Na ovogodišnjem "32. INTERNACIONALNOM SARAJEVSKOM SAJAMU KNJIGE 2021", a koji se održava  6.- 11.10.2021.godine, u SKC Skenderija / Sarajevo, ul. Terezija bb; Udruženje za kluturu - Nova svjetlost predstavit će 6 novih izdanja:

PETAK, 8.10. 2021. / 13:00-13:50 / dvije promocije  

1.Muhedin Glogić (USA): „VALTER SE NEĆE VRATITI““, zbirka priča, 2021.

2. Avdija Herenda „ŠAPAT DUŠE“, zbirka poezije, 2021.

 

SUBOTA, 9.10. 2021. / 12:20- 12:50

3. Vesna Mirović:“U VRTLOGU ŽIVOT“, zbirka poezije, 2021.

 

NEDJELJA, 10.10. 2021. / 11:45- 12:15

4. Maja Ivković: „PRINCEZA OD PERA“,zbirka poezije,2021.

5. Maja Ivković i Danijel Miljković: „DVE STRANE PLOČE“, zbirka poezije, 2021.

 

NEDJELJA, 10.10. 2021. / 16:15- 16:45

6. „Balkanska pjesnička unija /ALHEMIJA STIHOVA“ / (6 ciklus) , 2021.

Promotor KNS izdanja će biti urednik i recenzent izdanja Ibrahim Osmanbašić

PETAK, 8.10. 2021. / 2 promocije 

VRIJEME

IZDAVAČ

AUTOR I DJELO

Datum izdanja

  PROMOTORI

13:00-

13:50

Udruženje za kulturu Nova svjetlost (KNS)

 

Muhedin Glogić (USA): „VALTER SE NEĆE VRATITI““, zbirka priča, 2021.

Ibrahim Osmanbašić

(recenzent)

Avdija Herenda „ŠAPAT DUŠE“, zbirka poezije, 2021.

 

 

SUBOTA         9.10.2021.  

VRIJEME

IZDAVAČ

AUTOR I DJELO

Datum izdanja

  PROMOTORI

12:20-

12: 50

Udruženje za kulturu Nova svjetlost (KNS)

Vesna Mirović:“U VRTLOGU ŽIVOT“, zbirka poezije, 2021.

Ibrahim Osmanbašić

(recenzent)

 

 

 

     NEDJELJA, 10.10. 2021. 

VRIJEME

IZDAVAČ

AUTOR I DJELO

Datum izdanja

  PROMOTORI

11:45-

12:15

Udruženje za kulturu Nova svjetlost (KNS)

Maja Ivković: „PRINCEZA OD PERA“,zbirka poezije,2021.

Maja Ivković i Danijel Miljković: „DVE STRANE PLOČE“, zbirka poezije, 2021.

Ibrahim Osmanbašić

(recenzent)

 

 

 

 

16:15-

16:45

Udruženje za kulturu Nova svjetlost (KNS)

Zbirka učesnika projekta BPU

„Balkanska pjesnička unija /ALHEMIJA STIHOVA“

(6 ciklus) , 2021.

Ibrahim Osmanbašić

 Pozivamo zainteresovane ljubitelje pisane riječi da prisustvuju promocijama.

 

KNSINFO/ 24.10.2021.god,

 

O nama

Aktivnosti koje je Udruženeje realiziralo samostalno ili u saradnji sa drugima spadaju u arhivsku građu čime se dokumentuju programske aktivnosti KNS-a tokom svog društvenog angažmana na polju kulture i umjetnosti.

Tokom javnog djelovanja udruženje je otvaralo prostor za autorsku prezantaciju umjetničkog stvaralaštva mladih autora koji su uobličavali lični umjetnički izražaj u konkretno oblikovane ideje u vidu javnih manifestacija - putem kojih se prezentiraju umjetnička djela i radovi, kako članova KNS-a, tako i suradnika.

Get in touch

Kontakt

Udruženje za kulturu
– Nova svjetlost
Terezija bb, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
+ 387 61 524 505
knsinfo1@gmail.com

Facebook stranica