BALKANSKA PJESNIĈKA UNIJA / POEZIJA GODINE-2021: REZULTATI KONKURSA-SEDMI CIKLUS

SAOPĆENJE ORGANIZACIONOG ODBORA

Na konkurs: „BALKANSKA PJESNIČKA UNIJA / POEZIJA GODINE 2021/ SEDMI

CIKLUS“ stiglo su 182 aplikacije iz 20 država. Formalne uslove konkursa je zadovoljilo 181 aplikacija, koje su ocijenjene od strane Stručnog žirija, koji je radio u sastavu: Ivan Gaćina (R.Hrvatska), Mela Demirović (BiH), Radmilo Mojović (Njemačka), Maja Ivković (Italija) i Ibrahim Osmanbašić (BiH). Žiri je u pravilu anoniman do objavljivanja rezultata, a za ocjenjivanje dobija anonimne radove, bez navođenja imena autora.

-Prema utvrđenoj bodovnoj listi, nastavljeno je sa dodjelom certifikata, u kontinuitetu prema uspjesima iz prošle godine. Certifikati se dodjeljuju za jedan nivo više, prema bodovnoj listi, a za dva nivoa mogu napredovati ako je pjesma ocijenjena sa ocjenom od 25,00 do 28,50 poena, prema odgovarajućem nivou. Za dva nivoa u ovom sedmom ciklusu napredovao je 1 autor (označeno sa zvjezdicom).

-Najviši, sedmi nivo, dodijeljen je za radove Ibrahima Osmanbašića (BiH) i Ivana Gaćine (R.Hrvatska), te uz Denisa Dželića (Danska) , Zumbera Muratovića (BiH), Muamera Avdića (Danska) i Maju Ivković (Italija), čine skup od 6 autora kojima je

za poetsku kreaciji dodijeljen najviši rang u 2021. godini, a zašta je neophodno da rad bude ocijenjen sa minimalno 28,50 bodova

-Zbirka sa pjesmama sedmog ciklusa nosi naslov „MAGNETIZAM PJESME“, i sadrži

150 pjesame, od isto toliko autora iz 20 zemalja, dok 32 rada nisu zadovoljili propozicije za uvršavanje u zbirku, tj. nisu dobili više od 19,00 poena.

-Zbirka se može naruĉiti po cijeni od 40 KM / 20 EUR – plus  poštarina 5 KM (za BiH) / 10 EUR (za inostranstvo) a isporuka se planira početkom decembra.

.............................

