Udruženje za kulturu – Nova svjetlost
BALKANSKA PJESNIČKA UNIJA
Konkurs: „Poezija godine 2020“

Udruženje za kulturu – Nova svjetlost tokom 2020. godine, u periodu od marta do decembra, organiziralo je tri konkursna ciklusa, gdje je učešće uzelo preko 400 autora iz 25 zemalja.
Dodjelju se priznjanja za kategoriju:"Najuspješnija poezija 2020. godine", na osnovu sljedećih kriterija:
-Zbirna ocjena dva najbolje rangirana rada iz tri ciklusa, od 30,01 do 60,00 bodova.

Dodjeljeno 87 priznanja sa liste od 180 autora iz 22. države, koju su ispunili uslove za finalni plasman, i to:
I)Dijamantska povelja – 55,00 bodova i više
II)Zlatna povelja 50,00 – 54,99 bodova
III)Srebrena povelja 46,00- 49,99 bodova
IV)Bronzana povelja 44,00 – 45,99 bodova

* * *
I) DIJAMANTSKA POVELJA (nedodjeljena) 

II) ZLATNA POVELJA ( 25 autora)
1. Ibrahim Osmanbašić / BiH / 54,22
2. Anđelka Korčulanić / R. Hrvatska / 53,80
3. Muamer Avdić / Danska / 53,57
4. Refik Martinović / R.Srbija / 53,05
5. Vernesa Manov / BiH / 52,67
6. Mirjana Tomović / BiH / 52,45
7. Josip Matej Bilić / BiH / 52,19
8. Sanja Radulović / BiH / 52,04
9. Gordana Radovanović / BiH / 51,68
10. Maja Ivković / Italija / 51,58
11. Senada Užičanin / BiH / 51,53
12. Selma Kopić / BiH / 51,50
13. Tomislav Ribić / R.Hrvatska / 51,50
14. Šemso Avdić / Švedska / 51,34
15. Emir Bajrović / Danska / 51,32
16. Evica Kraljić / R.Hrvatska / 51,17
17. Mediha Kapetanović / USA / 50,74
18. Nada Vukašinović / R.Hrvatska / 50,66
19. Dino Čopelj / Danska / 50,56
20. Aida Jašarević / BiH / 50,54
21. Jasmin Dorić / BiH / 50,47
22. Remza Lagarija / Kanada / 50,38
23. Sead Ribić / Francuska / 50,37
24. Denis Dželić / Danska / 50,11
25. Mirela Gavranović / BiH / 50,00

III) SREBRENA POVELJA (28 autora)

26. Adnan Hodžić / BiH / 49,30
27. Lela Vučković / R.Hrvatska/ 49,26
28. Ana Narandžić / R.Hrvatska / 48,92
29. Miloš Marjanović / R.Srbija/ 48,85
30. Zumber Muratović / BiH/ 48,73
31. Enser Hodža / Švicarska / 48,64
32. Emsudina Bavčić–Deljo / BiH / 48,56
33. Jelena Stanojčić / R. Hrvatska / 48,53
34. Slavka Božović / Crna Gora / 48,13
35. Gordana Ćulibrk / Malta / 48,04
36. Milena Zlateska / R.Hrvatska / 47,80
37. Nerandža Kostić / R.Srbija / 47,77
38. Kemal Ljevaković / BiH / 47,71
39. Milanka Burić / BiH / 47,47
40. Refika Dedić / BiH / 47,44
41. Slavica Bakšaj R.Hrvatska / 47,39
42. Suad Krajnović / BiH /47,35
43. Tatjana Tomić / BiH / 47,35
44. Milanka Kuzmić / BiH / 47,31
45. Jasna Gugić / R.Hrvatska / 47,24
46. Esma Bandić Softić / BIH / 47,16
47. Miljana Petojević / R.Srbija / 46,80
48. Velid Bajramović / BiH / 46,69
49. Adnan Sijarić / BIH/ 46,57
50. Nihad Ćosić / BiH / 46,56
51. Azra Sokolović / BiH / 46,40
52. Dušan Pejaković / Crna Gora / 46,24
53. Armir Hodžić / BiH / 46,13

IV) BRONZANA POVELJA (34 autora)

