Ibrahim Osmanbasic 2

IBRAHIM OSMANBAŠIĆ rođen je 1964. godine u Janji. Osnovnu i srednju školu završio u Sarajevu. Ostvario višedecenijski javni društveni angažman organizujući brojne kulturno-umjetničke manifestacije. Učesnik međunarodnih književnih manifestacija, a poetska i dramska djela su mu prevođena na slovenački i bugarski jezik. Poetski i prozni radovi objavljeni su mu u raznim zajedničkim zbirkama, almanasima, antologijama i web-portalima u BiH i inostranstvu.

Autorski se izražava u sferi muzike, slikarstva, književnosti i teatra. Idejni je tvorac i jedan od osnivača Udruženja za kulturu –Nova svjetlost (KNS), gdje obavlja funkciju predsjednika udruženja.

Urednik preko stotinu knjiga i publikacija. Autor je preko šesdeset predgovora, recenzija i književnih osvrta koji su publikovani u raznim formama u BiH i inostranstvu. Jedan je od utemeljivača kulturne manifestacije„KNS Međunarodni književni susreti“, koja se u kontinuitetu održava od 2007. godine, također, jedan od pokreatača i organizarora projekta "Balkanska pjesnička unija/Poezija godine" - koje se odganizira u kontinuitetu od aprila 2020. godine, sa periodiičnim konkursnim ciklusima i dodjelom certifikata i priznanja.
Objavljena djela: Kapije sjenki (2008./poezija); Ideja bez stalnog mjesta boravka (2012./proza i poezija); Čuvar tajne (2015./prozno-poetsko djelo); Gravitacija poezije / “Гравитацията на поезията“ (2015./dvojezična zbirka poezije na bosanskom i bugarskom jeziku). Živi plamen poezije (2017./poezija) , "Zašto neću reći neke činjenice" (2021./izbor poezije).; DRAME: Izlaz (1989., prijevod na slovenački); Znakovi vremena (1995); Šta je sa tom muzikom? (2003.); Vidimo se jednom u galeriji sjenki (2010.) i Ilhamija i riječ (2012), prijevod na slovenački); Dobitnik međunarodne nagrade Književno pero za 2013. god. od Hrvatskog književnog društva/Rijeka i drugih priznanja za književnost i kulturno-umjetničke angažmane.

Živi i radi u Sarajevu.


Bibliografija:AUTORSKA DJELA:

proza i poezija

1. “Kapije sjenki” – poetsko-prozno književno djelo / KNS,Sarajevo,2008./;
2. “Ideja bez stalnog mjesta boravka” – poetsko-prozno književno djelo / KNS,Sarajevo,2012./;
3. “Čuvar tajne” – prozno-poetsko književno djelo / KNS,Sarajevo,2015./;
4. “Živi plamen poezije ” – poezija / KNS,Sarajevo,2017./;
5. "Zašto neću reći neke činjenice" (KNS,Sarajevo,2021./izbor poezije/;
6. "Pjesma na tronu" (KNS,Sarajevo,2022./izbor poezije/;

 

drame

1.”IZLAZ” (1988) – drama / prijevod na slovenački jezik: Željko Perović / Mednarodna revija za poezijo “Lirikon21” - 21-23/2009. / R.Slovenija-Velenje-2009./;
2.”ILHAMIJA IN BESEDO” / ”ILHAMIJA I RIJEČ” (2011) – drama u stihovima / revija “OTOČJEO”: Islam in slovstvo /str.184 – 200, letnik:IV, številka:8,novembar 2012. / prijevod na slovenački jezik: Željko Perović / R.Slovenija,Podbrdo,2012./;

Neobjavljene drame:
- "ZNAKOVI VREMENA" (1995) ;
- "ŠTA JE S TOM MUZIKOM?" (2003) .

