Serijal: Iskre promjene (1)
GLAS ZA MIRSADA HADŽIKADIĆA JE GLAS ZA NOVU BOSNU I HERCEGOVINU
Piše: Ibrahim Osmanbašić

I) Uvodne napomene
Kampanja za Opće izbore 2018. godine u Bosni i Hercegovini donijela je jednu suštinsku novinu sa pojavom prof. doc. Mirsada Hadžikadica, kao kandidata za bošnjačkog člana Predsjedništva BiH i izlazi iz dosadašnjih ustaljenih okvira izbornog ciklusa. Naime, novi politički projekti u BiH nastaju uglavnom kada pojedinci ili manja grupa visoko pozicioniranih političara iz vrha neke veće stranke iz vlasti napusti stranku i osnuje novu, koja bi trebala ideološki, programski i pragmatički da se suštinski razlikuje od stranke koju su napustili. Praksa je pokazala da se razlike vremenom gube kroz praktično djelovanje i da su najčešće u pitanju nijanse koje ne zadiru u osnovnu strukturu koncepta vlasti koji BiH drži na samom demokratskom dnu Balkana, Evrope i svijeta.
Mirsad Hadžikadić dolazi iz Amerike kao uspješna osoba sa impozantnom biografijom, koja obuhvata realizaciju visoko zahtjevnih angažmana i projekata, a za koje je dobio značajna priznanja, što ga svrstava među najuspješnije bosanskohercegovačke građane u svijetu.
Odlukom da se iz osiguranog blagostanja u SAD-u vrati u Bosnu i Hercegovinu i kandiduje za člana Predsjedništva BiH u želji da svoje potencijale stavi u funkciju općeg dobra u svojoj domovini svrstao se među izuzetne pojedince koji pobuđuju respekt – kako u BiH tako i van nje.

Mirsad Hadzikadic 1

II) Platforma za progres
Kandidat Mirsad Hadžikadić svoj predizborni program koncipira kroz ideju „Platforma za progres“, što je vizija reformskog preobražaja trenutno duboko podijeljenje i nefunkcionalne Bosne i Hercegovine u građansko društvo sa institucijama koje će se odgovorno i planski odnositi prema resursima koji su im povjereni u cilju općedruštvenog prosperiteta; međutim, da bi se to ostvarilo traži se i proaktivan angažman građana koji vjeruju da je moguće zajedničkim snagama prevladati sve barijere i izazove koji stoje na putu uspostave Bosne i Hercegovine kao uspješne demokratske države – koja će biti ugodno mjesto življenja za sve njene građane koji teže univerzalnim ljudskim vrijednostima i društvenim idealima.
Proces afirmacije i artikulacije „Platforme za progres“ podrazumjeva građansku samoinicijativu u vidu doprinosa kampanji „Mirsad Hažikadić – Platforma za progres“ što se simbolično poima kao ISKRE čiji spektar treba da prizvede efekat svjetlosti koja obasjava puteve reforme bh. društva. 
Uvođenjem pojma „ISKRE“ ima višedimenzionalan značaj i funkciju, a u čemu se ogleda artikulacija suštine ideja zbog koje se Mirsad Hadžikadić vratio u svoju domovinu – a to je primarno povratak izgubljene nade u mogućnost da država BiH ikada zaživi kao moderno i napredno društvo (1) i motivacija građana BiH, u dijaspori i domovini, da svojim iskrenim i predanim angažmanom hrabro i odlučno uđu u demokratsku borbu za svoju voljenu državu i domovinu (2). Svjetlosni simbolizam „ISKRE“ osim asocijacije na apstraktne pojmove – vjera, nada i ljubav - a koji čine fundament pozitivne duhovne egzistencije (3); kroz orijentaciju „Platforma za progres“ sadržanoj u tri tačke: 1) Bosni i Hercegovini iznad svega; 2) Ekomomiji i 3) Mladima – nužno podstiču znanje, stručnost i kavalitet kao norme koje će se u društvenoj praksi preferirati (4).
Interakcija između građana koji traže izlaz iz beznađa bh. društva i Mirsada Hadžikadića – utemeljena na iskrenosti i dobrim namjerama- generirala je simbol „ISKRE“ koja objedinjuje ideju vodilju projekta „Platforme za progres“ sa ulogom građanskog aktivizma koji treba ideje da pretoče u projekte, čija će realizacija, korak po korak, reformisati cjelokupno bh. društvo i unaprijediti rad državnih institucija.
Sama artikulacija simbola je u cilju olakšane i precizne komunikacije kreatora rješenja za nagomilanu problematiku u BiH sa aktivistima i sljedbenicima. To je značajna inovacija na stereotipnoj i monotonoj bh. političkoj sceni gdje se od rukovodstva stranaka ispoljava velikoj dozi omalovažavanja aktivizma članstva u svojim redovima, a što se prenosi na birače i na građane koji misle drugačije, i pak MISLE uopće – kao slobodna ljudska bića kojima je priroda podarila um i duh, te time i mogućnost izbora. Kojih je razmjera atak na slobodu čovjeka u BiH i reduciranje njegove slobode izbora najbolje se vidi kroz cjelokupan izborni proces u kome se u svakoj praktičnoj fazi uočavaju nedostaci - za čije zadržavanje i nemjenjanje postoji široki i čvrst konsenzus aktuelnih vlastodržaca.

