Promocija knjige : “TIŠINA“, roman

Autorica: Munira Kovač-Devlić

Učesnici:

Slavko Klisura, moderator

Ibrahim Osmanbašić, promotor

Munira Kovač-Devlić, autorica

Senada Aleta, recital

Književni performans:

Ajla Srna, Eldin Ćurovac,

Ilvana Hamzić i Ajnur Popović

Velika sala CZK GORAŽDE 11.10.2019. god. u 18:00 sati

Organizator: CZK GORAŽDE, Književni klub „Isak“

..........

O nama

Aktivnosti koje je Udruženeje realiziralo samostalno ili u saradnji sa drugima spadaju u arhivsku građu čime se dokumentuju programske aktivnosti KNS-a tokom svog društvenog angažmana na polju kulture i umjetnosti.

Tokom javnog djelovanja udruženje je otvaralo prostor za autorsku prezantaciju umjetničkog stvaralaštva mladih autora koji su uobličavali lični umjetnički izražaj u konkretno oblikovane ideje u vidu javnih manifestacija - putem kojih se prezentiraju umjetnička djela i radovi, kako članova KNS-a, tako i suradnika.

Get in touch

Kontakt

Udruženje za kulturu
– Nova svjetlost
Džamijska 9, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
+ 387 61 524 505
knsinfo1@gmail.com

Facebook stranica