54. Mersija Balić / BiH / 45,93
55. Elvedina Arnaut / BiH / 45,68
56. Zdravko Kokanović–Koki / R.Slovenija / 45,66
57. Borislav Batin / R. Srbija / 45,56
58. Ivana Anđelić / Crna Gora / 45,52
59. Šahdo Bošnjak / BiH / 45,45
60. Fatima Jamaković / BiH / 45,44
61. Jovana Stevović / Crna Gora / 45,41
62. Renata Karadžić / Belgija / 45,20
63. Jadranka Varga / R. Hrvatska / 45,18
64. Bajram Bajro Neljković / BiH / 45,03
65. Vahid Bušatlić / BiH / 44,97
66. Dženana Uščuplić–Zukić / BiH / 44,88
67. Asim Ferhatović / Švedska / 44,80
68. Ljubica Rogulj / R.Hrvatska / 44,77
69. Hajro Ikić / R.Srbija / 44,75
70. Mira Jungić / R. Hrvatska / 44,70
71. Semira Jakupović / UK / 44,68
72. Stjepan Crnić / R.Hrvatska / 44,68
73. Ivan Klarić / R.Hrvatska / 44,67
74. Slavica D. Damnjanović / R. Srbija / 44,55
75. Marija Simonoska / R.S.Makedonija / 44,53
76. Slavica Klein / Austrija / 44,50
77. Marica Žanetić Malenica / R.Hrvatska / 44,48
78. Đenana Jakić–Nera / R.Hrvatska / 44,41
79. Sulejman Aličković / Luksemburg / 44,35
80. Tamara Dragić / BiH / 44,34
81. Damir Maras / R.Hrvatska / 44,31
82. Hamdo Čamo / Švicarska / 44,23
83. Maid Čorbić / BiH /44,22
84. Cvijetin Baja Lobožinski / R.Srbija /44,20
85. Maja Predmerski / R.Hrvatska / 44,10
86. Sanijela Matković / BiH / 44,05
87. Ljubinka Doneva / R.S.Makedonija/ 44,04
88. Ayman Kodra Danial / Sirija / 44,01