RANG LISTA / BPU- 7 ciklus

 1. Ibrahim Osmanbašić / BiH / NAŠI DANI POEZIJE – 29,04 (CEF BPU br.7)
 2. Ivan Gaćina / R. Hrvatska - POEZIJA VODE – 28,54 (CEF BPU br.7)
 3. Maja Ivković / Italija / DAN ZA TVOJU VEČNOST – 26,57
 4. Asim Bajramović / USA / DEDOVA DUHANJERA - 25,78 (CEF BPU br.4)
 5. Bajram Bajro Neljković / BiH / I KADA ĆUTIM – 25,61 (CEF BPU br.6)
 6. Danijel Miljković / R. Srbija / SUNCE ĆE PRIZVATI RADOSTAN DAN – 25,55 (CEF BPU br.4)
 7. Abir Hadžić / BiH / Molitva – 25,52 (CEF BPU br.6)
 8. Vladan Stevanović / R. Srbija / SLUČAJNOST – 25,19 (CEF BPU br.1)
 9. Milivoj Pašiček / R. Hrvatska / KOLIKO SAM SAMO TRAŽIO DRHTAJ TVOJIH DODIRA – 25,46 (CEF BPU br.3)
 10. Dženis Šaćirović / R. Srbija / DOLAZAK – 25,12 (CEF BPU br.2)*
 11. Miro Kasipović / R. Hrvatska/ JEZIK NAŠIH RODITELJA – 25,12 (CEF BPU br.2)*
 12. Denis Dželić / Danska / DA SAM TU SADA – 24,98
 13. Vjekoslav Vukadin / Holandija / TUMAČ TRENUTKA -  24,75 (CEF BPU br.3)
 14. Dragan Šarić / Italija / VJEČNO – 24,29 (CEF BPU br.1)
 15. Mirjana Tomović / BiH / BEZ DILEME – 24,24
 16. Husein Muratović / BiH / KAPUT ZA MAJKU – 24,18 (CEF BPU br.2)
 17. Zumber Muratović / BiH / IMPERIJA MASKE – 24,12
 18. Radmilo Mojović / Njemačka / TI PROSTAKUŠO I NEVJESTO MOJA – 24, 07 (CEF BPU br.5)
 19. Siniša Miljević-R. Hrvatska / OSTVARENJE – 24,07 (CEF BPU br.2)
 20. Mediha Kapetanović / USA / ŠAHOVSKI MEČ – 23,92
 21. Vahid Bušatlić / BiH / RIJEKE MOG ŽIVOTA – 23,68
 22. Renata Karadžić / Belgija / MILI – 23,57 (CEF BPU br.5)
 23. Stjepan Crnić / R. Hrvatska / POGLED - 23,56 (CEF BPU br.5)
 24. Dušan Pejaković / Crna Gora / ŽETON ZVANI ŽIVOT – 23,54 (CEF BPU br.5)
 25. Goran Pilipović / BiH / POLA - 23,52 (CEF BPU br.4)
 26. Josip Matej Bilić / BiH / ZBOG LJEPOTE TVOJE – 23,48
 27. Selma Kopić / BiH / ZADNJI OTKUCAJI LJETA – 23,43
 28. Josip Grabušić / R. Hrvatska / PISMO POSLJEDNJOJ VELIKOJ LJUBAVI - 23,41 (CEF BPU br.5)
 29. Nataša Sogić / R. Srbija / LJULJAŠKA MOG ŽIVOTA - 23,32 (CEF BPU br.4)
 30. Adnan Sijarić / BiH / ČEŽNJA - 23,28
 31. Slavica Bakšaj / R. Hrvatska / RAPSODIA – 23, 23 (CEF BPU br.5)
 32. Dragoslav Bato Babić / R.Srbija / ČESTO – 23,19 (CEF BPU br.1)
 33. Gordana Radovanović / BiH / U KRUGU TRAJANJA – 23,18
 34. Zehra Bajić / BiH / OKO ĆE DA TE PAMTI – 23,16 (CEF BPU br.4)
 35. Milan Čorak / R. Hrvatska / U ĐUL BAŠČI – 23,15 (CEF BPU br.4)
 36. Slavko Mali / R. Srbija / LORI - 23,14(CEF BPU br.5)
 37. Nerandža Nena Kostić / R. Srbija / LJUBAV NAM JE IME – 23,12
 38. Tatjana Tomić / BiH / VIVA KANZAS – 23,11
