Udruženje za kulturu – Nova svjetlost (KNS)
www.kns.ba


1. KNS LIKOVNI FESTIVAL

10.-11.6.2017.g./ Sarajevo, BiH

Moto festivala je “SVIJET ZVUKA”

Udruženje za kulturu–“Nova svjetlost” (KNS) od 10.-11.6.2017.godine organizuje kulturnu manifestaciju „PRVI KNS LIKOVNI FESTIVAL-2017″. Javni poziv za prijavu autorskih radova otvoren je do 18.05.–29.05.2017.godine.

CILJEVI FESTIVALA SU:
- popularizacija likovne umjetnosti
– afirmacija likovnog stvaralaštva mladih autora
– prezentacija likovnog stvaralaštva bh, autora


Organizator manifestacije „1.KNS LIKOVNI FESTIVAL-2017″.raspisuje:


JAVNI POZIV

za prijavu autorskih radova za učešće u programu festivala na temu “Svijet zvuka”:


I) OPĆI UVJETI

- Da je autor(-ica) državljanin BiH

- Da je autor(-ica) punoljetan/-a

II) AUTORSKI RAD I SLANJE APLIKACIJE
A) AUTORSKI RAD 
- da je rad autorsko djelo
- da rad zadovoljava temeljne estetske i umjetničke norme.

B) DIMENZIJE RADA, IZRAŽAJNA TEHNIKA

- Maksimalna dinemzija: 50X40cm

- Izražajna tehnika: sve slikarske (akvarel, tuš, akrilik I dr.) i grafičke.

C) ZADANA TEMA – “SVIJET ZVUKA”

D) BRAJ RADOVA:

- Autori mogu aplicirati sa maksimalno dva rada.

F) SLANJE APLIKACIJA:

- Autorski rad potrebno je fotografisati I poslati putem E-maila: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Fotografija treba da je minimalno 500X500 piksela

III) PODACI O AUTORU
Uz radove autor (-ica) navodi podatke:
1. ime i prezime
2. datum i mjesto rođenja
3. adresa i telefon
4. kraća biografija
5. prigodna fotografija (nije obavezna).


IV) ROK ZA APLICIRANJE

Javni poziv je otvoren do 29.05.2017. godine.

IV) SELEKCIJA RADOVA

– Izbor prispjelih radova za uvrštavanje na zajedničku izložbu vrši tročlani žiri u sastavu: Sabahudin Muranović Muran-predsjednik, Nihad Ćosić-član, Ibrahim Osmanbašić-član.

– Radovi autora koji ne zadovoljavaju uvjete javnog poziva neće biti razmotreni.

– Spisak izabranih radova bit će do 2.6. 2017.godine objavljen na web-stranici udruženja

– Za izabrane radove predviđeno je: a) učešće autora (-ice) na likovnoj radionici 10. jula, 2017.g.;

b) izlaganje rada na zajedničkoj izložbu 10.-11.6.2017.god.

Napomena:

1.Zajednička izložba biće održana 10.–11.6.2017. godine u “Centru za mlade – Novo Sarajevo“. Autori obezbjeđuju dopremanje radova na mjesto održavanja izložbe i njihovo preuzeimanje nakon završetka manifestacije. 
2.Na web-stranici udruženja (kns.ba) evidentiraju se prispjele aplikacije.
3. Organizator manifestacije ne preuzima obavezu da prispjele radove objavi na web-stranici udruženja (kns.ba), već se vrši odabir za prezentaciju.
4. Dodatne informacije na tel.: 00387 61 524 505


Ibrahim Osmanbašić
predsjednik udruženja

Sarajevo, 17.05.2017.god.


Pokrovitelj festivala je Fondacija za muzičke, scenske i likovne umjetnosti, Sarajevo.

logo 1

 PL w 1

O nama

Aktivnosti koje je Udruženeje realiziralo samostalno ili u saradnji sa drugima spadaju u arhivsku građu čime se dokumentuju programske aktivnosti KNS-a tokom svog društvenog angažmana na polju kulture i umjetnosti.

Tokom javnog djelovanja udruženje je otvaralo prostor za autorsku prezantaciju umjetničkog stvaralaštva mladih autora koji su uobličavali lični umjetnički izražaj u konkretno oblikovane ideje u vidu javnih manifestacija - putem kojih se prezentiraju umjetnička djela i radovi, kako članova KNS-a, tako i suradnika.

Get in touch

Kontakt

Udruženje za kulturu
– Nova svjetlost
Terezija bb, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
+ 387 61 524 505
knsinfo1@gmail.com

Facebook stranica