Uslijed interesovanja za objavljivanje autorskih knjiga u izdanju Udruženja za kulturu-"Nova svjetlost" (KNS), prije svega, proznih i poetskih djela (zbirke, romani), ali i naučno-istraživačkih djela i radova, udruženje oglašava proceduru koja omogućava zaključivanje dogovora između komitenta (autora) i izdavača (KNS-a).

 senada ditiram

Udruženje za kulturu - Nova svjetlost (KNS) u sklopu svojih djelatnosti ima mogućnost izdavaštva, ali ne i mogućnost distribucije knjiga.

Tokom desetogodišnjeg perioda 2006. - 2016. god. udruženje objavljuje 60 izdanja, među kojima su zbirke pjesama, priča i eseja; romani i monografije, te publikacije naučno-istraživačkog sadržaja. Objavljiveni je i veći broj zajedničkih zbirki većeg broja autora sa proznim i poetskim sadržajima.

Udruženje je također objavilo na desetine knjiga koji su autorski prvijenci.

 zalazak 1

Opće napomene

1.Književni krug - KNS je literalna sekcija Udruženja koja okuplja članove sa afinitetom za književnost i književno stvaralaštvo. Osnovni cilj okupljanja i djelovanja članova sekcije je da sistematizira rad mlađih članova i omogući im adekvatnu javnu prezentaciju, te na taj način motivira mlade talente da se bave književnim stvaralaštvom.

O nama

Aktivnosti koje je Udruženeje realiziralo samostalno ili u saradnji sa drugima spadaju u arhivsku građu čime se dokumentuju programske aktivnosti KNS-a tokom svog društvenog angažmana na polju kulture i umjetnosti.

Tokom javnog djelovanja udruženje je otvaralo prostor za autorsku prezantaciju umjetničkog stvaralaštva mladih autora koji su uobličavali lični umjetnički izražaj u konkretno oblikovane ideje u vidu javnih manifestacija - putem kojih se prezentiraju umjetnička djela i radovi, kako članova KNS-a, tako i suradnika.

Get in touch

Kontakt

Udruženje za kulturu
– Nova svjetlost
Terezija bb, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
+ 387 61 524 505
knsinfo1@gmail.com

Facebook stranica