Promocije knjiga

 d5

 


 

 


Festival knjige Rijeka/Pula, R. Hrvatska

 

pula

Ibrahim Osmanbašić, Velid Bajramović i Valerio Orlić

 


„Buket srcoruža za Melidu“, autor: Svebor Delić (Holandija)

Sarajevo; Sala MZ "Grbavica 1" 

 svebir delic 105

 Ermina Duraković, Ibrahim Osmanbašić, Svebor Delić (Holandija) i Ermin Lagumdžija

 


1. "RIJEČI U VREMENU" / zbirka poezije i kratkih priča; izdavač: KNS, 2007

Sala općine Novo Sarajevo / 8.5.2007.g

d3

Bojan Rajić, Ibrahim Osmanbašić, Admiral Mahić (recenzent) i Ermin Lagumdžija

O nama

Aktivnosti koje je Udruženeje realiziralo samostalno ili u saradnji sa drugima spadaju u arhivsku građu čime se dokumentuju programske aktivnosti KNS-a tokom svog društvenog angažmana na polju kulture i umjetnosti.

Tokom javnog djelovanja udruženje je otvaralo prostor za autorsku prezantaciju umjetničkog stvaralaštva mladih autora koji su uobličavali lični umjetnički izražaj u konkretno oblikovane ideje u vidu javnih manifestacija - putem kojih se prezentiraju umjetnička djela i radovi, kako članova KNS-a, tako i suradnika.

Get in touch

Kontakt

Udruženje za kulturu
– Nova svjetlost
Terezija bb, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
+ 387 61 524 505
knsinfo1@gmail.com

Facebook stranica