Prvi naučno-istraživački rad pod nazivom “Intercultural Communicative Competence: An Evaluation of the Role of the Culture in Foreign Language Teaching Materials”, objavila i prezentirala je 2017. godine na Univerzitetu u Banjoj Luci, 3rd International Conference on English Language and Literary Studies: Transcending Borders and Binaries. Učestvovala je, na drugoj međunarodnoj naučnoj konferenciji “Društvene i humanističke nauke na raskršću” na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2018. godine

 

Ajla Doljančić 106

 

 

 

Ajla Doljančić 105

 

 

 

Ajla Doljančić 104

 

 

 

Ajla Doljančić 102

 

 

 

Ajla Doljančić 101

 

 

 

 Ajla Doljančić 103a

 

 

******************

 Ajla Doljančić m

Ajla Doljančić rođena je 24. jula 1992. godine u Visokom. Osnovnu školu „Kovačići“ završila je u Sarajevu, te u istom gradu započela školovanje u Gimnaziji Dobrinja, a završila u Gimnaziji Obala, jezički smjer. Na Univerzitetu u Sarajevu upisala je Filozofski fakultet na Odsjeku za anglistiku, engleski jezik i književnost 2010/11. godine. U septembru 2015. godine je aktivno učestvovala na Akademiji mladih poduzetnika koja se realizovala u sklopu projekta „Ja hoću. Ja mogu. Ja nemam štelu.“ i to na radionicama: Razvijanje biznis ideje, pisanje biznis plana, finansijski aspekti biznis plana i pronalazak investitora. 

Master studij upisuje 2014. godine, a završava 2016. godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu i stiče zvanje magistra engleskog jezika i književnosti - nastavnički smjer. Na petoj godini studija, volontirala je u udruženju „Dajte nam šansu“ u svrhu realizacije projekta „Volonteri kao asistenti“ koji se realizira u saradnji sa Ministarstvom obrazovanja, nauke i mladih Kantona Sarajevo. Također je u Osnovnoj školi “Kovačići” završila pripravnički staž i provela istraživanje na temu “Značaj neverbalne komunikacije u procesu vođenja nastave/The Importance of Non-Verbal Communication in Classroom Management” kao završni diplomski rad. 

U martu 2017. godine dodjeljuje joj se certifikat za učešće na stručnom usavršavanju asistenta u nastavi. Prvi naučno-istraživački rad pod nazivom “Intercultural Communicative Competence: An Evaluation of the Role of the Culture in Foreign Language Teaching Materials”, objavila i prezentirala je 2017. godine na Univerzitetu u Banjoj Luci, 3rd International Conference on English Language and Literary Studies: Transcending Borders and Binaries. Učestvovala je, na drugoj međunarodnoj naučnoj konferenciji “Društvene i humanističke nauke na raskršću” na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2018. godine. U septembru 2018. godine učestvovala je na konferenciji CELLTTS: The Third International Conference on English Language, Literature, Teaching and Translation Studies na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Redovno učestvuje na edukacijama, seminarima, radionicama i konferencijama.

Oduvijek je imala ljubav prema umjetnosti i slikanju. Redovno piše kratke priče i pjesme, a 2020. godine upisuje se na časove slikanja u Školi slikanja Fly u Sarajevu, te od 2021. godine samostalno slika i nastoji ispričati priču kombinacijom ove dvije umjetnosti. 

 

 KNSINFO/22.2.2022.god.

O nama

Aktivnosti koje je Udruženeje realiziralo samostalno ili u saradnji sa drugima spadaju u arhivsku građu čime se dokumentuju programske aktivnosti KNS-a tokom svog društvenog angažmana na polju kulture i umjetnosti.

Tokom javnog djelovanja udruženje je otvaralo prostor za autorsku prezantaciju umjetničkog stvaralaštva mladih autora koji su uobličavali lični umjetnički izražaj u konkretno oblikovane ideje u vidu javnih manifestacija - putem kojih se prezentiraju umjetnička djela i radovi, kako članova KNS-a, tako i suradnika.

Get in touch

Kontakt

Udruženje za kulturu
– Nova svjetlost
Terezija bb, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
+ 387 61 524 505
knsinfo1@gmail.com

Facebook stranica