OSTALI UČESNICI:
89. Iva Damjanovski / R.S.Makedonija / 43,99
90. Nur Sadija / Njemačka / 43,87
91. Bojana Simeunović / R. Srbija / 43,72
92. Senka Bradarić / R.Hrvatska / 43,76
93. Hava Bužo Sakić / BiH / 43,75
94. Dragan Mitić / Slovenija / 43,72
95. Kemal Valjevčić / BiH / 43,69
96. Ćazim Mučić / BiH / 43,68
97. Abir Hadžić / BiH / 43,45
98. Mirveta Islamović / Švedska / 43,32
99. Josip Grabušić / R. Hrvatska / 43,17
100. Berin Mujkić / BiH / 43,15
101. Dijana Tiganj / Crna Gora – 43,09
102. Aleksandar Marić / R. Srbija - 42,99
103. Gordana Ilić / BiH / 42,94
104. Lejla Boškailo-Obradović / BiH / 42,92
105. Edima Efendić–Džinić BiH – 42,81
106. Tanja Ajtić / Kanada / 42,66
107. Elvira Dizdarević–Abazović / BiH / 42,65
108. Aida Orahovac–Kuč / Crna Gora /42,62
109. Smail Jonuz / Švedska / 42,61
110. Maida Semić / BiH / 42,57
111. Ifeta Hrnjić / BiH / 42,45
112. Ana Bašić / R.Hrvatska / 42,41
113. Ana Mitić-Stošić / R.Srbija / 42,15
114. Božana Trenčeska / S. Makedonija / 42,14
115. Ljiljana Jerončić / R.Hrvatska / 42,12
116. Braho Adrović / Crna Gora / 42,09
117. Miloje Veljović / R.Srbija / 41,85
118. Srećko Aleksić / R. Srbija / 41,34
119. Dragan Nedimović / R.Srbija / 41,30
120. Milka J. Šolaja / R.Srbija / 41,18
121. Muhedin Glogić / USA / 41,11
122. Dragica Križanac / Holandija / 41,17
123. Medina Džanbegović / Egipat / 41,07
124. Šeherzada Husić–Šarić / Austrija / 41,04
125. Ervina Omeragić / Crna Gora/ 40,98
126. Halida Kuduzović / Njemačka /40,98
127. Keti Nikoloska / R.S. Makedonija / 40,90
128. Terezija Flagra / R. Hrvatska / 40,83
129. Amil Đešević / Crna Gora / 40,79
130. Zoran Radosavljević / BiH / 40,69
131. Sofija Damčević / R. Srbija / 40,66
132. Mehmed Meša Delić / Njemačka / 40,56
133. Angrlina Vukosava / BiH / 40,43
134. Amer Softić / BiH / 40,41
135. Gordana Sarić / Crna Gora / 40,38
136. Ensar Bukarić / BiH / 40,35
137. Slavko Mali / R.Srbija / 39,97
138. Ilhan Mulalić / BiH / 39,96
139. Dragan Mučibabić / BiH / 39,93
140. Ljiljana Loli Živković / R. Srbija / 39,90
141. Biserka Vuković / R. Hrvatska / 39,77
142. Joanna Svensson / Švedska /39,74
143. Robert Dunik / R. Hrvatska / 39,70
144. Katica Protić / R.Hrvatska / 39,60
145. Huso Avdić / BiH / 39,34
146. Mia Behtan / R.Hrvatska / 39.20
147. Amela Ibrahimagić–Titorić / BiH / 39,03
148. Dražen Rubić / R.Hrvatska / 38,91
149. Snežana Todorović / R.Srbija /38,85
150. Selvera Lila Šabanović / BIH / 38,81
151. Zdenka Mlinar / R. Hrvatska / 38,73
152. Marijan Juretić / R.Hrvatska /38,68
153. Snežana Panoska / R.S.Makedonija / 38,59
154. Almira Mraković / BiH / Vitez srca moga – 38,54
155. Andriana Risteska / R.S.Makedonija /38,47
156. Ademir Ado Halilović / BiH / 38,46
157. Dubravko Matančević – Helena Himel / R.Hrvatska /38,38
158. Rabija Hamidović / Švedska / 38,34
159. Elma Skopljak / BiH / 38,15
160. Arif Haliti / Kosovo / 38,08
161. Nikola Baćo Vujinović / BiH / 37,90
162. Julijana Marinkovik / R.S.Makaedonija / 37,81
163. Vlado Ećim / Australija / 37,64
164. Dejan Tomić / R.Srbija / 37,56
165. Emina Mandžukić / BiH / 37,47
166. Nebojša Stanojković / R.Srbija / 37,39
167. Nadica Ilić / R.Srbija/ 36,95
168. Eleonora Nikoloska / R.S.Makedonija /36,94
169. Suzana Ljepava / BiH / 36,82
170. Ljiljana Koci / R.Hrvatska/36,73
171. Sveta Cakić / R. Srbija / 36,66
172. Dino Halvadžić /R.Hrvatska / 35,04
173. Gordana Vlašić / R.Hrvatska / 34,67
174. Đurđija Peruničić / R.Srbija / 34,56
175. Ružica Todorović / R.Hrvatska / 34,49
176. Avdulah Ramčilović / Austrija / 34,05
177. Dragan Pop Dragan / R.Srbija /33,63
178. Lucija Kljajić / R.Hrvatska / 31,70
179. Emir Durmišević / BiH / 30,85
180. Đorđe Simić / R.Srbija /30,78

 

BPU 20 wb

* * *
BALKANSKA PJESNIČKA UNIJA
Konkurs: „Poezija godine 2020“

1.mjesto
Ibrahim Osmanbašić / BiH

ODJEK PJESME
(U čast pjesnika Muse Ćazima Ćatića)
Riječi tvoje – bistre i britke
rime tvoje – s bojom i mirisom
strofe tvoje – s muzikom i usudom
pjesme tvoje – s porukom i odjekom
natapaju Bosnu valovitu
i kruže kroz Hercegovinu kamenitu.
Hej – Musa! Avaj – Ćazime! Aman – Ćatiću!
Ko još bdi nad tvojim knjigama?
Davno si nam poslao blještave poruke
dok u sjenci Starog mosta
žeđ zjenica gasio si Neretvom
dopuštajući da te zeleni valovi
na kratko odnesu u plavetnilo beskrajno
što se ogleda u vodi koja plovi
a zauvijek ostaje u Mostaru
gdje ljepota izvire, otiče
i opet mu se vraća
u kićenim pjesmama
romantičnih sanjara.
Hej – Musa! Avaj – Ćazime! Aman – Ćatiću!
Generacije si zadužio iskrenim pokajanjem
otvorivši čudesnu kapiju ljepote
tajnovitim stihovima čežnje
čiji odjek ne jenjava
dok se Bosnom kotrljaju stoljeća
i blista bijeli luk novog - Starog mosta
na istom mjestu – na kojem si pratio oblake
na istom kamenu – u koji si utisnuo nevidljive stope
ali što se čuju
dok odjekuju kroz vrijeme
i sanjarskim zanosom boje vječnost.
Ti - živi duh si Bosne!
Ti - okamenjana si čar Hercegovine!
Ti – riječ si tvrda domovine:
od safirne Neretve - do duboke Save
od brze Drine - do kristalne Une.
Hej – Musa! Avaj – Ćazime! Aman – Ćatiću!
Tvoji su stihovi zaustavili kazaljke
i vrijeme u pjesmama stoji.
Tvoja se poezija propela do zenita
i pokoljenja bdiju nad tvojim pjesmama
zalijevajući divote – riječima srca
koje kuca u ritmu ljubavi
koju je tvoje iskreno pokajanje
raspršilo po Bosni i Hercegovini:
na istok i na zapad
na sjever i na jug
od Goražda, preko Sarajeva – do Bihaća
od Počitelja, preko Mostara – pa do Odžaka,
da blista kroz vječnost
dok god čovjek pjeva
i vjeruje
da nakrivljeni svijet može popraviti pjesmom.

