE - 16,09 (CEF BPU br.1)
171. Aida Orahovac Kuč / Crna Gora / SUGRAĐANIN - 16,07
172. Nikola Motika / R. Srbija / ZALJUBLJENI PJESNIK - 15,89 (CEF BPU br.1)
173. Jasmina Jajčević Pudar / R. Srbija / TVOJA SAM NOĆ - 15,49 (CEF BPU br.1)
174. Anđelka Jovičić Šumanovac / R. Hrvatska / IZBOR - 15,41 (CEF BPU br.1)
175. Amra Imširagić / BiH / LJUDI OD PAMUKA I SVILE - 15,32
176. Dinko Osmančević / BiH / DALJINE - 15,17 (CEF BPU br.1)
177. Mehmed Meša Delić / Njemačka / PIŠEM OVU PJESMU - 15,13
178. Mira Jungić / R. Hrvatska / Dolina mog djetinjstva / 15,07
179. Kristina Anastasija Veras Brzinn / R. Slovenija / MUZA - 14,40 (CEF BPU br.1)
180. Ana Bašić / R. Hrvatska / TIŠINE - 14,06
181. Jana Šošić / R. Srbija / MAČKA - 11,04
182. Valentina Kavazović / BiH / RIJEČI - 11,03
183. Aleksandra Kovačević / R. Srbija / TI-MAJKA I TO - 10,50
184. Ivan KLARIĆ / R. Hrvatska / KISSINGEROVE NAOČALE - Eliminacija (tema van konkursa)
185. Lidija Stampar / R. Slovenija / VREME ZA ODLAZAK - Eliminacija (tema van konkursa)
186. Ljiljana Živković / R. Srbija / OBNOVA UVEK DONOSI SREĆU - Eliminacija (tema van konkursa)
187. Danijel Ćorović / Češka Republika / REKVIJEM ZA SAN - Eliminacija (Neocjenjeno, konfuzno)
188. Valentina Vanja Dabić / R. Srbija / SLIKA U NOĆI - Eliminacija (više od 60 stihova)
189. Midhad Medić / Švedska / KAŽU DA JE U PRIJEDORU PAO SNIJEG - Eliminacija (više od 60 stihova)
190. Jovana Stevović / Crna Gora / Eliminacija (neocenjeno, proza)

***********************************************************************

 Lista učesnika po državama (abecedani poredak)

