JAVNI POZIV: Sjećanje na pjesnika Admirala Mahića

Udruženje za kulturu–“Nova svjetlost” (KNS) raspisuje javni poziv za prijavu poetskih radova koji su posvećeni pjesniku Admiralu Mahiću.

CILJEVI MANIFESTACIJE SU:

– popularizacija pisane riječi;
– afirmacija književnog stvaralaštva;
– prezentacija književnog stvaralaštva u BiH i regionu;
– međunarodna kulturna i književna saradnja.

Organizator međunarodnog književnog projekta „SJEĆANJE NA PJESNIKA ADMIRALA MAHIĆA″ raspisuje:

JAVNI POZIV
za prijavu poetskih radova

Uvjeti za prijavu:
I) OPĆI UVJETI:
A) Autorski rad/radovi (pjesme)

 1. da je rad autorsko djelo;
 2. da je rad posvećen pjesniku Admiralu Mahiću i može biti objavljivan;
 3. da tekst ne sadrži vulgarizme;
 4. da tekst nije uvrjedljivog sadržaja;
 5. da rad zadovoljava temeljne estetske i umjetničke norme.

B) Broj i obim radova:
1) jedna pjesama

2) obim do 70 stihova

C) Podaci o autoru:
Uz radove autorica/autor navode podatke:

 1. ime i prezime
 2. godina rođenja
 3. grad i država stanovanja
 4. kontakt telefon
 5. kraća biografija
 6. prigodna fotografija (nije obavezna).

II) KATEGORIJE
A) lokalitet

 1. Bosna i Hercegovina
 2. Balkanski region
 3. dijaspora

B) starosna dob

 1. mladi autori: da su napunili 18 godina;
 2. slobodna kategorija

C) mjesto boravka

 1. Poezija iz BiH, regina i dijaspore:
  – da je pjesma napisan na jednom od jezika govornog područja BiH.

III) ROK ZA SLANJE RADOVA
– putem E-maila: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Kontakt tel. 00387 61 524 505
Javni poziv je otvoren do 30.11.2023. godine.

IV) SELEKCIJA RADOVA ZA ZAJEDNIČKU ZBIRKU
– Izbor prispjelih poetskih radova za uvrštavanje u antologiju izvršit će stručni tim, čija imena bit će objavljena sa rezultatima javnog poziva.
– Radovi autora koji ne zadovoljavaju uvjete javnog poziva neće biti razmotreni.

- Zbirka se štampa na bosanskom jeziku.
– Rezultati izbora biće objavljeni na web-stranici organizatora manifestacija (www.kns.ba) do 15.02.2024. god.

VI) OPĆE NAPOMENE
– Lektorisani tekstovi se šalju u Word formatu – *doc ili *docx.
– Svi tekstovi se šalju u jednom fajlu, koji trebate nasloviti imenom autora (ne naslovima radova).
– Kucati slova č, ć, dž, š, đ i ž
– Organizator ne snose odgovornost u slučaju zloupotrebe autorskih prava prijavljenih pjesama i priča na konkursu od strane učesnika ili trećih osoba.
– Učešćem na konkursu svi učesnici pristaju na uslove konkursa.
– Organizator se ne obavezuje da će sve pristigle radove objaviti na svom portalu.
– Organizator usljed nepredviđenih okolnosti, bez dodatnih obrazloženja prema aplikantima, zadržava prva da izmjeni program ili odgodi održavanje manifestacije.

Ibrahim Osmanbašić
predsjednik udruženje KNS

Sarajevo, 20.9.2023.godine

O nama

Aktivnosti koje je Udruženeje realiziralo samostalno ili u saradnji sa drugima spadaju u arhivsku građu čime se dokumentuju programske aktivnosti KNS-a tokom svog društvenog angažmana na polju kulture i umjetnosti.

Tokom javnog djelovanja udruženje je otvaralo prostor za autorsku prezantaciju umjetničkog stvaralaštva mladih autora koji su uobličavali lični umjetnički izražaj u konkretno oblikovane ideje u vidu javnih manifestacija - putem kojih se prezentiraju umjetnička djela i radovi, kako članova KNS-a, tako i suradnika.

Get in touch

Kontakt

Udruženje za kulturu
– Nova svjetlost
Terezija bb, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
+ 387 61 524 505
knsinfo1@gmail.com

Facebook stranica