 

* * *
2.mjesto
Anđelka Korčulanić / R.Hrvatska

AKO TE JEDNOM BUDE LJUBIO PJESNIK

Ako te jednom bude ljubio pjesnik,
znaj, neće biti lako.
On pred kojim trepere duše i trepavice žena,
uz rime će ti dati, tek tako,
sate grlena smijeha i modrih kiša suza
i voljet će te jako, jako…

Bit ćeš boginja i robinja, njegova muza,
pijanu od ljubavi ljubit će te pijan od stihova i vina,
govorit će kako ni jednu nije ljubio tako
i kako ti želi napraviti sina,
većeg pjesnika od Petrarce,
većeg od Tina i Nerude,
a možda veći i od njega bude.
Govorit će
kako je vječito u krivu i imat će pravo,
bit će ozaren Eros i Vulkan i Atlas,
zore ljubavi bit’ će vjesnik,
s očima anđela bit’ će đavo.

Iz crna sjemena pjesme otrovna cvijeta
u tebi kad nikne nježna klica,
bit’ ćeš slaba, a trsiti se biti jaka,
bit’ ćeš drolja i djevica prečista lica,
kraljica okrunjena draguljima riječi
i žena uboga prosjaka,
bit’ ćeš sveta i bit’ ćeš prokleta,
bijela ždrebica u polju procvalog maka,
obljubljena gola na mjesečini u snijegu,
utopljena u viru vrele krvi
ostajat’ ćeš, a sanjati o bijegu,
on će ti biti zadnji,
a ljubit’ ćeš ga kao da ti je prvi.

Na trgu usred vreve dana
njegovim usnama bit’ ćeš žigosana,
njegove rukopise pamtit’ će tvoja koža
i srce ozebline od hoda studen gorom,
njegove riječi bit’ će opijum i sječivo noža
i nećeš znati živiš li u bajci
ili sanjaš mučena noćnom morom.

Ako te jednom bude ljubio pjesnik,
znaj, neće biti lako,
s pjesnicima ne može
drukčije nego tako.

* * *
3.mjesto
Muamer Avdić / Danska

JA SAM

Ja sam ta grančica što te zaklanja od sunca,
i žeđ u slanoj vodi kad te talas zapljusne.
Ja sam taj nemir, ta vatra u tebi što bunca,
i ljetni pljusak kiše na sasušene usne.

Ja sam tvoj rast i hod, ljepota i oblik svega,
neznani neko u snu što uz tebe prianja.
Ja sam ta čudna boljka što dođe ni od čega,
ruka svijeta tamo gdje si od sebe tanja.

Ja sam proljećni lahor što te rano rascvjeta,
zbunjen osmijeh na licu i odjek u daljini.
Ja sam ta nagla radost i nerazumna sjeta,
dignuto čelo uvis i ponos u prašini.

Ja sam taj koga nećeš, a prizivaš u bijegu,
zgažen cvijet u blatu i kula u vazduhu.
Ja sam to toplo gnijezdo na vjetru i u snijegu,
i prizvuk uspomena u odškrinutom uhu.

Ja sam taj sjajni vitez s amblemom tvoga lika,
pjesma skrivene sreće i san nad gorkom javom.
Ja sam tvoj poraz, trijumf i očaj davljenika,
pepeo koji gaziš i mač nad tvojom glavom.