Mirsad Hadzikadic 2

Dakle, uvođenje pojma „ISKRE“ i njenog simbolizma kao manira komunikacije između političara i građana je REVOLUCIONARAN iskorak kojim se ispoljava respekt prema ČOVJEKU – kao svjesnom i slobodnom biću, sposobno da razumije figurativna značenja i duboke političke i socijalne poruke; da tvori jezik u kome je poetika u funkciji filozofije; a čime se stvaraju pretpostavke da se psihološki potencijali pojedinaca i kolektiva stave u opću i konstruktivnu društvenu funkciju. Do ovih izbora običnom čovjeku nije omogućeno da bude AKTER u izbornom ciklusu već isključivo PROMATRAČ ili NAVIJAČ; građanima nije ostavljen prostor za ispoljavanje KOLEKTIVNOG AKTIVIZMA u cilju opće dobrobiti već isključivo su bili u funkciji PODRŠKE AKTUELNOJ VLASTI u cilju produžetka njihovih mandata koji srozavaju državu, društvo i građane.
Najava Mirsada Hadžikadića da će bez obzira na izborni rezultat nastaviti sa angažmanom na „PLATFORMI ZA PROGRES“, u formi pokret ili stranke, budi nadu kod dobronamjernih građana BiH da će se iznaći funkcionalan model koji će omogućiti širi angažman zainteresovanih građana koji su spremni da izdvoje slobodno vrijeme i svoje kapacitete stave u funkciju općeg dobra za državu Bosnu i Hercegovinu - za sve njene građane i narode – podjednako u svim djelovima države.

Mirsad Hadzikadic 5

III) Glas za Mirsada Hadžikadića – Platforma za progres
Da Mirsad Hadžikadić ne misli i ne radi kao dosadašnji političari u BiH i da se od njih uveliko razlikuje je i to što se biračima daje mogućnost da glasanjem za pojedinca opredjeljuju se za afirmaciju NOVOG POLITIČKOG PROJEKTA, koji nosi naziv „Platforma za progres“. Do danas je uglavnom bilo moguće da se glasa za određeni politički projekat od čega korist imaju samo oni koji se nalaze na stranačkim rukovodećim funkcijama. Biračima/građanima nije omogućeno da imaju bilo kakvu konekciju sa društvenim blagodatima, kao i članovima stranke od kojih se očekuje apsolutna lojalnost i odricanje od sopstvene pameti i prihvatanje da se misli mandatskom pameću u ambijentu dirigovane demokratije – što se provodi u carstvu antilogike, gdje su devalvirane sve ljudske vrline, demokratski principi i društvene norme.
Svaki glas 7. oktobra za Mirsada Hadžikadića – kandidata za člana Predsjedništva BiH ispred bošnjačkog naroda – glas je za novu Bosnu i Hercegovinu koja će biti uređena slobodnom voljom svih njenih građana i na uzoritim principima demokratije.

