NARUDŽBA ZBIRKE „MOST PJESNIKA 2023“

Narudžba zbirke “MOST PJESNIKA 2023”, može se izvršiti prema navedenim uputama. U zbirku je uvršteno 99 autora iz 17 zemalja, B5 format, uvez meki, oko 130 strana.
Isporuka počinje krajem januar, 2024.god.

Narudžba zbirke “DIMENZIJA PJESME”, učesnika 11.KNS Međunarodnih književnih susreta 2022 - može se izvršiti prema navedenim uputama. U zbirku je uvršteno 108 autora iz 19 zemalja, B5 format, uvez meki, oko 150 strana.
Isporuka: od 1.avgusta 2022.god.

Narudžba Zbirka pjesama “UNIVERZUM PJESME”, projekta Balkanska pjesnička unija/Poezija godine 2022 / 8.ciklus - može se izvršiti prema navedenim uputama. U zbirku je uvršteno 122 autora iz 16 države, B5 format, uvez meki, oko 150 strana.
Isporuka: tokom maja, 2022.god.

NARUDŽBA “ANTOLOGIJE SAVREMENE BALKANSKE POEZIJE 2021”
Narudžba “ANTOLOGIJE SAVREMENE BALKANSKE POEZIJE 2021”, projekta Balkanska pjesnička unija/Poezija godine 2021 može se izvršiti prema navedenim uputama. U zbirku je uvršteno 69 autora iz 16 države, B5 format, uvez meki.
Isporuka: do kraja decembra 2021.
* * * * *
Cijenu zbirke je 20 KM / 10 EUR + poštarina. Cijena poštarine za BiH je 5 KM, a za inostranstvo 10 EUR.
- Izvršite uplatu prema navedenom cjenovniku za pojedine zemlje u domaćim valutama.
Bosna i Hercegovina:25 KM
Evropska unija:20 EUR
R.Hrvatska: 150 HRK
R.Srbija:2.400 RSD
R.Crna Gora:20 EUR

O nama

Aktivnosti koje je Udruženeje realiziralo samostalno ili u saradnji sa drugima spadaju u arhivsku građu čime se dokumentuju programske aktivnosti KNS-a tokom svog društvenog angažmana na polju kulture i umjetnosti.

Tokom javnog djelovanja udruženje je otvaralo prostor za autorsku prezantaciju umjetničkog stvaralaštva mladih autora koji su uobličavali lični umjetnički izražaj u konkretno oblikovane ideje u vidu javnih manifestacija - putem kojih se prezentiraju umjetnička djela i radovi, kako članova KNS-a, tako i suradnika.

Get in touch

Kontakt

Udruženje za kulturu
– Nova svjetlost
Terezija bb, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
+ 387 61 524 505
knsinfo1@gmail.com

Facebook stranica