JAVNI POZIV: 13. KNS MEĐUNARODNI KNJIŽEVNI SUSRETI – 2024
1.-3.avgusta, 2024.g. / Sarajevo, BiH


Udruženje za kulturu – “Nova svjetlost” (KNS) od 1.-3.avgusta, 2024. godine organizuje međunarodnu kulturnu manifestaciju „13.KNS Međunarodni književni susreti-2024″. Javni poziv za prijavu neobjavljenih poetskih autorskih radova otvoren je od 01.03.–01.04.2024. godine.
CILJEVI MANIFESTACIJE SU:
– popularizacija pisane riječi;
– afirmacija književnog stvaralaštva mladih pisaca;
– prezentacija književnog stvaralaštva bh-dijaspore;
– promocija vrijednih i značajnih djela i angažmana na polju kulture, umjetnosti i pisane riječi;
– regionalna književna saradnja;
– međunarodna kulturna saradnja.
Organizator manifestacije „13.KNS Međunarodni književni susreti-2024″ raspisuje:


JAVNI POZIV
za prijavu radova i učešće u programu manifestacije
Uvjeti za prijavu:


I) OPĆI UVJETI:
A) Autorski rad/radovi (pjesme)
1. da je rad autorsko djelo;
2. da rad nije javno objavljivan u bilo kojoj formi – štampano ili virtuelno;
3. da tekst ne sadrži vulgarizme;
4. da tekst nije uvredljivog sadržaja;
5. da rad zadovoljava temeljne estetske i umjetničke norme.

B) Broj i obim radova:
- maksimalno dvije pjesme / obim: bez ograničenja;

C) Podaci o autoru:
Uz radove autorica/autor navode podatke:
1. ime i prezime
2. godina rođenja
3. grad i država stanovanja
4. kontakt telefon
5. kraća biografija
6. prigodna fotografija (nije obavezna).

II) KATEGORIJE
A) lokalitet
1. poezija BiH
2. poezija bosanskohercegovačke dijaspore
3. međunarodna poezija

B) starosna dob
1. mladi autori: da su napunili 18 godina;
2. slobodna kategorija

C) mjesto boravka

1. Poezija BiH:
– da je autor pjesama iz BiH;
– da je pjesma napisan na jednom od jezika govornog područja BiH.
2. Poezija iz dijaspore:
– da je autor porijeklom iz BiH;
– da je pjesma napisan na jednom od jezika govornog područja BiH.
3. Međunarodna poezija:
– da je pjesma preveden na jedan od jezika govornog područja BiH.

D) izražajne forme
– poezija (pjesma, poema);

III) ROK ZA SLANJE RADOVA
– putem E-maila: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Kontakt tel. 00387 61 524 505
Javni poziv je otvoren do 01.04.2024. godine.

IV) SELEKCIJA RADOVA ZA ZAJEDNIČKU ZBIRKU
– Izbor prispjelih poetskih za uvrštavanje u zajedničku zbirku izvršit će selektor (-i), čija imena bit će objavljena sa rezultatima javnog poziva.
– Radovi autora koji ne zadovoljavaju uvjete javnog poziva neće biti razmotreni.
- Za izabrane radove predviđena su zahvalnice; priznanja; uvrštavanje u tradicionalnu zajedničku zbirku i program manifestacije.
-Za najuspješniju pjesmu dodjeljuje se priznanje „KNS PERO“
-Zbirka se štampa na bosanskom jeziku.
– Promocija zbirke planira se u sklopu Centralne manifestacije, u subotu 3. avgusta, 2024. godine u Sarajevu, o čemu će se organizator blagovremeno oglasiti.
– Rezultati izbora biće objavljeni na web-stranici organizatora manifestacija (www.kns.ba) do 15.06.2024. god.

V)DODJELA PRIZNANJA „KNS PERO“ ZA KATEGORIJE:
1)Najuspješnija pjesma – (po ovom konkursu)
2)Mladi autor – (za najuspješniju neobjavljenu zbirku poezije)
3)Bosanskohercegovačka književnost – za doprinos bh. književnosti
4)Bosanskohercegovačka književna dijaspora
5) Međunarodna kulturna saradnja.

Napomena:
a)Prijedloge pisaca po tačkama 3. i 4. i međunarodnih kulturnih aktivista po tački 5. mogu dostavljati pojedinci i organizacije iz zemlje i inostranstva (uz prijevod na jedan od jezika ovog govornog područja), uz obrazloženje tokom trajanja javnog poziva na naznačenu e-mail adresu. Konačnu odluku donosi organizator manifestacije prema naznačenim terminima javnog poziva.
b)Prema okolnostima i mogućnostima organizator zadržava pravo da bez obrazloženja prema aplikantima izmjeni, proširi ili odustane od dodjele priznanja.


VI) OPĆE NAPOMENE
– Lektorisani tekstovi se šalju u Word formatu – *doc ili *docx.
– Svi tekstovi se šalju u jednom fajlu, koji trebate nasloviti imenom autora (ne naslovima radova).
– Kucati slova č, ć, dž, š, đ i ž
– Organizator ne snose odgovornost u slučaju zloupotrebe autorskih prava prijavljenih pjesama na konkursu od strane učesnika ili trećih osoba.
– Učešćem na konkursu svi učesnici pristaju na uslove konkursa.
– Organizator se ne obavezuje da će sve pristigle radove objaviti na svom portalu.
– Organizator usljed nepredviđenih okolnosti, bez dodatnih obrazloženja prema aplikantima, zadržava prva da izmjeni programa ili odgodi održavanja manifestacije.


Ibrahim Osmanbašić
predsjednik udruženje KNS


Sarajevo, 1.3.2024.godine

KNS Logo 201

O nama

Aktivnosti koje je Udruženeje realiziralo samostalno ili u saradnji sa drugima spadaju u arhivsku građu čime se dokumentuju programske aktivnosti KNS-a tokom svog društvenog angažmana na polju kulture i umjetnosti.

Tokom javnog djelovanja udruženje je otvaralo prostor za autorsku prezantaciju umjetničkog stvaralaštva mladih autora koji su uobličavali lični umjetnički izražaj u konkretno oblikovane ideje u vidu javnih manifestacija - putem kojih se prezentiraju umjetnička djela i radovi, kako članova KNS-a, tako i suradnika.

Get in touch

Kontakt

Udruženje za kulturu
– Nova svjetlost
Terezija bb, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
+ 387 61 524 505
knsinfo1@gmail.com

Facebook stranica