Mirsad Hadzikadic 4

Sarajevo, 2.10.2018. godine

Intervju sa mr.Džebrailom Bajramovićem, zlatnim ljiljanom, kandidatom na predstojećim općim izborima
Razgovor vodio: Ibrahim Osmanbašić

GRAĐANI BIH SU TAOCI NEPRINCIPIJELNIH POLITIČARA I POGREŠNIH POLITIKA

Poštovani gospodine Bajramoviću, šta vas je motivisalo da se kandidujete na općim izborima?
BAJRAMOVIĆ: Obzirom da često putujem na relaciji Švedska-BiH imam priliku da puno razgovaram sa našim ljudima, tako da slobodno mogu reći da sam veoma dobro informisan u vezi prilika u našoj domovini. Situacija uopće nije dobra za obične građane i čini mi se da se stalno pogoršava jer je sve više siromaštva. Dok na drugoj strani imamo političare koji su iz dana u dan sve bogatiji, a uz to su otuđeni od naroda i ne solidarišu se sa njim. Mi borci Armije BiH smo se borili za državu u kojoj će svima biti dobro a ne samo onima na vlasti i njihovim poslušnicima. Zbog toga sam politički angažovan zadnjih godina i to smatram patriotskom obavezom.

Ukoliko budete izabrani u Parlamet FBiH za šta ćete se zalagati?
BAJRAMOVIĆ: Svaki zastupnik može dati značajan doprinos unapređenju demokratije u BiH, a time i konstruktivan doprinos općim prilikama u društvu. Puno je otvorenih pitanja u našem društvu koja čekaju veoma dugo da se riješe. Mnoga otvorena pitanja prestala su biti primarno ekonomska već su postala moralna obaveza društva – kao što je pitanje boraca. Neprihvatljivo je da se vlast poigrava sa statusom demobilisanih boraca i prebacuje ga na dnevno političko polje na kome se pokušavaju osvariti lični i uskostranački interesi. Građani BiH su postali taoci neprincipijelnih političara i pogrešnih politika – i to će tako ostati dok im se na izborima ne uskrati podrška. Ta prilika se pruža 7. oktobra i sa olovkom u ruci treba se obračunati sa onima koji su otuđeni od naroda, a po tome kako žive neodgovorni političati a kako narod najbolje se vidi za koga se zaista brinu.
Stranka za Bosnu i Hercegovinu, koja me je kandidovala, ima predizborni program „PROBOJ“ u kome su naznačeni osnovni pravci djelovanja ako dobijemo povjerenje građana i to je platforma koje ću se i sam pridržavati. Zalagat ću se za sveobuhvatne reforme društva u cilju usklađivanja naših zakona sa evropskim principima i standardima. Smatram da vlasti u BiH, na svim nivoima, treba da se drže tog kursa. U tom slučaju pozitivni efekti veoma brzo bi došli u cjelokupno društo, a i građani bi ubrzo osjetili napredak. Ukoliko dobijem povjerenje spreman sam da na kraju mandata položim račun biračima za svoj rad, a to bi trebala da bude ustaljena praksa izabranih predstavnika građana.

Dzebrail B 2

Kako bi ocijenili rezultate aktuelne vlasti?
BAJRAMOVIĆ: Smatram da se aktuelna vlast potpuno otuđila od naroda i da ga se sjeti samo pred izbore, kada raznim mahinacijama žele ponovo pridobiti glasače i da nastave onako kako su i do sada radili. Aktuelna vlast nema kapacitet da vodi društvo u budućnost već samo u prošlost. To su nebrojeno puta dokazali. Neophodno je da se kazne oni koji iz bilo kojeg razloga ne rade ono zašta su obilato plaćeni. U protekle četiri godine zaustavljen je put BiH u evro-atlantske integracije, nisu građene nove fabrike i otvarana radna mjesta u realnom sektoru, a zaustavljena je i izgradnja autoputa. Da u par navrata nije odlučno reagovala međunarodna zajednica ko zna gdje bi nas ova vlast odvela. Ne bi bilo dobro da birači nagrade reizborom one koji su uspjeli da za četiri godine unazade državu za deset godina.

Koliko će ovi izbori biti vjerodostojni jer su mahinacije oko glasanja iz dijaspore već uočene?
BAJRAMOVIĆ: Upućeniji od mene u izborni proces kažu da do sada u BiH nije bilo fer i poštenih izbora, a ja se sa tom konstatacijom slažem jer sam se u to i lično uvjerio. Svi smo svjesni ukorijenjenih nepravdi u našem društvu, međutim, to što se ne ispravljaju anomalije na koje se ukazuje ne smije da nas demotivira i da odustanemo od svoje domovine. Naprotiv, to treba da nas motiviše na još odlučniji angažmane na očuvanju Bosne i Hercegovine jer mi nemamo razervne domovine.
Volio bih da ovi izbori budu pošteniji od predhodnih ali nisam siguran u to. U svakom slučaju, treba usvojiti zakone koji će cijeli izborni proces učiniti transparentnijim, a mi u Stranci za BiH za to ćemo se i ubuduće zalagati.