I) BOSNA I HERCEGOVINA
1. Abir Hadžić / BiH/ ZELENA JABUKA - 23,78 (CEF BPU br.4)
2. Adnan Sijarić / BiH / SUSRET-21,17 (CEF BPU br.4)
3. Ajdin Kovačević / BiH / LJUBAV - 20,24 (CEF BPU br.1)
4. Ajla Osmanović / BiH / VALCER - 18,32 (CEF BPU br.1)
5. Amra Imširagić / BiH / LJUDI OD PAMUKA I SVILE - 15,32
6. Armir Hodžić / BiH / AŠK ČESMA - 24,92 (CEF BPU br.3)
7. Azeme Gvozden / BiH / PLES S ORLOVIMA - 21,42 (CEF BPU br.1)
8. Azemina Dokaza Klobodanović / BiH / NAVIKA - 16,15 (CEF BPU br.1)
9. Berin Mujkić / BiH / JEDNA TUGA U POLJIMA SREĆE - 21,09 (CEF BPU br.4)
10. Ćazim Mučić / BiH / HEJ, ŽIVOTE - 19,50 (CEF BPU br.3)
11. Dinka Turalić / BiH / OPOMENA LAŽNOM JUNAKU - 18,76 (CEF BPU br.1)
12. Dinko Osmančević / BiH / DALJINE - 15,17 (CEF BPU br.1)
13. Dragan Mučibabić / BiH / BOGINJI SNIJEGA, VJETRA, MAGLE I SUNCA - 19,53 (CEF BPU br.3)
14. Dragana Ševa / BiH / MOM D. - 20,31 (CEF BPU br.1)
15. Dragica Ivanović / BiH / (NE)PRIJATELJ - 22,73 (CEF BPU br.1)
16. Edima Efendić Džinić / BiH / NISAM SMIO DA JOJ KAŽEM - 23,09 (CEF BPU br.3)
17. Elvira Dizdarević–Abazović / BiH / PUKOTINE-18,23-Bez C
18. Emina Đelilović Kevrić / BiH / PRIJE I POSLIJE POTOPA - 17,40 (CEF BPU br.1)
19. Emina Lisičić / BiH / GRAD SRCA I SNA - 18,64 (CEF BPU br.1)
20. Emina Mandžukić / BiH / TAČKE DV’JE - 19,83 (CEF BPU br.3)
21. Emsudina Bačvić-Deljo / BiH / KAKO SAM SPOZNAO BOGA-25,01 (CEF BPU br.4)
22. Ena Ćorović / BIH / INVIKTUS – 21,27 (CEF BPU br.2)
23. Ensar Bukarić / BiH / DOK SVI DRUGI BUDU GOVORILI O NEKOM TAMO VIRUSU - 19,19 (CEF BPU br.3)
24. Esma Bandić Softić / BiH / NEBO - 21,47 (CEF BPU br.4)
25. Goran Pilipović / BiH / POD GREDOM - 21,66 (CEF BPU br.2)
26. Gordana Radovanović / BiH / ČERGARSKA - 24,15 (CEF BPU br.4)
27. Hasan Ireis / BiH / NIJE DOBRO - 23,16 (CEF BPU br.2)
28. Huso Avdić / BiH / PONOVO MART - 20,79 (CEF BPU br.3)
29. Ifeta Hrnjić /BiH / NESAVRŠENO KRUG - 22,16 (CEF BPU br.3)
30. Jasmin Dorić / BiH / ZAMISLI DA PODIVLJA RUŽA - 22,79 (CEF BPU br.4)
31. Josip Matej Bilić / BiH / DALEKA ZVIJEZDA - 25,83 (CEF BPU br.5)
32. Kemal Valjevčić / BiH / KIKOT PJESNIKA - 22,43 (CEF BPU br.3)
33. Kristina Milutin / BiH / TUŽNI SVIRAČ - 18,09 (CEF BPU br.2)
34. Luka Bošković / BiH/GUŠENJE POD STAKLENIM ZVONOM - 21,09 (CEF BPU br.2)
35. Maid Čorbić / BIH / SPOMENIK LJUBAVI - 22,72 (CEF BPU br.3)
36. Medina Jašarević / BiH / OVDJE POČIVA PJESNIK - 19,47 (CEF BPU br.1)
37. Merima Krivošija / BiH / ČEKANJE - 21,31 (CEF BPU br.1)
38. Mersija Balić / BiH / ODBOLUJ SVOJU SREĆU - 23,17 (CEF BPU br.4)
39. Milanka Burić / BiH / OD ADA DO AKROPOLA - 21,67 (CEF BPU br.4)
40. Mirjana Tomović / BiH / SAZNAĆE SE ISTINA-25,17 (CEF BPU br.5)
41. Nermina Subašić / BiH / OTIĆI, VRIJEME JE - 17,87
42. Rabija Halilović / BiH / BISER - 18,14 (CEF BPU br.1)
43. Romana Roganović / BiH / ODJEKUJU KORACI KOJIH NEMA - 19,71 (CEF BPU br.1)
44. Sadžida Viteškić Majstorović / BiH / GORČINA - 19,03 (CEF BPU br.2)
45. Selma Kopić / BiH / DABOGDA VOLIO-24,51 (CEF BPU br.5)
46. Selvera Lila Šabanović / BiH / ČEKAMO TE JA I SARAJEVO - 19,27 (CEF BPU br.3)
47. Senada Užičanin / BiH / PUZZLE - 20,21
48. Suad Alagić / BiH / MAGLIĆ- 18,03 (CEF BPU br.2)
49. Suad Krajnović / BiH / KORACI - 23,10 (CEF BPU br.5)
50. Suzana Ljepava / BiH/ DIRKA NA KLAVIRU - 20,12 (CEF BPU br.3)
51. Tamara Dragić / BiH / NEDOSTAJEŠ - 17,43
52. Tatjana Tomić / BiH / SUNCOKRET - 19,35 (CEF BPU br.3)
53. Vahid Bušatlić / BiH/ RATNA RAZGLEDNICA - 22,11 (CEF BPU br.4)
54. Valentina Kavazović / BiH / RIJEČI - 11,03
55. Velid Bajramović / BiH / KAKO BI ŽIVOT BIO TUŽAN DA NEMA SMRTI - 22,13 (CEF BPU br.4)
56. Vildana Stanišić / BiH / OLOVKA I PAPIR - 19,11 (CEF BPU br.3)
57. Zoran Radosavljević / BiH / KAD KRENEŠ - 19,07 (CEF BPU br.3)
58. Zumber Muratović / BiH / VIDIO SAM MOJE OGNJIŠTE - 23.08 (CEF BPU br.5)

