PROMOCIJA KNJIGE

„ZEMLJA ČUDNIH LJUDI“,

AUTOR: PROF. MR. MILISAV TOMOVIĆ

 Milisav T 3a

Knjigu predstavljaju:

Akademik, prof.dr. Slavo Kukić

Književnik, Ibrahim Osmanbašić,

Novinar i publicista, Ernad Matej

prof. Mr. Milisav Tomović, autor knjige

Predstavljanje knjige će biti propraćeno prikladnom poezijom autorice Mirjane Tomović

Promocija knjige će se održati u subotu, 23. juna 2018. godine

u konferencijskoj sali hotela “EVROPA” u Sarajevu, sa početkom u 12 časova.

IZVODI IZ RECENZIJA:

-Jesmo li, pita se Tomović, ono što mislimo da jesmo – i nije li naša vlastita narav limitirajući faktor evropske nam perspektive? Jesmo li, na koncu, kao provincija i palanka, a puno je argumenata da smo baš to, uopće zreli za društvo? Ili evropskih naroda nam je sve to skupa uzrok porazne činjenice – da su nam mladi ljudi, a ne pamet, robe i usluge, najveći izvozni proizvod?

-Zbog toga (povijesnog) silovanja nas se danas doživljava zemljom čudnih ljudi. Onog časa, međutim, kada ga se oslobodimo, a prije ili kasnije hoćemo, bit ćemo opet ono što smo uvijek i bili – primjer ostatku svijeta kako različitosti nisu usud nego dar Božiji.

                             Akademik, prof.dr. Slavo Kukić

- Milisav Tomović svojom trećom knjigom „Zemlja čudnih ljudi“ ostavlja jasan trag u vremenu prezentirajući ostvarene rezultate u domenu političke teorije i prakse, a čija empirija ukazuje da u BiH postoje snage koje će se boriti za državu gdje će se poštovati vladavina zakona i svakom njenom građaninu garantovati osnovna ljudska prava uz uvažavanje etničkih, vjerskih i kulturoloških specifičnosti.

                               Književnik, Ibrahim Osmanbašić

O nama

Aktivnosti koje je Udruženeje realiziralo samostalno ili u saradnji sa drugima spadaju u arhivsku građu čime se dokumentuju programske aktivnosti KNS-a tokom svog društvenog angažmana na polju kulture i umjetnosti.

Tokom javnog djelovanja udruženje je otvaralo prostor za autorsku prezantaciju umjetničkog stvaralaštva mladih autora koji su uobličavali lični umjetnički izražaj u konkretno oblikovane ideje u vidu javnih manifestacija - putem kojih se prezentiraju umjetnička djela i radovi, kako članova KNS-a, tako i suradnika.

Get in touch

Kontakt

Udruženje za kulturu
– Nova svjetlost
Džamijska 9, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
+ 387 61 524 505
knsinfo1@gmail.com

Facebook stranica