Vi spadate u malobrojnu grupu kandidata koji dolaze iz dijaspore. Da li su političke stranke dovoljno otvorene za našu dijasporu?
Mislim da je općenito situacija mnogo povoljnija danas u odnosu na ranije godine. Što se mene lično tiče imam izvanrednu komunikaciju u Stranci za Bosnu za Hercegovinu i dobro je što se stranka sve više otvara prema našim ljudima koji žive van domovine. 
Međutim, općenito su još uvijek prisutne predrasude i na jednoj i na drugoj strani da bi se ostvarila značajna programska saradnja. Vjerujem da su političke stranke svjesne potencijala dijaspore ali još uvijek kao društvo nismo došli do tog stupnja povjerenje da bi ta saradnja bila značajnog obima. Bez obzira što mali broj ljudi glasa, naš narod vani budno prati šta se događa u BiH. 
Uvjeren sam kada bi vlast na državnom nivou učinila par poteza u jačanju institucionalnih veza sa dijasporom da bi se značajne pozitivne promjene brzo desile. Međutim, institucije koje predstavljaju danas državu, nažalost, nisu na nivou zadatka koji se od njih očekuje. Naši funkcioneri u diplomatsko konzulatnim prestavništvima često ne govore jezik države u kojoj su na dužnosti. Mi to moramo mijenjati – što prije to bolje! Unaprijeđenje saradnje domovine i dijaspore je pitanje na kojem sam kontinuirano angažovan od početka mojih društveno-političkih aktivnosti, a na tome ću i dalje raditi.
Rekao bih da je danas sve više prisutna svijest u bh. društvu da je dijaspora jedan od nosećih stubova progresa u Bosni i Hercegovine, a u čemu vidi nadu za budućnost.

Dzebrail B 3

Koju je vaša poruka građanima za predstojeće opće izbore?
BAJRAMOVIĆ: Građani treba da izađu na izbore u što većem broju jer nije tačno da su svi političari isti i da su sve stranke iste. Ne smiju da padaju u zamke koje im aktuelna vlast servira preko svojih vjernih medijskih sluga. Svaki građanin (građanka) treba da zna da ako ne izađe na glasačko mjesto da je automatski dao glas aktuelnoj vlasti a koja im i naredne četiri godine neće donijet promjene. Njihov cilj je da se nište ne mijenja jer oni žive odlično a nemaju nikakvu odgovornost. Plate koje primaju za nerad ne mogu nigdje dobiti na svijetu. To oni dobro znaju i zato su spremni da siju strah od drugog i drugačijeg – jer samo stvaranjem haosa mogu i dalje biti na vlasti i uživati privilegije. 
Oni koji ne izađu na izbore nemaju moralnu osnovu da se išta žale nakon 7. oktobra, a oni koji izaberu svoje predstavnike u strukture vlasti treba da ih učine odgovornim i traže da ispune data obećanja. 
Nama niko neće urediti državu već to moramo sami da uradimo. Ne smijemo dozvoliti da nas obuzme malodušnost i skeptika – nismo poklekli u ratu pa nećemo ni u miru. Mi za svoju domovinu moramo da se borimo svaki dan – a za to je neophodno požrtvovanje i trebamo biti duboko svjesni šta su nam ciljevi i ideali kojima bezrezervo težimo.


30.09.2018. godine, Sarajevo

O nama

Aktivnosti koje je Udruženeje realiziralo samostalno ili u saradnji sa drugima spadaju u arhivsku građu čime se dokumentuju programske aktivnosti KNS-a tokom svog društvenog angažmana na polju kulture i umjetnosti.

Tokom javnog djelovanja udruženje je otvaralo prostor za autorsku prezantaciju umjetničkog stvaralaštva mladih autora koji su uobličavali lični umjetnički izražaj u konkretno oblikovane ideje u vidu javnih manifestacija - putem kojih se prezentiraju umjetnička djela i radovi, kako članova KNS-a, tako i suradnika.

Get in touch

Kontakt

Udruženje za kulturu
– Nova svjetlost
Džamijska 9, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
+ 387 61 524 505
kns_sarajevo@yahoo.com

Facebook stranica