UIkit Framework Integrated

UIkit is a lightweight and modular front-end framework for developing fast and powerful web interfaces. It comes with a wide range of reusable and combinable components. All UIkit classes are namespaced, so they won't interfere with other frameworks and extensions you might be using.

You can now easily create modals, lightboxes, tooltips, sliders, switches, lists, tabs, accordions, sticky elements, parallax effects and many, many other cool things!

Ermin Lagumdžija

MONA LISA IZ BIROA ZA ZAPOŠLJAVANJE        

Red ispred šaltera Biroa za zapošljavanje vijuga kao gladna anakonda. Njen rep se vrpolji – u vidu nemirnog šeširdžije koji očajnički traži sagovornika. Pronalazi ga u zamišljenom mladiću ispijenog lica.

“I vas pozvali?”

“Pozvali, pozvali…”

“Mora da su nam pronašli zaposlenje…!”

O nama

Aktivnosti koje je Udruženeje realiziralo samostalno ili u saradnji sa drugima spadaju u arhivsku građu čime se dokumentuju programske aktivnosti KNS-a tokom svog društvenog angažmana na polju kulture i umjetnosti.

Tokom javnog djelovanja udruženje je otvaralo prostor za autorsku prezantaciju umjetničkog stvaralaštva mladih autora koji su uobličavali lični umjetnički izražaj u konkretno oblikovane ideje u vidu javnih manifestacija - putem kojih se prezentiraju umjetnička djela i radovi, kako članova KNS-a, tako i suradnika.

Get in touch

Kontakt

Udruženje za kulturu
– Nova svjetlost
Terezija bb, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
+ 387 61 524 505
knsinfo1@gmail.com

Facebook stranica