____________________________________

PRIZNANJA, NAGRADE, ZAHVALNICE:

1.Međunarodne nagrade "Književno pero" za 2013. god. od Hrvatskog književnog društva/Rijeka
2. Zahvalnica / za međunarodnu saradnju u oblasti kulture i umjetnosti / 6.8.2025.god.
3.Zahvalnica / Kulturno društvo Bošnjaka “Preporod”, Split / 24.9.2015.god.
4.Zahvalnica / Književna nagrada "Musa Ćazim Ćatić" (2016 - 2019)
5. Zahvalnica /za učešće u projektu „Mostovi prijateljstva 2“ / Udruženje za kulturu, zajedničke vrijednosti i održiv razvoj „DIVAN“/ Skoplje, 2018.
6.Srebrena povelja / Međunarodni festival poezije "MESOPOTAMIJA 2017"/ Mesopotamia Cultural Centar, Belgrade - Serbia
7.Trećenagrađena pjesma "Valja nove mostove graditi na Balkanu" - Međunarodnom konkursu časopisa Avlija, na temu pomirenja i izgradnjetrajnog mira na zapadnom Balkanu (2019.)
8. Plaketa / za angažman u okviru stručnog žirija na funkciji selektora za 5. Književnu nagradu "Musa Ćazim Ćatić" / Kulturno udruženje “Musa Ćazim Ćatić”/ Odžak, BiH, 12.3.2019.godine
9. Treće mjesto, pjesma ”Pismo bratu u tuđini” / 9. međunarodnom konkursu časopisa AVLIJA za najbolju neobjavljenu pjesmu i priču u regionu za 2019. godinu na bosanskom, srpskom, hrvatskom i crnogorskom jeziku / Rožaje, Crna Gora, 3.2.2020.g.
10. Literarna nagrada "Michael Maddhusudan Dutta“/Glas poezije Indo Univerzuma
/ Indija, 10.3. 2020.g.

____________________________________

ŽIRI:

1. KNS Međunarodni književni susreti (2007.–2017.) - kategorija: poezija
2. Bajramske priče i pjesme / Kulturno udruženje "Musa Ćazim Ćatić" (2018.-2020.)
3. Peta književna nagrada "Musa Ćazim Ćatić" (2019.) - selektor
4. Šestom literarnom konkursu za nagradu „Isnam Taljić“ – predsjednik žirija (2020.)

____________________________________

PRIJEVODI:

1.”IZLAZ” / "IZHOD" (1988) – drama / prijevod na slovenački jezik: Željko Perović / Mednarodna revija za poezijo “Lirikon21” - 21-23/2009. / R.Slovenija-Velenje-2009./;
2.”ILHAMIJA IN BESEDO” / ”ILHAMIJA I RIJEČ” (2011) – drama u stihovima / revija “OTOČJEO”: Islam in slovstvo /str.184 – 200, letnik:IV, številka:8,novembar 2012. / prijevod na slovenački jezik: Željko Perović / R.Slovenija,Podbrdo,2012./;
3. “GRAVITACIJA POEZIJE” / “ГРАВИТАЦИЯТА НА ПОЕЗИЯТА“ – dvojezična zbirka poezije na bosanskom i bugarskom jeziku / urednik, prijevod Altenka Sapundžijeva, Латинка – Златна / Ловеч, Р.България / 2015
4. „Културна палитра“, алманах-списание, брой 9–10, за 2015 г / България
“Този мост e един, който очаква” - (Ибрахим Османбашич) / “Taj jedan most što čeka”
5. „Balkanski glasovi“ - petojezičnoj antologiji poezije - 2016. god. / / urednik, prijevod Altenka Sapundžijeva,Латинка – Златна / Ловеч, Р.България / 2015
________________________________________

SUAUTORSTVO:

1. “RIJEČI U VREMENU” – zajednička zbirka proze i poezije/”Književni krug-KNS” / Sarajevo,2007./
“IBMER” - Zajednički autorski radovi : Mersida Sadiković-Osmanbašić i Ibrahim Osmanbašić:
IBMER–poezija (9):“ Štitovi srca” , “Let” , “Valentino iz komercijale” , “Legenda o Snjeguljcu i Pepeljugi”
“Isforsirana inspiracija” , “Ugasiću televizor da u sobu uđe mrak” , “Sjenke mirne luke” , “Valovi” i “Jutro”;
IBMER–priče (4): “Mačka i miš” , “Sabur” , “Zapečaćeni osjećaj nemira” , “Tako nekako s proljeća".

