Književni profil: Emir Durmišević

.................

Otišla si sama tamo
preko Plavog Okeana
a ja osto sam ovamo
nisam mogo bez Balkana.

Ti si posve u Njujorku
ljubav je u njemu jaka
dok ja ovdje imam muku
meni život posto žvaka.

Sva si mila u nakitu
koja tako jako sija
a ja ovdje na ispitu
dok me ljubi nostalgija.

Otišla si sama tamo
a ja osto na Balkanu
mi se više i ne znamo
al imamo suzu slanu.

Autor pjesme :
Emir Durmišević

O nama

Aktivnosti koje je Udruženeje realiziralo samostalno ili u saradnji sa drugima spadaju u arhivsku građu čime se dokumentuju programske aktivnosti KNS-a tokom svog društvenog angažmana na polju kulture i umjetnosti.

Tokom javnog djelovanja udruženje je otvaralo prostor za autorsku prezantaciju umjetničkog stvaralaštva mladih autora koji su uobličavali lični umjetnički izražaj u konkretno oblikovane ideje u vidu javnih manifestacija - putem kojih se prezentiraju umjetnička djela i radovi, kako članova KNS-a, tako i suradnika.

Get in touch

Kontakt

Udruženje za kulturu
– Nova svjetlost
Džamijska 9, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
+ 387 61 524 505
knsinfo1@gmail.com

Facebook stranica