 39. Ifeta Hrnjić / BiH / NAŠA BARKA – 23, 08 (CEF BPU br.5)
 40. Zoran Radosavljević / BiH / KAD KRENEŠ – 23,05 (CEF BPU br.5)
 41. Milorad Golić / BiH / ZAPIŠIMO ŠTA VRIJEDI – 23,03 (CEF BPU br.2)
 42. Miodrag Brkin / R. Srbija / PERON TUGE - 23,02 (CEF BPU br.1)
 43. Tamara Dragić / BiH / KAPUT OD SNOVA - 22,92
 44. Čedomir B. Šopkić / S. Makedonija / KAKO DA TE NAĐEM – 22,84 (CEF BPU br.1)
 45. Damir Maraš / R. Hrvatska / SAMO LJUBAV OSJEĆAM – 22,72 (CEF BPU br.4)
 46. Ljubinka Ljupka Dimitrijević / Srbija / VEČE U HRAMU POEZIJE – 22,65 (CEF BPU br.4)
 47. Vida Nenadić / UK / (O)KRETANJE – 22,63 (CEF BPU br.2)
 48. Hajro Ikić / R. Srbija / BOLESNE CIPELE – 22,56
 49. Dragan Mitić / R. Slovenija / SEĆANJA NEKA ZAMIRISALA – 22,53
 50. Selma Hujdurović / BiH / DA BUDEŠ PJESNIK – 22,43 (CEF BPU br.1)
 51. Miljenka Koštro / BiH / MI - 22,29 (CEF BPU br.2)
 52. Slavica D. Damnjanović / AGONIJA – 22,22 (CEF BPU br.4)
 53. Irena Kovačević / BiH / STIHIJA – 22,15 (CEF BPU br.1)
 54. Lela Zjajo / Njemačka/ 26. OKTOBAR 1987. – 22,15 (CEF BPU br.1)
 55. Ivan Klarić / R. Hrvatska / BROD U BOCI – 22,12 (CEF BPU br.4)
 56. Saša Ostojić / R. Češka / SLIČNA SVEMIRU – 21,91 (CEF BPU br.1)
 57. Vesna Mirović / BiH / SPAS – 20,78 (CEF BPU br.3)
 58. Salko Meco / BiH / NAJDRAŽE BIĆE - 21,71 (CEF BPU br.1)
 59. Nermina Subašić / BiH / PRIJATELJU, ZAPAMTI ME... – 21,62 (CEF BPU br.4)
 60. Danijela Lazendić / BiH / BAJKOVITO VEČE - 21,55 (CEF BPU br.1)
 61. Duško Nedović / R. Srbija / NIJEMI POGLEDI – 21,54 (CEF BPU br.3)
 62. Sanja Mančić / R. Srbija / UZDAH NA MAH – 21,52 (CEF BPU br.3)
 63. Ajla Osmanović / BiH / LJUBAV – 21,45 (CEF BPU br.4)
 64. Ensar Bukarić/ BiH / PREPUŠTEN DUNAVU – 21,43
 65. Vildana Stanišić / BiH / KAD DUŠA ZACVILI – 21,42
 66. Nataša Babeu / R. Srbija / DAN KADA JE VREME STALO – 21,36 (CEF BPU br.1)
 67. Aleksandar Marić / R. Srbija / JESENJI SAN – 21,34
 68. Cvijetin Baja Lobožinski / R. Srbija / O GDE SI SADA – 21,33
 69. Dinka Turalić / BiH / ČEKANJE – 21,26 (CEF BPU br.4)
 70. Ago Haurdić / S.Makedonija / PALADIN – 21,24 (CEF BPU br.2)
 71. Vera Radosavljević / R. Srbija / ĆUD U DIVLJINI – 21,23 (CEF BPU br.3)
 72. Gordana Rusinkov Marković / R. Srbija / MORSKI GREBEN – 21,19
 73. Slavka Božović / Crna Gora / ŠAPAT VRELA – 21,18
 74. Braho Adrović / Crna Gora / PRESUDA – 21,17 CEF BPU br.4)
 75. Stanko Horvat / Slovenija / DISK KIŠE - 21,17 CEF BPU br.4)
 76. Dragan pop Dragan / R. Srbija / PUT - 21,16
 77. Nur Sadija / Njemačka / TAMO NEGDJE, MEĐ’ ZVJEZDAMA – 21,15(CEF BPU br.4)
