1. Sanijela Matković / BiH
2. Nebojša Amanović / R. Srbija
3. Nada Matović / R. Crna Gora
4. Zoran Radosavljević / BiH
5. Đurđija Peruničić / R. Srbija

6. Vesna V. Radović / R. Srbija
7. Denis Dželić / Danska
8. Nermina Adžović Mustagrudić / R. Crna Gora
9. Sanja Atanasovska / Kumanovo, S.Makedonija
10. Dragan Mučibabić / BiH
11. Jadranka Varga / / R.Hrvatska
12. Emir Bajrović / Danska
13. Muhamed Omerović / BiH
14. Jasmin Dorić / BiH
15. Frančeska Liebmann / Austrija
16. Goran Sarić / Holandija
17. Bajruzina Hajro Planjac / BiH
18. Kristijan Mudrušan / R.Hrvatska
19. Mirsada Šabotić (Crna Gora)
20. Ilhan Mulalić / BiH
21. Rabija Hamidović / Švedska
22. Svetlana Papaček / S. Makedonija
23. Džehva Havić / BiH
24. Gordana Sarić / Crna Gora
25. Vida Nenadić / R.Srbija
26. Selvera Šabanović / BiH
27. Kristina Kojić / BiH
28. Joanna Svensson / Švedska
29. Mubera Šabanović / Švedska
30. Stamen Milanović / R.Srbija
31. Milan Ilić / R.Hrvatska
32. Anita Muderizović / R.Srbija
33. Žana Coven (1961.) / Italija
34. Nur Sadia / Njemačka
35. Gordana Vlašić /R.Hrvatska,
36. Katica Protić / R. Hrvatska
37. Edin Morić Kinkel (1967.) / Španija
38. Merima Krivošija (1986.) / BiH
39. Nada Golić / Holandija
40. Milena Zlateska / R. Hrvatska
41. Zehra Bajić-Alić / BiH
42. Ramiz Velagić / R.Slovenija
43. Jasna Sofija Imamović-Kosanović
44. Edima Efendić Džinić / BiH
45. Vernesa Manov (1976.) / BiH
46. Milka J.Šolaja / Srbija
47. Ljubica Katić / R.Hrvatska
48. Fatima Jamaković Čorambegić / BiH
49. Dubravko Matančević 1981. / Hrvatska
50. Suada Suljić Sokolović / Australia


51. Asima Smajić Čosabić /Francuska
52. Sabah Al-Zubeidi /R.Srbija, Irak
53. Branimir Šantak /R.Hrvatska
54. Mirveta Islamović /Crna Gora
55. Haris Bukarić /Njemačka
56.Marela Jerkić Jakovljević /BiH
57. Hava Bužo Sakić /BiH
58. Alma Buljubašić /Danska
59. Semira Jakupović /United Kingdom
60. Ensar Bukarić /BiH
61. Nadica Ilić /R.Srbija
62. Avdulah Ramčilović /Austrija
63. Kemal Ljevaković /BiH
64. Zoran Antonijeviċ /R.Srbija
65. Nermina Šertović /BiH
66.Refka Dedić /BiH
67. Damir D. Ocvrk /R.Hrvatska
68. Zumber Muratović /BiH
69. Jasna Šemiga Pintarić /R.Hrvatska
70. Adnan Sijarić /BiH
71. 

O nama

Aktivnosti koje je Udruženeje realiziralo samostalno ili u saradnji sa drugima spadaju u arhivsku građu čime se dokumentuju programske aktivnosti KNS-a tokom svog društvenog angažmana na polju kulture i umjetnosti.

Tokom javnog djelovanja udruženje je otvaralo prostor za autorsku prezantaciju umjetničkog stvaralaštva mladih autora koji su uobličavali lični umjetnički izražaj u konkretno oblikovane ideje u vidu javnih manifestacija - putem kojih se prezentiraju umjetnička djela i radovi, kako članova KNS-a, tako i suradnika.

Get in touch

Kontakt

Udruženje za kulturu
– Nova svjetlost
Džamijska 9, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
+ 387 61 524 505
knsinfo1@gmail.com

Facebook stranica