Kreativno stvaralaštvo vidi kao domenu tehničke vježbe, dnevničkog formata i psihoanalize. Radove često prezentira kao svoj vizualni dnevnik...

Iva Esterajher 1

 

 

Iva Esterajher 2

 

 

Iva Esterajher 3

 

 

Iva Esterajher 4

 

 

Iva Esterajher 5

 


 

 

 Iva Esterajher

Iva Esterajher je rođena 1988. u Ljubljani, živi i radi u Zagrebu. Diplomirala je politologiju na Fakultetu političkih znanosti, Sveučilišta u Zagrebu. Aktivno se bavi likovnom umjetnošću (crtanje, slikarstvo, grafički rad), fotografijom i kreativnim pisanjem. Temeljnu likovnu edukaciju stekla je polaženjem likovnih radionica Studija Tanay.
Kreativno stvaralaštvo vidi kao domenu tehničke vježbe, dnevničkog formata i psihoanalize. Radove često prezentira kao svoj vizualni dnevnik. Motivi i tehnike variraju: serija ženskih aktova propituje temu psihomahije i anksioznosti, golo tijelo metafora je goloj i krvavoj depresiji dok u pejzažima i motivu interijera traži eskapizam i rekonstrukciju životnog prostora. Najčešće odabire akvarel kao slikarsku tehniku. Introspekcija je u fokusu stvaralaštva, s naglaskom na individualizam, propitivanje vlastitih emocija; propitivanje odnosa zbilje i fikcije te redefeniranje istog.

 

NKSINFO/11.9.2021.

O nama

Aktivnosti koje je Udruženeje realiziralo samostalno ili u saradnji sa drugima spadaju u arhivsku građu čime se dokumentuju programske aktivnosti KNS-a tokom svog društvenog angažmana na polju kulture i umjetnosti.

Tokom javnog djelovanja udruženje je otvaralo prostor za autorsku prezantaciju umjetničkog stvaralaštva mladih autora koji su uobličavali lični umjetnički izražaj u konkretno oblikovane ideje u vidu javnih manifestacija - putem kojih se prezentiraju umjetnička djela i radovi, kako članova KNS-a, tako i suradnika.

Get in touch

Kontakt

Udruženje za kulturu
– Nova svjetlost
Terezija bb, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
+ 387 61 524 505
knsinfo1@gmail.com

Facebook stranica