2."VIDIMO SE JEDNOM U GALERIJI SJENKI" - drama / ”VIDIMO SE NEKOČ V GALERIJI SENC” /prijevod na slovenački:Sanja Dolžan/autori: IBMER-Ibrahim Osmanbašić i Mersida Sadiković-Osmanbašić / revija “OTOČJEO”:Bosna, str.199 – 224, letnik:II, šaelvilka:4,oktobar 2010. / R.Slovenija,Grahovo ob Bači,2010./;

________________________________________

PUBLIKOVANI RADOVI

1. “RIJEČI U VREMENU” – zajednička zbirka proze i poezije/”Književni krug-KNS” / Sarajevo,2007./; pjesme (8): “Dani naše poezije” , “Konjska trka” , “Dijalog” , “Zašto neću reći neke činjenice?” , “Svjedok” , “Žive sjenke” , “Riječi u vremenu” i “Sunce zapadnog balkana”,

2. ”KNJIŽEVNO PERO” – časopis za kulturu i književnost VIII i IX broj jesen/zima 2011.-proljeće/ljeto 2012. / R.Hrvatska,Rijeka,2011./; Hrvatsko književno društvo;
Izbor poezije: “Riječi u vremenu” i “Kap sna”, str. 38-40 /

3. “VPOGLED” – revija za književnost / letnik:IV,številka:7/ prijevod na slovenački jezik: Željko Perović / R.Slovnija, Žalec,2008./;
Izbor poezije: “Riječ pade na čovjeka / Beseda je padla na čeloveka”, “Naši dani poezije/Naši dnevi poezije” i “Riječi u vremenu / Besede u času”

4. "MESOPOTANIJA" - zbornik; Međunarodni dan poezije 2013; izdavač: Kulturni centar Mesopotanija (za izdavača Sabah Al-Zubeidi), Beograd. R. Srbija, 2014. godine / ;
"PJESMOM SE PRIDRŽAVAM ZA SVIJET" - izabrana pjesma ;

5. „Lacuna Mag“ - magazin za literaturu i kulturu
Izdavač: Lacuna Mag, Vajle/Kopenhagen-Danska

– broj 1, 2011. ; izabrana pjesma:
– broj 2, 2013. ; izabrana pjesma: „Pjesnikova šutnja“
– broj 3, 2015. ; izabrana pjesma: „Pjesnici Bosne“

6. EVROPSKI FEJSBUK PESNIČKI FESTIVAL – zbornik radova / elektronsko izdanje;
Prvi festival – 2010. god. / Izdavač: Banatski kulturni centar / R.Srbija;
„Let u suprotnom pravcu“ – uvrštena pjesma


7. „Културна палитра“, алманах-списание, брой 9–10, за 2015 г / България
“Този мост e един, който очаква” - (Ибрахим Османбашич) / “Taj jedan most što čeka”

8. OTOČJEO" - revija :”ILHAMIJA IN BESEDO” / ”ILHAMIJA I RIJEČ” (2011) – drama u stihovima / revija “OTOČJEO”: Islam in slovstvo /str.184 – 200, letnik:IV, številka:8,novembar 2012. / prijevod na slovenački jezik: Željko Perović / R.Slovenija,Podbrdo,2012./;

9. OTOČJEO" - revija : "VIDIMO SE JEDNOM U GALERIJI SJENKI" - drama / ”VIDIMO SE NEKOČ V GALERIJI SENC” /prijevod na slovenački:Sanja Dolžan/autori: IBMER-Ibrahim Osmanbašić i Mersida Sadiković-Osmanbašić / revija “OTOČJEO”:Bosna, str.199 – 224, letnik:II, šaelvilka:4,oktobar 2010. / R.Slovenija,Grahovo ob Bači,2010./;

10. “Lirikon21” - revija : ”IZLAZ” / "IZHOD" (1988) – drama / prijevod na slovenački jezik: Željko Perović / Mednarodne revija za poezijo “Lirikon21” - 21-23/2009. / R.Slovenija-Velenje-2009./;