II) R. SRBIJA
1. Aleksandar Marić / R. Srbija / DRVO ŽIVOTA - 21,03 (CEF BPU br.3)
2. Aleksandra Kovačević / R. Srbija / TI-MAJKA I TO - 10,50
3. Ana Vilotijević / R. Srbija / SVETILJKE - 18,88 (CEF BPU br.1)
4. Bojana Simeunović / R. Srbija / KRILA LJUBAVI - 21,76 (CEF BPU br.4)
5. Branislav Batin / R. Srbija / SAMO ZA NJU-21,35 (CEF BPU br.4)
6. Cvijetin Baja Lobožinski / R. Srbija / LJUBI ME DRAGA - 21,81 (CEF BPU br.4)
7. Dragan Nedimović / R. Srbija / OČI KOJE NISU SREĆNE - 19,07 (CEF BPU br.3)
8. Dragan Pop Dragan / R. Srbija / UZALUDNOST - 22,13 (CEF BPU br.2)
9. Dragan Radosavljević / R. Srbija / LJUBAV MI ODLAZI - 18,24 (CEF BPU br.1)
10. Dragana Popović / R.Srbija / LOTOS ŽENE ABONOSA 18,51(CEF BPU br.1)
11. Dunja Ožegović / R. Srbija / OBEĆANJE NA KOJE SAM PRISTALA - 17,02 (CEF BPU br.1)
12. Đurđija Peruničić / R. Srbija / KRILA PLAVE ŠKOLJKE - 17,03
13. Hajro Ikić / R. Srbija / FATAMORGANA - 21,24 (CEF BPU br.4)
14. Jana Šošić / R. Srbija / MAČKA - 11,04
15. Jasmina Jajčević Pudar / R. Srbija / TVOJA SAM NOĆ - 15,49 (CEF BPU br.1)
16. Jelena Grujić / R. Srbija / DOM - 19,27 (CEF BPU br.3)
17. Jelena Trajković / R. Srbija / AKO ME SRETNEŠ - 19,17 (CEF BPU br.1)
18. Jovica Đurić / R. Srbija / ZNAO SAM-22,88 (CEF BPU br.2)
19. Ljiljana Živković / R. Srbija / OBNOVA UVEK DONOSI SREĆU - Eliminacija (tema van konkursa)
20. Milica Jovanov / R. Srbija / VAGON - 19,09 (CEF BPU br.1)
21. Milka Stefanović Mimi / R.Srbija - VEČNI ZAVET - 21,26 (CEF BPU br.1)
22. Mladen Nestorović / R. Srbija / KECELJA SATKANA OD OČAJA - 19,84 (CEF BPU br.1)
23. Nerandža Kostić / R. Srbija /PARALITETI-23,17 (CEF BPU br.4)
24. Nikola Motika / R. Srbija / ZALJUBLJENI PJESNIK - 15,89 (CEF BPU br.1)
25. Radmila Popović / R. Srbija / ŽIVOT JE TO - 16,33 (CEF BPU br.2)
26. Refik Martinović / R.Srbija / NAŠE ZADNJE LJETO - 25,57 (CEF BPU br.6)
27. Senka Rakočević Đekić / R. Srbija / LAHOR - 18,11 (CEF BPU br.1)
28. Slađana Jovičić / R. Srbija / SLIKA - 16,98 (CEF BPU br.2)
29. Slađana Karanović / R.Srbija / BELA HALJINA – 22,13 (CEF BPU br.1)
30. Slađana Stanivuk / R. Srbija / DOLAMA PROŠLOSTI - 18,85 (CEF BPU br.2)
31. Slavica Damnjanović / R. Srbija / BUDNO OKO ZASPALO - 24,21 (CEF BPU br.3)
32. Slavko Mali / R. Srbija / SARAJEVO - 21,71 (CEF BPU br.3)
33. Srećko Aleksić / R. Srbija / U MONODRAMI SVOG ŽIVOTA - 22,15 (CEF BPU br.3)
34. Suzana Todorić Asković / R. Srbija / PUT U BESKRAJ - 19,34 (CEF BPU br.1)
35. Valentina Vanja Dabić / R. Srbija / SLIKA U NOĆI - Eliminacija (više od 60 stihova)
36. Vuk Lakićević / R. Srbija / PROROČICA-16,42 (CEF BPU br.1)

