ALMANAH SAVREMENE BOSANSKOHERCEGOVAČKE POEZIJE
Bugarska, 2016.

almanah


U almanah je uvrštena 141 pjesma, na 220 strana, od 19 autora iz raznih gradova iz BiH, a u izboru su uvrštena i četiri autora iz dijaspore.

U oktobru ove godine, u Bugarskoj, iz štampe je izašao trojezični Almanah savremene bosanskohercegovačke poezije, na bosanskom, hrvatskom na bugarskom jeziku. Prijevod pjesama na bugarski jezik uradila je pjesnikinja Latinka – Zlatna (A. Sapundžijeva) koja živi i piše u Bugarskoj.

U almanah je uvrštena 141 pjesma, na 220 strana, od 19 autora iz raznih gradova iz BiH, a u izboru su uvrštena i četiri autora iz dijaspore.

Nakon petojezične pjesničke antologije „Balkanski glasovi“, gdje je uvršteno 12 autora iz BiH, ovo je novo predstavljanje bh. poezije na međunarodnom nivou, među kojima su svoje mjesto našli i pjesnikinje i pjesnici iz plejade nove književne generacije.

 

LATINKA ZLATNA 1


Almanah je realizirala bugarska pjesnikinja i prevoditeljica Latinka-Zlatna (A.Sapundžieva ) (1957.)

 

.........


NASLOV: Almanah savremene bosanskohercegovačke poezije
Prijevod sa bosanskog i hrvatskog na bugarski jezik: Latinka – Zlatna (A. Sapundžijeva) Bugarska
Urednik: Latinka – Zlatna (A. Sapundžijeva) Bugarska
Izdavač i štampa: „Štamparija Nima“ EOOD
Prvo izdanje
PLEVEN,2016 / BUGARSKA
ISBN: 978-619-162-630-4

 


Broj pjesama sa koliko su autori zastupljeni u almanahu:

1. Amir Šulić - 6
2. Armin Bolić - 8
3. Vildana Moralić - 6
4.Gordana Radovanović – 8
5. Džabir Sedić - 6
6. Dijana Jovanović - 8
7. Edin Kinkel – - 6
8. Željko Perović - 8
9. Ibrahim Osmanbašić - 8
10. Ibro Suhopoljac - 8
11. Indira Čandić - 7
12. Ljiljana Tomljanović - 8
13.Mersida Osmanbašić - 8
14. Mirjana Tomović – 8
15. Mubera Isanović - 8
16. Sanja Radulović - 8
17. Safer Grbić - 8
18. Senada Smajić - 8
19. Jusuf Džafić - 6

 

 

Autor: KNS INFO
Sarajevo, 2.11.2016.

O nama

Aktivnosti koje je Udruženeje realiziralo samostalno ili u saradnji sa drugima spadaju u arhivsku građu čime se dokumentuju programske aktivnosti KNS-a tokom svog društvenog angažmana na polju kulture i umjetnosti.

Tokom javnog djelovanja udruženje je otvaralo prostor za autorsku prezantaciju umjetničkog stvaralaštva mladih autora koji su uobličavali lični umjetnički izražaj u konkretno oblikovane ideje u vidu javnih manifestacija - putem kojih se prezentiraju umjetnička djela i radovi, kako članova KNS-a, tako i suradnika.

Get in touch

Kontakt

Udruženje za kulturu
– Nova svjetlost
Džamijska 9, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
+ 387 61 524 505
knsinfo1@gmail.com

Facebook stranica