11. „Mostovi prijateljstva 2“ / zbirka poezije / izdavač: Udruženje DIVAN – D. Konjari, Republika Makedonija, 2018. / zastupljene pjesme: „Kako srušit zidove među ljudima“ i „U jednom trenutku, tamo negdje“/;

12. „Srebreničke suze u stihovima“ / zbirka poezije / OFF-SET d.o.o. Tuzla, 2018./ uvrštene pjesme: 1)„Muk srebreničkih nišana“, 2) „Stub srama“/;

13. „ПОЕТСКИ ЧЕКОРЕЊЕ“ - АЛМАНАХ 6 /zbirka poezije / ZG Društvo na pisateli „Kumanovo“ – Kumanovo, Republika Makedonija, 2018./ Uvrštena pjesma: „Žive sjenke“/;

14. KNS MEĐUNARODN KNJIŽEVNI SUSRETI (2007.-2017.)

15. Književna nagrada "Musa ĆazimĆatić", zbirka poezije: "Odjek pjesme"(2016.); "Oprosti Musa"(2017.); "Hvala ti Musa"(2018.)

16. "Biseri duha", Zbornik radova Udruzenja bosanski umjetnika, Sarajevo, 2019. / Uvrštena pjesma : "Pod tepihom od tri metra"

________________________________________


UREDNIŠTVO:

1. RIJEČI U VEREMENU, zbirka poezija i proza, 2007
2. KAD PROGOVORI TIŠINA, zbirka poezija i proza, 2007
3. NA SVOJOJ ZEMLJI , Mersida Sadiković,zbirka kratkih priča, 2007

4. GRAVITACIJA RIJEČI, zbirka poezija i proza, 2008
5. KAPIJE SJENKI, Ibrahim Osmanbašić , poezija i proza , 2008
6. PREVIŠE MI SVIJETLIŠ, PISAC/ PREVEČ MI SVETIŠ PISAC, zbirka (bosansko-slovenačka) poezija i proza, 2008

7. HIMNA ČOVJEKA U MAGLI , Nisad Šiško Jakupović , poezija , 2009
8. GOLIM SINAPSAMA , Željko Perović, poezija , 2009
9. BALKANSKO PERO, zbirka poezija i proza , 2009
10. DIGNIMO PERO/DVIGNIMO PERO , zbirka (bosansko-slovenačka) poezija i proza , 2009
11. STRANAC U OGLEDALU, Tarik Jažić, poezija i proza , 2009

12. ČUJ OSJETI BOL! / ASHUN, HACHAR DUKH! , Hedina Tahirović-Sijerčić, poezija , 2010.
13. BAJKA ZA UNU , Denis Dželić, roman , 2010.
14. KAPIJA ISTOKA I ZAPADA , zbirka / časopis , 2010.
15. STRUKTURA SNOVA / STRUKTURA SANJ, zbirka (bosansko-slovenačka) poezija i proza , 2010.
16. AMANET BOSNE , poezija , 2010.
17. SJEĆANJA NA DONJU MAHALU , Meho Jakupović , poezija , 2010.
18. IMPERATIV PROSPERITETA , Ermin Kuka, kolumne , 2010.
19. SIZIF U MREŽI , Jure Drljepan , poezija , 2010.
20. PRINCIPI STVARNOSTI , Amir Šulić , poezija , 2010.

21. SJENA IZGUBLJENOG VREMANA, Fahrudin Dino Avdibegović, zbirka priča, 2011.
22. KAMENO PERO, Mersida Sadiković-Osmanbašić , zbirka kratkih priča, 2011.
23. ASTRALNI LETOVI , Denis Dželić , roman , 2011.
24. DUHOVNA KONEKCIJA , zbirka / časopis , poezija i proza, 2011.
25. EUROORJENTACIJE 4, zbirka (bosansko-slovenačka) poezija i proza, 2011.
26. U SAZVJEŽĐU SNOVA , Elama Velić, zbirka kratkih priča, 2011.
27. ČIPKA OD TRNJA , Sandra Džananović , poezija , 2011.
28. DITIRAMB , Senada Smajić , poezija, 2011.
29. KALENDAROM POŽUTJELIH LISTOVA BIJELESTARKE HODE , Dino Porović, poezija i proza, 2011.
30. ŠAPATI OTVORENIH ČESAMA , Idriz Hodžić , roman , 2011.