 78. Elvedina Tutić / BiH / MORE – 21,14 (CEF BPU br.3)
 79. Dušan Stojković / R. Srbija / MI SMO SE VOLELI - 21,13 (CEF BPU br.3)
 80. Martin Marek / R. Srbija / GLADAN VUČJI ČOPOR – 21,12 (CEF BPU br.4)
 81. Suzana Ruleska / S. Makedonija / DODIR POGLEDA – 21,12 (CEF BPU br.3)
 82. Cvija Peranović / Austrija / ČOVJEČANSTVO – 21,11 (CEF BPU br.1)
 83. Jelena Stanojčić / R. Hrvatska / REKAO SI OPROSTI – 21,11 
 84. Nediba Blažević / BiH / NAŠA STAZA – 21,10 (CEF BPU br.2)
 85. Rabija Halilović / BiH / PUŠTANJE ŽELJA NIZ RIJEKU – 21,09 (CEF BPU br.4)
 86. Amar Velagić / BiH / DLANOVE JE… / 21,07 (CEF BPU br.2)
 87. Azemina Dokaza Klobodanović / BiH / HOĆU DA ŽIVIM – 21,06 (CEF BPU br.4)
 88. Mirveta Islamović / Švedska / PUKOTINE – 21,05 (CEF BPU br.4)
 89. Hakija Bušatlić / BiH / SNOVI – 21,04 (CEF BPU br.3)
 90. Rada Stanković / BiH / MAJČINO KRILO - 21,04 (CEF BPU br.2)
 91. Boris Mušecki Ogisto DiPen / BiH / TAJNA ŠTAFAŽA-VOLŠEBNE SMRTI – 21,03 (CEF BPU br.1)
 92. Velid Bajramović / BiH / S PRVIM DANIMA JESENI - 20,73 
 93. Anđeljka Jovičić Šumanovac / R. Hrvatska / BESMRTNOST - 20,72 (CEF BPU br.3)
 94. Armir Hodžić / BiH / LJUBAV ULICE ČUDNE – 20,71
 95. Duška Kontić / Crna Gora / PRIJATELJ – 20,67 (CEF BPU br.3)
 96. Željko Ilić / Švedska / RIJEKA – 20,61 (CEF BPU br.1)
 97. Jelena Kovačev / R. Srbija / OČI – 20,53 (CEF BPU br.2)
 98. Emir Bajrović / Danska / JESEN – 20,52
 99. Darija Šimunov – R. Hrvatska / NEDOSTOJNOME – 20,43
 100. Snježana Budanec / R. Hrvatska / ZORINA JEDRA - 20,42 (CEF BPU br.2)
 101. Dragana Popović / R. Srbija / UMEŠ LI DA ČITAŠ IZMEĐU REDOVA? - 20,34
 102. Srećko Aleksić / R. Srbija / LAGAN KAO PESMA – 20,33
 103. Riada Tabić / BiH / JESENJA PJESMA – 20,32 (CEF BPU br.2)
 104. Vuk Lakičević / R. Srbija / NEMAN – 20,29 (CEF BPU br.2)
 105. Mira Jungić / R. Hrvatska / PUSTITI SRCU – 20,28
 106. Snežana Marko-Musinov / Srbija / SEĆAM SE – 20,27 (CEF BPU br.2)
 107. Milena Zlateska / R. Hrvatska / SRCE U KAMENU – 20,22
 108. Marijan Juretić / R. Hrvatska / ŽELIM TE VOLJETI – 20,21
 109. Vesna Stevanović Raković / Srbija / PESMA O DVE TUGE – 20,21 (CEF BPU br.1)
 110. Miljana Ignjatović Knežević / R. Srbija / MAGIJA – 20,18 (CEF BPU br.2)
 111. Jadranka Varga / R. Hrvatska NEISPRIČANA PRIČA – 20,17
 112. Snežana Tomin / R. Srbija / NE VOLIŠ ME VIŠE – 20,15 (CEF BPU br.1)
 113. Razim Bijelić / BiH / NEMOJ PLAKATI SINE – 20,15 (CEF BPU br.2)
 114. Suzana Ljepava/ BiH / ROSNA SVITANJA – 20,15
 115. Biserka pl. Vuković / R. Hrvatska / MOJA MOĆ SNA – 20,14