III) R. HRVATSKA
1. Ana Bašić / R. Hrvatska / TIŠINE - 14,06
2. Ana Narandžić / R. Hrvatska / KADA KORACI OTKUPE – 21,42 (CEF BPU br.4)
3. Anđelka Jovičić Šumanovac / R. Hrvatska / IZBOR - 15,41 (CEF BPU br.1)
4. Biserka pl. Vuković / R. Hrvatska / BISERNA ŠKOLJKA - 21,33 (CEF BPU br.4)
5. Bogdan Burić / R.Hrvatska / A NAS NIGDJE - 20,87 (CEF BPU br.1)
6. Damir Maraš / R. Hrvatska / NE PREPOZNAJEM TE SRCE MOJE - 22,85 (CEF BPU br.2)
7. Darija Simunov / R. Hrvatska / ČEKAJUĆI KIŠU - 20,92 (CEF BPU br.2)
8. Dean Plazonić / R. Hrvatska / BOEM - 21,45 (CEF BPU br.2)
9. Enisa Rostohar / R. Hrvatska / PRUGA-18,15 (CEF BPU br.2)
10. Evica Kraljić / R. Hrvatska / UMORNA NOĆ - 24,65 (CEF BPU br.4)
11. Gordana Vlašić / R. Hrvatska / TVOJ KORAK - 19,32 (CEF BPU br.3)
12. Ivan Čupić / R.Hrvatska / VIŠE NISI ŽENA (SAD SI SVE OSTALO) - 20,87 (CEF BPU br.1)
13. Ivan Gaćina / R. Hrvatska / TVORAC MISLI  - 27,15 (CEF BPU br.2)*
14. Ivan KLARIĆ / R. Hrvatska / KISSINGEROVE NAOČALE - Eliminacija (tema van konkursa)
15. Jadranka Varga / R. Hrvatska / IZA ZIDA BOLI - 21,11 (CEF BPU br.4)
16. Jasmina Sfiligoj / R. Hrvatska / SVJEDOCI - 23,22 (CEF BPU br.2)
17. Jelena Stanojčić / R. Hrvatska / KAKO DA TI KAŽEM - 21,31 (CEF BPU br.4)
18. Josip Grabušić / R. Hrvatska / SLOMLJENO CVIJEĆE - 19,14 (CEF BPU br.3)
19. Katarina Zadrija / R. Hrvatska / SRUŠITI PIRAMIDU - 21,23 (CEF BPU br.1)
20. Katica Protić / R. Hrvatska / OTOČKI GALEB - 22,93 (CEF BPU br.3)
21. Keti Mijolović / R. Hrvatska / ŠTO JE TO FENIKS - 21,87 (CEF BPU br.2)
22. Lela Vučković / R. Hrvatska / ČUVAJ ME-23,18 (CEF BPU br.5)
23. Ljiljana Jerončić / R. Hrvatska / BITI ZALJUBLJEN - 17,08
24. Ljubica Katić / R. Hrvatska / PUSTI ME - 19,69 (CEF BPU br.3)
25. Ljubica Rogulj / R. Hrvatska / RUBOVIMA SVJETLOSTI - 21,07 (CEF BPU br.4)
26. Marica Žanetić Malenica / R. Hrvatska / JABUKA GRIJEHA - 17,12
27. Marijan Juretić / R. Hrvatska / JEDNOGA DANA - 21,17 (CEF BPU br.4)
28. Milena Zlateska / R. Hrvatska / NOĆ TISANE - 19,37 (CEF BPU br.3)
29. Milivoj Pašiček / R. Hrvatska / MOŽDA ZADNJA PESMA-25,16 (CEF BPU br.2)*
30. Mira Jungić / R. Hrvatska / Dolina mog djetinjstva / 15,07
31. Mirjana Smažil Pejaković / R. Hrvatska / SKLOPLJENA FONTANA - 23,41 (CEF BPU br.2)
32. Nada Vukašinović / R. Hrvatska / ISPITIVANJE TIŠINE - 23,21 (CEF BPU br.5)
33. Saša Ilić / R. Hrvatska / MOJ SVIJET - 18,12 (CEF BPU br.1)
34. Slavica Bakšaj / R. Hrvatska / SJEĆANJA - 20,16 (CEF BPU br.3)
35. Snježana Budanec / R. Hrvatska / ČITAŠ ME-21,23 (CEF BPU br.1)
36. Stijepo Mijović Kočan / R. Hrvatska / TAKO NEČIM GONJEN U KRONIČNU NOĆ-20,31 (CEF BPU br.2)
37. Stjepan Crnić / R. Hrvatska / NEĆEŠ MI VJEROVATI - 21,36 (CEF BPU br.4)
38. Terezija Flagra / R. Hrvatska /NE TREBA MI NITKO-20,43 (CEF BPU br.3)