Ja sam taj što te boli u dolini od beznađa,
taj, kome bi dala sve da bi dobila išta.
Ja sam to plodno sjeme što pustoš tvoju rađa,
taj, što ti je nudio sve, a sad ti ne da ništa.

Ja sam svačiji osmijeh na ulicama grada
i krčag okrepljenja nad presahlom nadom.
Ja sam taj neko što će te jednom iznenada
dovesti nad prag istine i otići kradom.

Ja sam k'o sjetni ezan u sabahu, u tišini,
i najsjajnija zvijezda na oštrom vrhu noći.
Pogledaj gore visoko, zar ti se ne čini,
da je to suza naša sleđena u samoći

* * *
4. mjesto
Refik Martinović / R. Srbija

MERJEM

Prolaze godine
a na kapiji tvojoj
njiše se tuga
čuju se samo jecaji
tužnih violina
ili to moja duša sanja
gdje odoše tvoji koraci
kome li ostaše tvoji osmjesi
moja Merjem
... tebe više na kapiji nema.
Sokakom prolaze
neke druge djevojke
i nijedna na tebe ne liči
promijeniću ulicu
i otići iz ovog grada
da te ponekad
dodirnem zamagljenim očima
neka me rani tvoj hod gazele
i proljeće u tvom osmjehu
prepunom bistrih izvora
da osjetim rajski miris
vrtova Širaza
moja najdraža.
Još uvijek čuvam
onaj jesenji list
u herbarijumu ljubavi
i naprsle poljupce
sa obale rijeke sve me na tebe sjeća
i ona naša proljeća
i rastanak koji boli
kad se strasno voli
i kad promijenim ulicu
zvaću je tvojim imenom
kunem ti se... Merjem.
Uspavao sam sve dane
i brdo teških snova
noćima u tišini šutim
i slušam stenjanje violina
kojih nigdje nema
to one čuvaju davne strasti
koje kao vatre nestaju
sa željama koje se gase
jer noćas bol i radost se bore
i liju suze u mojim pjesmama
za tebe... Merjem.
Jutrima bježe mi zore
jer uvijek smo putovali
vozovima blijedih nadanja
koji su stajali
samo na stanicama kajanja
i danima obojenim čežnjama
koji su uvijek igrali
igru oseke i plime
a ti mi budi sretna
moja Merjem
moje vječno ime.
Ostala su samo
sjećanja koja škripe
kao i kapija tvoja
i sjećanja na prazan trg
na kome smo golubove hranili
da nas više vole
a sad na njemu caruju vjetrovi
bez tvojih koraka
i bez ptica koje više ne prelijeću
naše nebo
i sjećanje na stanicu
na kojoj sam te čekao
... nema više ničeg
moja Merjem...
ostala je samo pjesma o tebi
koju ću uvijek pjevati bolom
... zbogom Merjem.

 

* * *
5.mjesto
Vernesa Manov / BiH

SMIJEM LI S KRIKOM NAPOLJE?

 

Množe se i dijele sa dva ili tri iksa u jednadžbama,
sve dileme i sva ona pitanja „trilemasta“
o svemu što dodirujem umom s jasnog neboplavlja,
bez oblaka i maglovenja, bez suludosti i odustajanja.
A nije da nemam tona za vrisak!
Sabijen je u nekim porama,
Sakriven i teško uočljiv je, kao u šumi,
iza grma rascvjetali vrijesak.
Ne, ne pomaže lažljivost površnog nadanja!
Ne, nije spasonost u odsviranim notama poznatih arija!
Sve što rekvizita i kostima
imamo na raspolaganju u ovoj,
još perfektno ne izvedenoj predstavi života,
nije dostatno za prikazivanje
masama površnih poimanja,
koliko duboko zaorljati treba
ispod površina nataloženih emocija
što crticama ćemo predstavljati
kao idejna rješenja vlastitih načina
izlaženja na svjetlo dnevlja,
drugima nijansirajući mogućnosti njihovih
prevazilaženja svih zavrzlama ,
nudeži im arsenale, teoreme,
bukete stilskih figuraza dočaravanje
i vizueliziranja spasonosnih putokaza
što odvesti nas trebaju od pogubljenosti,
što trebaju nam darivati beskrajnost izraza,
bez maglovitih nedorečenosti.
Ako ne postoje nemuštosti,
smijem li s krikom napolje,
da se svih tavorastih trvora
i trvora od tavorenja, ne za tren ili dan,
za godinu ili vijek, već za sanjivosti svoje,
dok traju, a trajat će dok živim, oslobodim?

