POZIVAMO VAS

NA SVEČANOST DODJELE KNJIŽEVNE NAGRADE „MUSA ĆAZIM ĆATIĆ“ 
PROMOCIJU PRVA DVA ZBORNIKA PJESAMA S KONKURSA ZA KNJIŽEVNU NAGRADU M.Ć.ĆATIĆ

SRIJEDA 5.4.2017. g. u 14 sati
BOŠNJAČKI INSITUT - Fondacija Adila Zulfikarpašića - Mula Mustafe Bašeskije 21, Sarajevo

 

Musa Cazim Catic 1

O nama

Aktivnosti koje je Udruženeje realiziralo samostalno ili u saradnji sa drugima spadaju u arhivsku građu čime se dokumentuju programske aktivnosti KNS-a tokom svog društvenog angažmana na polju kulture i umjetnosti.

Tokom javnog djelovanja udruženje je otvaralo prostor za autorsku prezantaciju umjetničkog stvaralaštva mladih autora koji su uobličavali lični umjetnički izražaj u konkretno oblikovane ideje u vidu javnih manifestacija - putem kojih se prezentiraju umjetnička djela i radovi, kako članova KNS-a, tako i suradnika.

Get in touch

Kontakt

Udruženje za kulturu
– Nova svjetlost
Džamijska 9, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
+ 387 61 524 505
knsinfo1@gmail.com

Facebook stranica