31. OČI OD KRISTALA , Asima Smajić , roman , 2012.
32. DNEVNIK JEDNE MALADOSTI , Aida Omerašević , roman , 2012.
33. ROM K’O GROM , Hedina Tahirović-Sijerčić , roman , 2012.
34. IZGUBLJENE MAHALE , Sadija Klotz , roman , 2012.
35. ILI SMRT FAŠIZMU ILI SLOBODA NARODU , Dino Porović-Pora , poezija i proza , 2012.

36. SJEĆANJA , Tomislav Ljevak , poezija , 2013.
37. IZVAN DOMETA , zbirka / časopis , proza i poezija , 2013.
38. MIRIS RODNE GRUDE , Jasmin Ibranović , proza i poezija , 2013.
39. SJEĆANJA II , Tomislav Ljevak , poezija , 2013.
40. RUŽE NA ASFALTU , Katica Geld , poezija i proza , 2013.
41. EHO SARINOG OSMIJEHA , Ramzija Oraščanin-Kanurić , roman , 2013.
42. NARCISI BOJE TINTE , Dženana Uščuplić , roman , 2013.

43. LET ZMAJEVA DO BRAZILA, Adem Ljubijankić , poezija , 2014.
44. STAZAMA ŽIVOTA, Idriz Hodžić , biografija-monografija , 2014.

45. PRIČE O SJENAMA, Edin Morić, Kinkel, poezija, 2015.
46. SOFRA, Enes Kujundžić, kulturna baština, 2015.
47. PJEŠČANI SAT, Amel Petrović, roman. 2015.
48. HRONIKA AVENIJE PROUDHON, Asima Smajić, priče-roman, 2015.
49. BRZINA MISLI, Jusuf Džafić, poezija, 2015.
50. MOSTOVI SVJETLOSTI, zbirka, proza i poezija , 2015.

51. IZGUBLJENI SMISAO DEMOKRATIJIE (I dio) , Milisav Tomović, zbirka kolumni, 2016.
52. PRED ZIDOM ĆUTANJA, Mirjana Tomović, zbirka poezije, 2016.
53. VIZIJA BOLJEG ŽIVOTA, Sead Adenalić, poezija, 2016.
54. SNOVI I JAVA, Ibro Džananović, poezija, 2016.
55. DJEČAK KOJI NIJE NIŠTA REKAO, Mirsad Solaković, poezija, 2016.

56. NA RUBU PONORA, Mirajana Tomović, poezija, 2017.
57. ŠVEDSKOM BOSNA PROBEHARALA, novinarski prilozi, 2017.
58. IZGUBLJENI SMISAO DEMOKRATIJE U ZEMLJI INAT NARODA (II dio), Milisav Tomović, zbirka kolumni, 2017.
59. MIRUH ZAMBAKA, Jusuf Džafić, poezija, 2017.
60. BOŠNJAČKI DEMOKRATSKI IZAZOVI, Džebrail Bajramović, zbirka kolumni, 2017.
61. NEISPRIČANE PRIČE, Branimir Šantak, zbirka priča, 2017.
62. SNENA STRAŽA, Ermin Lagumdžija, roman, 2017.
63. ŽIVI PLAMEN POEZIJE, Ibrahim Osmanbašić, proza-poezija, 2017.
64. JEDAN DAN JEDNA MISAO, Ishak Kuljančić, poezija, 2017.
65. PARALELNI SVIJETOVI, „8. KNS Međunarodni književni susreti, 2017.
66. MIRIS JORGOVANA U MOJOJ AVLIJI, Mersida Sadiković-Osmanbašić, roman, 2017.
67. LJUDSKA PRIČA ISTINE, Tomislav Ljevak, roman, 2017.