 

* * *
6.mjesto
Mirjana Tomović /Bosna i Hercegovina

PONIRU SUZE VEKOVA

Onde gde caruju sitne duše
neznanje, poroci i prevara,
a svetlost umnih se odbija
i tamu okruženja ne razbija,
uzalud teku suze vekova.

Uzalud teku suze vekova
tamo gde reč dobronamerna,
misao kreativna
i ideja vizionarska
obeležava, osamljuje i izdvaja
odvažnog čoveka
od mase poniženih nevoljnika
kojima surovo vekovima
bez griže savesti i stida
pretnjama, ucenama
obmanama i opsesijijama
volju i ambicije guše u suzama
snove ruše kao kule od karata
a sokove života
žedno ispijaju, poput pijavica.

Uzalud teku suze vekova
suze potlačenih predaka
žrtava sile i bezumlja
i rodnog tla
ogrezlog u krvi i suzama…

Dok eho glasa razuma
ne dosegne prag trpljenja
a misao oslobođena
ne probudi nagon opstanka
i stvarnost razluči od zabluda,
dok hrabrost u genima
ne probudi potrebu otpora
i savest pobunjena
ne utihne bubnjeve rata
bahatih bezumnih moćnika,
u ponor bez dna,
poput ponornica,
teku uzalud suze vekova...

 

* * *
7.mjesto
Josip Matej Bilić / Bosna i Hercegovina/

CARMEN DE OCCURSU

U predvorje Kulturnog centra ulazi u crnom kaputu,
vidno zadovoljna i sretna; gledam ju, skriven u kutu.
Na tren se zaustavi vrijeme, jave se minuli psalmi.
Promatram lice žene… Koje me zove i mâmi…

Taj tren k'o vječnost traje… I ne znam, je l' Muza ili poeta,
no, pogledom svojim toliko daje, a nema ni dvadeset ljeta.
I srce joj poželim dati, jer pogled me njezin sludi.
Toliko sam želio znati, tko je? Koga sanja i ljubi?

Ljepota njezinog lica, što se vedrinom zlati,
maštu mi zagolica: – Bože, tko je? Moram to znati!

Uđoh u Veliku dvoranu; krv protutnji kroz vene
i osjetim trnce po dlanu, kad ona sjede kraj mene.
Ja se k'o santa topim… U meni se rađaju slike;
Zlatomir riječima toplim pozdravlja uzvanike.

Tada joj prozvaše ime; ona se popne na binu,
pročita napisane rime i nestane u daljinu.
– I tada spoznajem gdje sam; gubi se Svjetlo sred mraka.
Nikada ju više vidio nisam poslije tog “Garavog sokaka“.

I nisam saznao tko je, ni koga sanja, kog' ljubi;
u meni se pitanja roje, jer usnulo srce probudi.

Sada budan dočekujem svitanja i noću započinjem dan,
postavljam bezbroj pitanja, ovako, zaljubljen i sâm.
Zamišljen hodam Dolinom suza i ovo srce još danas dvoji:
– Je li ona poeta il' Muza i je li, uopće, ona postoji?

 

 

* * *
8.mjesto
Sanja Radulović / Bosna i Hercegovina

MOST

Čitaj mi pjesme,
obnevidjela sam za stepenište riječi
koje voze samo nizvodno.
Budi moj čitač
pravit ću se da nikad nisam čula za Šlinka,
da ne znam da je to njegova ideja,
a ti zamisli da sam žena koja ne poznaje slova,
analfabeta, suviše ponosna da prizna
da nije naučila da čita sa dlana i usana.
Čitaj mi dok ne potonem na dno tvog glasa,
zamisli da sam Hana
i oprosti mi sve počinjeno iz neznanja.
Prije nego što me iznesu iz podvodnog svijeta
možda ću naučiti da plivam tišinom,
jedinim pismom koji razgrće talase misli
dok traži tačnu dužinu strpljenja za izgradnju mosta.
Voda je poslušni sluga koji olako shvata riječ ‒ ne.
Čitaj mi tišinu, kada mi pročitaš sve pjesme.

 

* * *
9.mjesto
Gordana Radovanović / Bosna i Hercegovina

DVA GOSTA

Zorom, kad kaldrma ogrne se kišom,
a okna toplinom ispečenog hleba,
morem krhkih snova zabrodiće krišom,
moja dva boema na zakrpi neba.