 116. Slađana Jovičić / BiH / POTOMCI I PRECI – 20,12 (CEF BPU br.3)
 117. Milica Prole Honđo / BiH / NA KRAJU – 20,11 (CEF BPU br.2)
 118. Halida Kuduzović / Njemačka / SVRATI – 20,02
 119. Esma Lukač Muratović / BiH / NISMO BILI U ZABLUDI - 19,91 (CEF BPU br.3)
 120. Advija Herenda / BiH / SAMA ZA STOLOM – 19,88 (CEF BPU br.3)
 121. Medina Jašarević /BiH / NJEMU - 19,87 (CEF BPU br.3)
 122. Dunja Vele / Francuska / IŠČEKIVANJE – 19,62 (CEF BPU br.3)
 123. Jovica Stevanović / R. Srbija / PRAVDA – 19,61(CEF BPU br.1)
 124. Snežana Opačić / Francuska / ŠTA TI UOPŠTE ZNAŠ… - 19,60
 125. Elvira Dizdarević-Abazović / BiH / ZEMLJA ZEMLJI – 19,54 (CEF BPU br.3)
 126. Hasiba Biba Mujačić / BiH / SAMO JEDNA SUZA KRENU - 19,42 (CEF BPU br.3)
 127. Milorad Bibin / R. Srbija / TI SI... – 19,37 (CEF BPU br.2)
 128. Kasim Susak / BiH / DUBINE ME STRAH – 19,32 (CEF BPU br.1)
 129. Mehmed Meša Delić / Njemačka / KAKO DA PREPOZNAM - 19,31
 130. Vanja Bašić / BiH / SPORAZUMNI DOGOVOR – 19,27 (CEF BPU br.3)
 131. Amer Softić / BiH / BIJELI DAN – 19,24 (CEF BPU br.3)
 132. Derviša Grabuš Čolaković / USA / ZABRANJENI CVIJET – 19,21 (CEF BPU br.2)
 133. Saša Milivojev / R. Srbija / U LJUBAVI OTKUPLJEN / 19,19 (CEF BPU br.1)
 134. Božana Trančeska / S.Makedonija / POSLE MENE – 19,18
 135. Mejrema Vrana / BiH / O VREMENU - 19,17 (CEF BPU br.1)
 136. Selvera Lila Šabanović / BiH / ISKRENA DUŠA – 19,16
 137. Goran Antić / R. Srbija / DA LI JE TO BIO SAN ILI JAVA – 19,15 (CEF BPU br.2)
 138. Marela Jerkić Jakovljević /  BiH / NEMIRI - 19,14 (CEF BPU br.3)
 139. Mirjana S. Drenjančević / R. Hrvatska / STARO DRVO – 19,13 (CEF BPU br.1)
 140. Ajla Renda / R. Srbija / UMALO DA POVERUJEM – 19,12 (CEF BPU br.3)
 141. Alma Imamović / BiH / KAD POŽELIM – 19,12 (CEF BPU br.1)
 142. Rabija Hamidović / BiH / SJEĆAŠ LI SE, BILA JE JESEN – 19,11
 143. Igor Pop Trajkov / S. Makedonija / ZAGUBLJENOST SLJEDEĆEG DANA - 19,10 (CEF BPU br.1)
 144. Lidija Radisavljević / Srbija / KALEIDOSKOP – 19,09 (CEF BPU br.2)
 145. Gordana Karakashevska / S. Makedonija / EMILI KAŽE – 19,07 (CEF BPU br.3)
 146. Latinka Zlatna / Bugarska / DAH SUNCA – 19,07 (CEF BPU br.2)
 147. Irena Perić / Crna Gora / POSLJEDNJA ŽELJA - 19,06 (CEF BPU br.3)
 148. Fatima Ramčilović / Crna Gora / RANJENA PTICA – 19,04 (CEF BPU br.1)
 149. Ognjenka Kalajdžić / Švedska / NE SJEĆAM SE – 19,04 (CEF BPU br.3)
 150. Sanja Atanasovska / S. Makedonija / PRAVI PUT– 19,03 (CEF BPU br.3)
 151. Milica Stojković / R. Srbija / BUKET BELIH RUŽA – 19,02 (CEF BPU br.1)
 152. Jelena Trajković / R. Srbija / STRANCI – 19,01