68. ANATOMIJA BEZNAĐA, Mirjana Tomović, poezija, 2018.

69. BOŠNJAČKI GLOBALNI IZAZOVI, Džebrail Bajramović, zbirka kolumni, 2018.
70. ZEMLJA ČUDNIH LJUDI, Milisav Tomović, savremena društveno-politička misao, 2018.
71. BOŠNJAČKE PERSPEKTIVE, Mirsad Ćosić, zbirka kolumni, 2018.
72. OTUĐENJE, Olivera Hasković, roman, 2018.

73. PUTNIK BEZ PROŠLOSTI, Azra Uglješa, roman, 2019.
74. SLIKA ISPOD KOŽE, Husein Šljivo, monografija, 2019.
75. NA VRHU SNA, Sead Ribić, 2019.
76. TIŠINA, Munira Kovač-Devlić, 2019.

________________________________________

SARADNJA:
1. Sourednik te številke - revija “OTOČJEO”:Bosna, letnik:II, številka:4,oktobar 2010. / R.Slovenija,Grahovo ob Bači,2010./;
2. Saradnik - "TAMA SREBRENE SVJETLOSTI", Senada Cvrk-Pargan, proza i poezija, 2015./ Izdavač:BMG Bosanska medijska kuća, BiH./;


________________________________________

RECENZIJE:

