Književni profil: Emir Durmišević

.................

Otišla si sama tamo
preko Plavog Okeana
a ja osto sam ovamo
nisam mogo bez Balkana.

Ti si posve u Njujorku
ljubav je u njemu jaka
dok ja ovdje imam muku
meni život posto žvaka.

Sva si mila u nakitu
koja tako jako sija
a ja ovdje na ispitu
dok me ljubi nostalgija.

Otišla si sama tamo
a ja osto na Balkanu
mi se više i ne znamo
al imamo suzu slanu.

Autor pjesme :
Emir Durmišević

 

...................

GODINE LAGANO IDU

Godine lagano idu
stari se tiho lako
došao sam blizu zidu
uz koji je neko plako.

Vidim trag teških suza
usječen kao brazda
život je biljka što puza
sa istim krajem vazda.

Stojim pred tim zidom
zvona su još posve tiha
sa bistrim svojim vidom
i ustima punim stiha.

Godine lagano idu
ko pjesme se one nižu
sebe vidim u tom zidu
spomenik da mi dižu.

............

 

O nama

Aktivnosti koje je Udruženeje realiziralo samostalno ili u saradnji sa drugima spadaju u arhivsku građu čime se dokumentuju programske aktivnosti KNS-a tokom svog društvenog angažmana na polju kulture i umjetnosti.

Tokom javnog djelovanja udruženje je otvaralo prostor za autorsku prezantaciju umjetničkog stvaralaštva mladih autora koji su uobličavali lični umjetnički izražaj u konkretno oblikovane ideje u vidu javnih manifestacija - putem kojih se prezentiraju umjetnička djela i radovi, kako članova KNS-a, tako i suradnika.

Get in touch

Kontakt

Udruženje za kulturu
– Nova svjetlost
Terezija bb, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
+ 387 61 524 505
knsinfo1@gmail.com

Facebook stranica