Primljene aplikacije do 31.3.2023.
 
12.KNS MEĐUNARODNI KNJIŽEVNI SUSRETI 2023
 
1. Abir Hadžić / BiH  56
2. Adnan Sijarić / BiH 98
3. Ajla Doljančić / BiH 9
4. Aleksandra Kostić / BiH 86
5. Alisa Hamza Alijević / Luksemburg 59
6. Anita Kahrović / R. Srbija 51
7. Azemina Dokaza Klobodanović / BiH 32
8. Azra Sarač / R. Srbija 46
9. Bajram Neljković / BiH 7
10. Belinda Sipkoska Gaštarova / Severna Makedonija 8
 

O nama

Aktivnosti koje je Udruženeje realiziralo samostalno ili u saradnji sa drugima spadaju u arhivsku građu čime se dokumentuju programske aktivnosti KNS-a tokom svog društvenog angažmana na polju kulture i umjetnosti.

Tokom javnog djelovanja udruženje je otvaralo prostor za autorsku prezantaciju umjetničkog stvaralaštva mladih autora koji su uobličavali lični umjetnički izražaj u konkretno oblikovane ideje u vidu javnih manifestacija - putem kojih se prezentiraju umjetnička djela i radovi, kako članova KNS-a, tako i suradnika.

Get in touch

Kontakt

Udruženje za kulturu
– Nova svjetlost
Terezija bb, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
+ 387 61 524 505
knsinfo1@gmail.com

Facebook stranica