U zalog za pesme, tražiće mi osmeh
da setom prevare davnašnje osude.
Skinuće šešire da ublaže podsmeh
vazda novih ljudi zbog stare zablude.

Sedeće za istim bezvremenim stolom
kujundžije rima i tkači večnosti.
Podizaće čaše svom svetu oholom
koji odabranom, tek mrtvom oprosti.

I sinoć je jedna služila pesnika,
a čežnja za drugom grizla suzom mnogom,
grubom oku strašno - smešnih neprilika,
u svađi s ljudima i ljubavi s Bogom.

Sjedinjeni pravom mukom i lepotom,
sad su, bestelesni, lišeni opsene.
Đura nam, odozgo, nazdravlja životom,
a Tin, snom jarbola, ispraća boeme.

Čim ledeno svetlo topli mrak premosti
i za uglom svakodnevno zlo zavreba,
brodicom od dima otploviće gosti,
pod modrim jedrima od parčadi neba.

 

 

* * *
10.mjesto
Maja Ivković /Italija

HOD PO ŽICI ILUZIJA

Okreni se tugo, odlazi od mene
Mogla bih te pustom prazninom rastužiti.
Od duginih boja, ostale su sene
Valja ti u ćutnji dug put produžiti.

Slušala slepo hladne priče vetrova,
U pesmama ljubav skrivala od greha.
Starilo je lice uz nadanja nova
Prodala sam godine prošlosti bez ceha.

Prkosila stvarnosti, gajila sam snove
Dodirivala daljine, svetu nepoznate.
Nežnosti sam plave puštala da plove
Znajući da neće znati da se vrate.

Posmatrana pod lupom, obična a čudna
Upadala s česticama prašine u oči.
Dok je telo spavalo, ostajala budna
Stizala gde tama ne može da kroči.

Čekala sam dugo, pisala po nebu
Srodnoj duši iz daleka da po mene dođe.
Pevala suzama kad jastuk zagrebu
Kapije otvarala vremenu da prođe.

U traganju za posebnim, izgubila sebe
Razočarenja me čudom drže u ravnoteži.
Na žici od iluzija hodam dok me grebe
Snaga mi je umorna, koraci su teži.

Okreni se tugo, poslušaj prazninu
I od tebe tužnija strana još postoji.
Zaključavam kapiju, mašem kroz crninu
Izgubljenoj duši u Nedođiji što stoji.

 

* * *
11.mjesto
Senada Užičanin / Bosna i Hercegovina

ZAMJENICA

Otkuhala je bijele košulje u lužini. Vrhove prstiju zarila u tijesto.
Preobrazila je svoje Ja u okus crnog duda i crno-bijelu fotografiju
skrivenu na dnu sehare.„Muči“ rekoše vijekovima poslije, glave
pognute nad jazijom.
I bješe volja njihova
I bješe riječ njena utihnuta pod koprenom.
Tkala je kapljama crvenim srcoliki vez, reljef domovine
žena bosanska
cijedila ulje ljiljana za oblog
sprženog tijela
žigosanog inicijalima 21. stoljeća
portretom umrlih lica.
Uramljena slika žene, pogled nijemi!
Sirotica pognuta na nišan bijeli. Krajičkom oka vreba kotač sudbine.
Odbija vjerovat da svijet je: tek istrgnuta crtica iz dnevnika. I poljana truleži.
Estetika postmodernog primitivizma.
Akvarel trošne bosanske kuće zamrzle u sjećanju.
Ruke su njene tragovi zvjezdanog praha
dlanovima okrenutih ka licu. Sjenke su krvave belenzuke ugaslih kandilja.
Ona zna kako nedostajanje vtri koplje u utrobi.
I kako stope pamte miris smrti.
I kraljica bosanska bješe majka
usnula na utvrdama rimskim. Mozaik rastrgnutih komada tjelesnosti.
I žena bješe ona u skutama bijelim što eliksir života pruža
ubogom siromahu dok se smrt bešumno uvlači u postelju.
I sutkinja pravdu što dijeli.
I heroina što u zemljinu utrobu gmiže čađavim obrazom i zubima bijelim.
I ona što u zoru perece mijesi za usta gladna.
I ona što joj prizvuk žalosti razoruža tišinu!
Slušam riječi bez imena
formulu spajanja tijela na postelji
Hasanaginica ili begovica
Fatimina suza položena na minder! Nevakat razuzdanih bjesova!
I krik Katarine!
Prevrćem zamjenice kao Rubikovu kocku
tražeći Nju nestalu u pijesku
Njen trag urezan na kamen bijeli
nad Njom snatre DNK pločice sklupčane u fetusu one. Sljedeće!
Lica popločanog komičnom maskom, osmijeha lažnog.
Odalo je zrcalo istine
da Žena je
samo!

