U izdanju Udruženja za kulturu-Nova svjetlost (KNS) početkom aprila iz štampe je izašla zbirka kolumni Milisava Tomovića „IZGUBLJENI SMISAO DEMOKRATIJE U ZEMLJI INAT NARODA“ (II DEO). U knjigu su uvrštene kolumne koje je autor objavljivao u periodu 2013-2016. godine. Promocija knjige će se održati na 29.Međunarodnom sajmu knjige u Sarajevu, 19.04.2017.g. u 15:30 sati.

O nama

Aktivnosti koje je Udruženeje realiziralo samostalno ili u saradnji sa drugima spadaju u arhivsku građu čime se dokumentuju programske aktivnosti KNS-a tokom svog društvenog angažmana na polju kulture i umjetnosti.

Tokom javnog djelovanja udruženje je otvaralo prostor za autorsku prezantaciju umjetničkog stvaralaštva mladih autora koji su uobličavali lični umjetnički izražaj u konkretno oblikovane ideje u vidu javnih manifestacija - putem kojih se prezentiraju umjetnička djela i radovi, kako članova KNS-a, tako i suradnika.

Get in touch

Kontakt

Udruženje za kulturu
– Nova svjetlost
Džamijska 9, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
+ 387 61 524 505
knsinfo1@gmail.com

Facebook stranica