U sklopu kulturne manifestacije 1.Likovni festival „FOKUS“, u organizaciji Udruženja za kulturu-Nova Svjetlost, održat će se samostalna izložba sarajevskog likovnog umjetnika Taiba Kovača, u subotu 9.3.2019. godine, u prostoru Centra za mlade Grbavica (MSDO-Novo Sarajevo), ul. Kemala Kapetanovića 17. Otvaranje izložbe je u 13:00 sati, a ulaz je slobodan.

Plakat TK 1

Kraći osvrt na autorski izražaj likovnog umjetnika Taiba Kovača:

„Taib Kovač u umjetničkom opusu ima širok tematski izbor u kojem se ističe koloritna paleta prirodnog ambijenta, sa specifičnostima krajolika i nijansama godišnjih doba. Urbane tematike, sa fokusom na monumentalne gađevine iz bosanskohercegovačkog kulturnog nasljeđa, također spadaju u omiljene Kovačeve teme. Brižno urađeni akvareli, sa odmjerenim nijansama Sebilja, Latinske ćuprije i Starog mosta, preko Kovačevog preciznog kista ponovo podsjećaju na neprolazne lepote naše domovine. Slika „Balerina“ (60x50, akril na platnu) osvjetljava svu raskoš kreativnog potencijala Taiba Kovača jer se tu sjedinjuju u kompleksnu ideja – dramaturška napetost centralne figure i istančani senzibilitet za ekspresivan prikaz u tonalitetu, u ovom slučaju u svjetlo plavom, a što sa bogatstvom detalja i širokim spektrom nijansi proizvodi snažan i autentičan vizuelni doživljaj.“

                                                                                                                                      Ibrahim Osmanbašić

* * * * * 

 

taib kovac 1

"Balerina", akril na platnu, 60x50

autor: Taib Kovač

 

 

Taib Kovač je rođen 1959. godine, u mjestu Tjentište, općina Foča. Od 1973.godine živi u Sarajevu gdje je proveo cijeli radni vijek. Aktivno se uključio odbranu od agresije na Bosnu i Hercegovinu i njen suverenitet od  '92-'95.godine, a nakon prestanka rata, kao profesionalno vojno lice i starješina, ostao je aktivan u VFBiH do 2002.godine. Penzionisan je 2012.godine. Od svoje mladosti pokazivao je ljubav prema umjetnosti općenito ali se posebno isticao talenat i sklonost prema slikarstvu. Međutim, burne životne okolnosti doprinose da se umjetnički afiniteti stavljaju u „drugi plan“. Nakon završetka radnog vijeka i ranog penzionisanja, ponovo se aktivirala ljubav prema kreativnom izražaju i jaka želja da se aktvnije posveti slikarstvu. U posljednjih nekoliko godina aktivno slika, a dominantne tehnike se slikanje na platnu i akvareli.

 

KNS/2.3.2019.godine

O nama

Aktivnosti koje je Udruženeje realiziralo samostalno ili u saradnji sa drugima spadaju u arhivsku građu čime se dokumentuju programske aktivnosti KNS-a tokom svog društvenog angažmana na polju kulture i umjetnosti.

Tokom javnog djelovanja udruženje je otvaralo prostor za autorsku prezantaciju umjetničkog stvaralaštva mladih autora koji su uobličavali lični umjetnički izražaj u konkretno oblikovane ideje u vidu javnih manifestacija - putem kojih se prezentiraju umjetnička djela i radovi, kako članova KNS-a, tako i suradnika.

Get in touch

Kontakt

Udruženje za kulturu
– Nova svjetlost
Džamijska 9, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
+ 387 61 524 505
knsinfo1@gmail.com

Facebook stranica