 

 

* * *
12.mjesto
Selma Kopić / Bosna i Hercegovina

ŠTA ĆEMO OSTAVITI DJECI

I bi rat. I prođe.
Promijenismo stan, unesosmo nove polovne stvari.
Sa nama useli i nekoliko viška.

Platu primamo: čekamo mjesec, trošimo sedmicu.
Plac je zarastao u korov.
Prijatelji ne dolaze, niti zovu-
ni oni u bijelom svijetu, ni oni ovdje.
U pasošu nema pečata,
nema praznika, rođendana, godišnjica...
Sahranimo ponekad nekog dragog.
Živimo na dug i svađamo se
i žderemo što smo dužni.
Djeca se uz nas guše, mi gušimo jedno drugo.
Pritisne mračna šutnja vikendom,
pijane rasprave radnim danima.

Voljet ćemo se na onom svijetu,
na ovom to, svakako, nismo znali.
Sada je kasno
i uplašila bi nas nježnost
kada bismo je i probuditi pokušali.
Ali, nema volje.
Želje su u ladici neostvarenih snova,
dodir najskuplji nedostupan lijek,
osmijeh duboko zakopano blago.

Ono što radimo djeci i sebi je grijeh
i kukavički ga činimo
jer nas je strah prekinuti
lance navika i tuđih očekivanja.
Mi ne čekamo više ništa.
Proljeće bude i prođe, dan ode i opet dođe...
Godine bacamo niz rijeku.
A voljet ćemo se, ima vremena,
na onom svijetu, u drugom životu,
tamo gdje je šutnja zabranjeno sredstvo i oružje,
tamo gdje su teške riječi najteže krivično djelo,
tamo gdje je svaki dan praznik,
pa ti je svejedno i ako ga uludo potrošiš
jer drugi će odmah sutra doći.

Kako da svojoj djeci pogledamo u oči?
Neće prepoznati sreću ni kad im u krilo sjedne.
Uplašit će ih osmijeh, dodir, topla riječ.
Plašit će se da upotrijebe pasoš, jezik...
Iako mnogo imaju da daju,
neće znati ništa o darivanju, ni primanju.

Ne ugledajte se na nas što smo se stari i umorni rodili!
Zaboravite nas k'o da se nismo nikad ni dogodili!
Bolje da izgledate k'o da ste s Marsa pali.
Sve naše loše navike za vas nek' budu znaci upozorenja.
Zapamtite da ruke su za dodire i zagrljaje,
da postelja nije samo da se u nju umoran svališ,
da je topla samo kad se uz drugo tijelo griješ!
Zapamtite da svaka riječ koja se kaže il' čuje
ne mora da ubija i da truje!
Ima i onih koje spasonosno liječe.
Radujte se svakom proljeću, novom danu!
Ne živite u mraku, otvorite oči i pokažite se svijetu!
Raširite krila i uživajte u letu!

A nas koji smo se stari i umorni rodili,
zaboravite, zaboravite
k'o da se nismo se nikad ni dogodili!

* * *

Ibrahim Osmanbašić
Organizacioni odbor BPU

Sarajevo, 31.1.2021.godine

O nama

Aktivnosti koje je Udruženeje realiziralo samostalno ili u saradnji sa drugima spadaju u arhivsku građu čime se dokumentuju programske aktivnosti KNS-a tokom svog društvenog angažmana na polju kulture i umjetnosti.

Tokom javnog djelovanja udruženje je otvaralo prostor za autorsku prezantaciju umjetničkog stvaralaštva mladih autora koji su uobličavali lični umjetnički izražaj u konkretno oblikovane ideje u vidu javnih manifestacija - putem kojih se prezentiraju umjetnička djela i radovi, kako članova KNS-a, tako i suradnika.

Get in touch

Kontakt

Udruženje za kulturu
– Nova svjetlost
Terezija bb, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
+ 387 61 524 505
knsinfo1@gmail.com

Facebook stranica