IV) AUSTRALIJA
1. Vlade Ećim / Australija / PORUKA DJECI - 19,02 (CEF BPU br.3)

V) AUSTRIJA
1. Avdulah Ramčilović / Austrija / TVOJA NJEŽNOST - 19,13 (CEF BPU br.3)
2. Halima Serdarević / Austrija / HIDŽRA-22,59 (CEF BPU br.1)
3. Jasna Džeba/Austrija / SNJEŽNA RAPSODIJA - 22,48 (CEF BPU br.1)

VI) BELGIJA
1. Renata Karadžić / Belgija / DUG - 22,22 (CEF BPU br.4)

VII) CRNA GORA
1. Aida Orahovac Kuč / Crna Gora / SUGRAĐANIN - 16,07
2. Aleksandra Vujisić / Crna Gora / BESANA - 19,78 (CEF BPU br.1)
3. Dragan Popadić / Crna Gora / NOĆAS BIH TE MOGAO ZAVOLJETI - 18,01 (CEF BPU br.1)
4. Dušan Pejaković / Crna Gora / PONOĆNA LUNA NAD GRADOM - 24,45 (CEF BPU br.4)
5. Duška Kontić / Crna Gora / PLODOVI BOLA - 22,34 (CEF BPU br.1)
6. Duško Nedović / Crna Gora / SAMO TEBI JEDINA - 20,31 (CEF BPU br.2)
7. Edita Dautović / Crna Gora / TEBI MAJKO MOJA - 21,11 (CEF BPU br.1)
8. Ivana Anđelić / Crna Gora / JUTRENJE-22,11 (CEF BPU br.3)
9. Jovana Stevović / Crna Gora / Eliminacija (neocenjeno, proza)
10. Vanja Parača / Crna Gora / NE OSTAVLJAJ ME DOK SPAVAM – 20,74 (CEF BPU br.1)

VIII) ČEŠKA REPUBLIKA
1. Danijel Ćorović / Češka Republika / REKVIJEM ZA SAN - Eliminacija (Neocjenjeno, konfuzno)

IX) DANSKA
1. Denis Dželić / Danska / MJESEC - 27,84 (CEF BPU br.4)
2. Emir Bajrović / Danska / ŽRTVA UČTIVOSTI - 23,58 (CEF BPU br.4)
3. Muamer Avdić / Danska / ŽUDNJA - 26,04 (CEF BPU br.5)

X) FRANCUSKA
1. Nikola Nadlački / Francuska / ANĐEO ČUVAR - 22,56 (CEF BPU br.1)
2. Snežana Opačić / Francuska / NEKE PTICE NIKAD NE UMIRU - 22,53 (CEF BPU br.1)

XI) EGIPAT
1. Medina Džanbegović / Egipat / SKEPSE - 19,05 (CEF BPU br.3)

XII) ITALIJA
1. Maja Ivković / Italija / BRANIM TE, PESNIČE - 28,65 (CEF BPU br.5)*

XIII) KANADA
1. Remza Lagarija / Kanada / OTISCI PRSTIJU - 23,21 (CEF BPU br.5)
2. Tanja Ajtić / Kanada / POZORIŠTE - 21,87 (CEF BPU br.4)

XIV) NJEMAČKA
1. Halida Kuduzović / Njemačka / KLJUČ OD SRCA – 21,37 (CEF BPU br.4)
2. Marta Bačić / Njemačka / LEDENA SONATA - 21,04 (CEF BPU br.3)
3. Mehmed Meša Delić / Njemačka / PIŠEM OVU PJESMU - 15,13
4. Nada Golić / Njemačka / LJUBAV - 18,36 (CEF BPU br.1)
5. Nur Sadija / Njemačka / KIŠE - 19,03 (CEF BPU br.3)
6. Radmilo Mojović / Njemačka / LJELJO, KAD PRIRODA POBESNI I BOGOVI ĆUTE-25,50 (CEF BPU br.2)*