…………………….

 1. Senada Užičanin / BiH / JEDNOM, IPAK, MORAT ĆEŠ TI – 18,91
 2. Maid Čorbić / BiH / OSMIJEHOM PLAĆAMO CEH – 18,90
 3. Vesna Andrejić Mišković / R. Hrvatska / ULRICHOV URLIK – 18,67 (CEF BPU br.1)
 4. Denisa Međedović / R. Srbija / NEVJESTINA ČAST – 18,60 (CEF BPU br.2)
 5. Miloš Milojević / R. Srbija / BESKRAJNA LJUBAV – 18,51 (CEF BPU br.1)
 6. Ljiljana Lipavac / R. Hrvatska / ZAHVALA ROMSKOJ ŽENI – 17,54 (CEF BPU br.2)
 7. Jovana Stevović / Crna Gora / MOŽDA SI POSTALA MJESEC – 18, 21
 8. Mela Demirović / BiH / NOĆAS … – 18,15 (CEF BPU br.1)
 9. Milica Paunovska / S. Makedonija / NEDOSTAJANJE – 17,45 (CEF BPU br.2)
 10. Alma Buljubašić Maglić / Danska / PUT SAMOĆE - 17,24 (CEF BPU br.2)
 11. Dragana Tomin / R. Srbija / STRAH - 17,11(CEF BPU br.1)
 12. Dinko Osmančević / BiH / DA SAM JA NEKO – 17,08
 13. Vanja Škrobica / R. Hrvatska / SAMO JE BOL BILA MOJA – 17,08 (CEF BPU br.1)
 14. Đurđija Peruničić / R. Srbija / SEĆAM SE – 17,06
 15. Tyran Spahiu / Italija / ŠAPUCEM – 17,02
 16. Edita Tičević / Norveška / ZRACI SUNCA - 16,72
 17. Nermina Latić Ćehić / BiH/ ONI I LJUBAV... – 16,51 (CEF BPU br.2)
 18. Đurđica Brčić / R. Hrvatska / DA IMAM MOĆ – 16,37
 19. Aleksandra Opačić / R. Srbija / TI SI SAV MOJ BOL – 16,24 (CEF BPU br.1)
 20. Magdalena Jovanova /S. Makedonija / AH, MOGLO BI… - 16,32
 21. Dragan Popadić / Crna Gora / KONSTANTINU KAVAFIJU 16,22
 22. Dragica Ivanović / BiH / TATA – 16,16
 23. Blagica Stanoeska / S. Makedonija / OPELO – 15,42 (CEF BPU br.1)
 24. Jelena Filipović / R. Srbija / VEROVALA SAM – 15,17 (CEF BPU br.1)
 25. Ylltare Ferati / R. Kosovo/ MAJKO, SA MNOM OSTANI – 15,11 (CEF BPU br.1)
 26. Elma Ahmetspahić / BiH / BOL – 15,03
 27. Azra Sarač / R. Srbija / JEDRA – 14,87 (CEF BPU br.1)
 28. Aleksandra Brankov / R. Srbija – DUŠO MOJA - 14,72 (CEF BPU br.1)
 29. Miranda Koxha / R. Kosovo/ TUŽNA JESEN – 14,17 (CEF BPU br.1)
 30. Rada Mladenović / R. Srbija / NEŽNO PLAVO – 14,11 (CEF BPU br.1)
 31. Türkan Ergör / Turska / TALENT – 12,07
 32. Snežana Panoska / Makedonija / neocjenjeno – bez prijevoda

 Ibrahim Osmanbašić
Predsjednik Organizacionog odbora
Sarajevo; 09.11.2021.god.

Magnetizam pjesme M

O nama

Aktivnosti koje je Udruženeje realiziralo samostalno ili u saradnji sa drugima spadaju u arhivsku građu čime se dokumentuju programske aktivnosti KNS-a tokom svog društvenog angažmana na polju kulture i umjetnosti.

Tokom javnog djelovanja udruženje je otvaralo prostor za autorsku prezantaciju umjetničkog stvaralaštva mladih autora koji su uobličavali lični umjetnički izražaj u konkretno oblikovane ideje u vidu javnih manifestacija - putem kojih se prezentiraju umjetnička djela i radovi, kako članova KNS-a, tako i suradnika.

Get in touch

Kontakt

Udruženje za kulturu
– Nova svjetlost
Terezija bb, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
+ 387 61 524 505
knsinfo1@gmail.com

Facebook stranica