I) KNS IZDANJA

1. „Osvajanje slobode“ / 2009. / STRANAC U OGLEDALU, Tarik Jažić
2. „Neopoziva himna“ / 2009. / HIMNA ČOVJEKA U MAGLI - Nisad Šiško Jakupović (Engleska)
3. „Bosna i na nebu i na zemlji“ / 2010. / AMANET BOSNE - Asim Bajramović (SAD)
4. „Markiranje ambisa između čovjeka i zvijeri“ / 2010. / SJEĆANJE NA DONJU MAHALU - Meho Jakupović (Engleska)
5. „Svjestan dodir suštine – u ima ljudskog dostojanstva“ / 2010. / ČUJ, OSJETI BOL - Hedina Tahitrović – Sijerčić (Njemačka)
6. „Duhovni red u haotičnoj zbilji“ / 2010. / PRINCIPI STVARNOSTI – Amir Šulić
7. „Na tragu revitalizacije bosanskohercegovačke društvene prakse“ / 2010. / IMPERATIV PROSPERITETA - Ermin Kuka
8. „Let nebom poezije“ / 2010. / SIZIF U MREŽI - Jure Drljepan (Slovenija)
9. „Ambasador pisane riječi“ / 2011. / SJENE IZGUBLJENOG VREMENA - Fahrudin Avdibegović – Dino (Danska)
10. „Iza horizonta bezvremlja“ / 2011. / ASTRALNI LETOVI - Denis Dželić (Danska)
11. „U dosluhu sa duhom vremena“ / 2011. / ČIPKA OD TRNJA - Sandre Džananović (Austrija)
12. „Uzdah zaboravljenog Sarajeva“ / 2011. / KALENDAROM POŽUTJELIH LISTOVA BIJELE STARKE HODE – Dino Porović-Pora
13. "Viteškinja duha svjetlosti“ / 2012. / OČI OD KRISTALA , Asima Smajić (Francuska)
14. „Roman posebnosti omladinske književnosti“ / 2012. / DNEVNIK JEDNE MALADOSTI , Aida Omerašević
15. „Riječ o Bosni za naredne generacije“ / 2012. / IZGUBLJENE MAHALE, Sadija Klotz
16. „Duhovna revitalizacija poremećenih ljudskih vrijednosti“ / 2012. / ILI SMRT FAŠIZMU ILI SLOBODA NARODU , Dino Porović-Pora
17. „Svjedok vremena“ / 2013. / SJEĆANJA , Tomislav Ljevak (Švedska)
18. “Ključ od vrata vječnih tajni” / 2013./ MIRIS RODNE GRUDE , Jasmin Ibranović
19. “Pokretne riječi na statičnoj slici” / 2013./ SJEĆANJA II , Tomislav Ljevak (Švedska)
20. “Milion sarajevskih pjesama i priča” / 2013. / RUŽE NA ASFALTU , Katica Geld
21. “Doživljaj uzvišene dimenzije čovjeka i svijeta” / 2013. / EHO SARINOG OSMIJEHA , Ramzija Oraščanin-Kanurić (Austrija)
22. „Konkretizacija toka svijesti“ / 2013. / NARCISI BOJE TINTE, Dženana Uščuplić
23. "Fudbalski mit koji je čarolijom obojio nebo iznad Bosne i Hercegovine“ / 2014. / LET ZMAJEVA DO BRAZILA, Adem Ljubijankić (Austrija)
24. “Ko ne pamti prošlost nema budućnost” / uvodne napomene / 2014. / STAZAMA ŽIVOTA, Idriz Hodžić
25. „Tamo gdje se rađa pjesma“ / 2015. / PRIČE O SJENAMA, Edin Morić-Kinkel (Španija)
26. „Duhovni dijalog u vječnosti“ / 2015. / PJEŠČANI SAT, Amel Petrović
27. „Dogodila se - kreativna pisana riječ“ / 2015. / HRONIKA AVENIJE PROUDHON, Asima Smajić (Francuska)
28. „Kreativan spektar“ / 2015. / BRZINA MISLI, Jusuf Džafić
29.„Vizionarstvo – ključ izlaska iz krize“, 2016. / IZGUBLJENI SMISAO DEMOKRATIJIE (I dio) , Milisav Tomović,
30. Socio-kontemplativna poezija – novi prostor umjetničkog doživljaja“. 2016. / PRED ZIDOM ĆUTANJA, Mirjana Tomović
31. O suštini ljudskog života u tri vremena“, 2016. / SNOVI I JAVA, Ibro Džananović (Njemačka)
32.„Vizija boljeg svijeta iskazana jezikom umjetnosti“, 2016. / DJEČAK KOJI NIJE NIŠTA REKAO, Mirsad Solaković (UK)
33.„Opominjući simbolizam“, 2017. / NA RUBU PONORA, Mirajana Tomović
34.„Relevantan svijedog dramatičnog vremena“, 2017. / ŠVEDSKOM BOSNA PROBEHARALA, Branko Tomić (Švedska)
35."Suština rezimiranja prošlosti – nužno je ideja budućnosti“, 2017. / IZGUBLJENI SMISAO DEMOKRATIJE U ZEMLJI INAT NARODA (II dio), Milisav Tomović
36.„Revitalizacija poezije na bosanskom jeziku“, 2017. / MIRUH ZAMBAKA, Jusuf Džafić
37.„Profilizacija nove bošnjačke politike“, 2017. / BOŠNJAČKI DEMOKRATSKI IZAZOVI, Džebrail Bajramović (Švedska)
38. "Širenje horizonta literarnih kreacija“, 2017. / NEISPRIČANE PRIČE, Branimir Šantak (Njemačka)
39. „Pjesničko bilježenje kroz vizuru zapitanog posmatrača i zainteresovanog sudionika“, 2017. /JEDAN DAN JEDNA MISAO, Ishak Kuljančić
40. „Recenzija“, 2017. /LJUDSKA PRIČA ISTINE, Tomislav Ljevak (Švedska)
41. „Duboka spoznaja strukture stvarnosti“, 2018. / ANATOMIJA BEZNAĐA, Mirjana Tomović
42. „Unapređenje državotvorne svijesti Bošnjaka“, 2018. / BOŠNJAČKI GLOBALNI IZAZOVI, Džebrail Bajramović (Švedska)
43. „Lokalna zajednica kao indikator općeg političkog diskursa bh. društva“, 2018. / ZEMLJA ČUDNIH LJUDI, Milisav Tomović
44. "Opća katarza kao preduslov funkcionalnom političkom organizovanju Bošnaka“, 2018. / BOŠNJAČKE PERSPEKTIVE, Mirsad Ćosić
45. „Narativna psihologija u aktuelnom sociološkom kontekstu“, 2018. / OTUĐENJE, Olivera Hasković,
46. "Glas izgubljene generacije“, 2019. / PUTNIK BEZ PROŠLOSTI, Azra Uglješa
47.„Umjetnost bez granica“, 2019. / SLIKA ISPOD KOŽE, Husein Šljivo
48.„Univezalnost pjesničke inspiracije u poeziji Seada Ribića“, 2019. / NA VRHU SNA, Sead Ribić (Francuska)
49. „Širenje kreativnog horizonta“, 2019. / TIŠINA, Munira Kovač-Devlić