XV) R. S. MAKEDONIJA
1. Božana Trenčeska / S. Makedonija / ZA TEBE-21,12 (CEF BPU br.4)
2. Gabi NIkoloska / R.S. Makedonija / MOJE SRCE JE SAMO ZA TEBE - 16,09 (CEF BPU br.1)
3. Gordana Karakasovska / R.S.Makedonija / PESMA O LJUBAVI - 19,37 (CEF BPU br.1)
4. Kemal Mašović / R. S. Makedonija / MRAK - 22,27 (CEF BPU br.2)
5. Ljubinka Doneva / R. S. Makedonija /HTELA BIH NEKO DA ME NEGDE ČEKA-18,25 (Bez C)
6. Magdalena Jovanova / R.S. Makedonija / DUŠA - 16,12 (CEF BPU br.1)
7. Marija Simonoska / R.S. Makedonija / NEMOJ - 17,88
8. Marijana Mitrevska / R.S. Makedonija / TREŠNJA - 16,58 (CEF BPU br.2)
9. Menče Nestoska Kadinec / S.Makedonija / DVE ŠOLJE ČAJA - 20,89 (CEF BPU br.1)
10. Milica Paunovska / R.S.Makedonija / NEPOTPUNA - 18,81 (CEF BPU br.1)
11. Sabahudin Smailagić / R. S. Makedonija / OČI SU TVOJE - 21,31 (CEF BPU br.1)
12. Sanja Atanasovska / R.S. Makedonija / IZVOR SREĆE - 16,89 (CEF BPU br.2)
13. Snežana Panoska / R.S.Makedonija / RUKE - 19,86 (CEF BPU br.3)
14. Suzana Ruleska / R.S.Makedonija / BOJA LJUBAVI - 18,44 (CEF BPU br.2)
15. Sveto Stamenov / R. S. Makedonija / GLUPA JANUARSKA SNJEŽNA NOĆ - 21,16 (CEF BPU br.1)

XVI) R. SLOVENIJA
1. Dragan Mitić / R. Slovenija / SVE ŠTO NAPIŠEŠ OSTANE - 20,22 (CEF BPU br.3)
2. Kristina Anastasija Veras Brzinn / R. Slovenija / MUZA - 14,40 (CEF BPU br.1)
3. Lidija Stampar / R. Slovenija / VREME ZA ODLAZAK - Eliminacija (tema van konkursa)

XVII) SIRIJA
1. Ayman Kodra Danial / Sirija / MOJE TUGE - 20,09 (CEF BPU br.3)

XVIII) ŠVEDSKA
1. Asim Ferhatović / Švedska / SUNCE- 21,73 (CEF BPU br.4)
2. Midhad Medić / Švedska / KAŽU DA JE U PRIJEDORU PAO SNIJEG - Eliminacija (više od 60 stihova)
3. Željko Perović / Švedska / LOMI ME VRIJEME - 22,52 (CEF BPU br.1)

XIX) ŠVICARSKA
1. Enser Hodža / Švicarska / ISTINSKA LJEPOTA - 22,59 (CEF BPU br.4)
2. Hamdo Čamo/Švicarska / MOJ TATOO LJUBAV SE ZOVE - 21,04 (CEF BPU br.4)

XX) UJEDINJENO KRALJEVSTVO
1. Semira Jakupović / UK / SAVRŠENI KRUG - 23,24 (CEF BPU br.3)

XXI) USA
1. Asim Bajramović / USA / KRAJ MEZARA MAJKA HAJRA -26,10 (CEF BPU br.2)*
2. Mediha Kapetanović / USA / CVIJETOVI KESTENA – 24,36 (CEF BPU br.4)

 

 KNSINFO/1.4.2021.god,

O nama

Aktivnosti koje je Udruženeje realiziralo samostalno ili u saradnji sa drugima spadaju u arhivsku građu čime se dokumentuju programske aktivnosti KNS-a tokom svog društvenog angažmana na polju kulture i umjetnosti.

Tokom javnog djelovanja udruženje je otvaralo prostor za autorsku prezantaciju umjetničkog stvaralaštva mladih autora koji su uobličavali lični umjetnički izražaj u konkretno oblikovane ideje u vidu javnih manifestacija - putem kojih se prezentiraju umjetnička djela i radovi, kako članova KNS-a, tako i suradnika.

Get in touch

Kontakt

Udruženje za kulturu
– Nova svjetlost
Terezija bb, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
+ 387 61 524 505
knsinfo1@gmail.com

Facebook stranica