zalazak 1

Opće napomene

1.Književni krug - KNS je literalna sekcija Udruženja koja okuplja članove sa afinitetom za književnost i književno stvaralaštvo. Osnovni cilj okupljanja i djelovanja članova sekcije je da sistematizira rad mlađih članova i omogući im adekvatnu javnu prezentaciju, te na taj način motivira mlade talente da se bave književnim stvaralaštvom.

2.Mladi talenti imaju priliku u radu sekcije da steknu prva iskustva u kontaktu sa javnošću, i neposredno stiču iskustva u kritičkom pogledu na svoje stvaralaštvo, i umjetnost uopšte, surađujući na projektima Književnog kruga - KNS sa starijim članovima i afirmisanim književnicima.

3.Projekti sekcije imaju spektar ciljeva u funkciji sticanja osnovnog spisateljskog zanata i oblikovanja književnog rada i djela. To je prilika za javnu prezentaciju radova neafirmisanih književnih stvaralaca, te, mogućnost participacije u zajedničke zbirke radova sa ciljem pronalaska zainteresovanih izdavača.


Organizacija

Članovi sekcije planiraju i organizuju aktivnosti na temelju Godišnjeg programa rada sekcije, koji se donosi početkom kalendarske godine a u koji se ugrađuju programi i aktivnosti koje predlažu i kreiraju članovi sekcije. Pored aktivnosti koje samostalno osmišljava i kreira, sekcija programski participira i u projektima koji se realiziraju na nivo udrženja, a gdje su uključene i druge sekcije KNS-a.


Programske aktivnost i projekti

Promocija knjige 

Izdavaštvo / Udruženje je od 2007 do 2016. godine objavilo 60 izdanja raznovrsnih sadržaja - poezija, proza, naučno-istraživaki i publicistički radovi.

- Kulturna manifestacija "KNS Međunarodni književni susreti". Manifestacija se održava u kontinuitetu od 2007.godine, a od 2011. godine organizira se svake druge dodine.

- Učešće u programima kulturnih, umjetničkih i književnih manifestacija.

- Aktivnosti u sklopu web stranice udruženja.

 Članovi književne sekcije

1.Članovi književne sekcije Udruženja, koja djeluje pod nazivom "Književni krug - KNS" mogu postati svi oni koji imaju afinitet prema pisanoj riječi i književnom stvaralaštvu, i prihvataju modalitet organizovanja i rada u skladu sa Programom i Statutom udruženja.

2.Mladi talenti su prioritet u svakom pogledu pri aktivnostima sekcije.

3.Kod članova sekcije razvija se afinitet prema autorskom angažmanu, te, svijest o značaju spisateljskog zanata i opće naobrazbe.

4.Duh solidarnosti i suradnje njeguje se kroz zajedničke projekte članova sekcije.

5.Izgradnja svijesti o značaju socijalnog konstruktivnog angažmana članova društva putem volonterizma,u cilju kreiranja pozitivnog društvenog ambijenta za umjetničko stvaralaštvo i poticanja veće zaštite kulturnog blaga i baštine,su sastavni dio kontinuiranog programskog angažmana sekcije.

 

 

 

O nama

Aktivnosti koje je Udruženeje realiziralo samostalno ili u saradnji sa drugima spadaju u arhivsku građu čime se dokumentuju programske aktivnosti KNS-a tokom svog društvenog angažmana na polju kulture i umjetnosti.

Tokom javnog djelovanja udruženje je otvaralo prostor za autorsku prezantaciju umjetničkog stvaralaštva mladih autora koji su uobličavali lični umjetnički izražaj u konkretno oblikovane ideje u vidu javnih manifestacija - putem kojih se prezentiraju umjetnička djela i radovi, kako članova KNS-a, tako i suradnika.

Get in touch

Kontakt

Udruženje za kulturu
– Nova svjetlost
Terezija bb, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
+ 387 61 524 505
knsinfo1@gmail.com

Facebook stranica