.................................................................................................................................
II) DRUGI IZDAVAČI

1. „Trag spoznajnih impresija“ / 2010. / PLATNO ŽIVOTA - Adnan Subašić, poezija
2. „Konceptualna književna umjetnost“ / 2013. / U NESTAŠICI DUŠE - Elma Velić, proza
3. „Mrak zločina i pero svjetlosti“ / 2014. / POKOŠENI PUPOLJCI - Velid Bajramović, poezija
4. "Preispitivanje odnosa lica i naličja svijeta, života i čovjeka" / 2015. / GLODANJE U TRI ČINA - Armin Bolić, poezija
5. „Sarajevska levitacija“ / 2015. / KAD U DVORIŠTIMA ZAMIRIŠU PROCVETALI JORGOVANI - Ivana Korponaia, poezija / R.Slovenija
6.„Eho riječi i fluidnost u stihovia Age Haurdića“ / 2018. / MIRAZ ŽIVOTA, Ago Haurdić, poezija / R. Sjeverna Makedonija
7. „Nebeska zadužbina Srebrenice“ / 2018. / POEMA O SREBRENICI, Idriz Hodžić, poezija

 

________________________________________

OSVRTI, PRIKAZI:

1. “Prestavitev Združenja za kulturo – Novo Sarajevo (KNS)” / revija “OTOČJEO”:Bosna, str.227 – 229, letnik:II, šaelvilka:4,oktobar 2010. / R.Slovenija,Grahovo ob Bači,2010./;


________________________________________

KOLUMNE :
1. Serijal: "Kuda ide glavni grad?" (1-24) (2008-2010)

2. Serijal: Iskre promjene (1-9) / (okrobar, 2018. - oktobar, 2019.)


________________________________________

INTERVJU:

1. "BOSNJACI.NET"- web magazin / 30.3. 2008.
"INTELEKTUALNA NEODGOVORNOST NAS ZAKIVA U DRUŠTVENU RASLOJENOST I HAOTIČNOST"
Autor: Esad Krcić
Link:
http://bosnjaci.net/prilog.php?pid=24601

.......................
2. "SAFF" - magazin; broj 347/sep.2013.
“Opravdat ćemo očekivanja onih koji u KNS-u vide plamen nadahnuća”
Autor: Jusuf Džafić
Link:
http://saff.ba/opravdat-cemo-ocekivanja-onih-koji-u-kns-u-vide-plamen-nadahnuca/#.VomyhvkrLIU
............................

3. Orbus.be – portal

“Intervju:Ibrahim Osmanbašić, predsjednik KNS-a: Historija ne pamti kleptomane već kreativce"

Objavljeno: 17.3. 2016.
http://www.orbus.be/aktua/2016/aktua4232.htm

..........

4.Link:
http://www.kns.ba/index.php/vijesti/intervjui/47-intervju-ibrahim-osmanbasic-predsjednik-kns-a

 

O nama

Aktivnosti koje je Udruženeje realiziralo samostalno ili u saradnji sa drugima spadaju u arhivsku građu čime se dokumentuju programske aktivnosti KNS-a tokom svog društvenog angažmana na polju kulture i umjetnosti.

Tokom javnog djelovanja udruženje je otvaralo prostor za autorsku prezantaciju umjetničkog stvaralaštva mladih autora koji su uobličavali lični umjetnički izražaj u konkretno oblikovane ideje u vidu javnih manifestacija - putem kojih se prezentiraju umjetnička djela i radovi, kako članova KNS-a, tako i suradnika.

Get in touch

Kontakt

Udruženje za kulturu
– Nova svjetlost
Terezija bb, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
+ 387 61 524 505
knsinfo1@gmail.com

Facebook stranica