Apl 1

Artfest-programska profilizacija

ARTFEST 2008 – ciljevi:

- Promocija manifestacije koja bi trebala postati tradicionalna ljetna manifestacija u Kantonu i gradu Sarajevu, a koja bi se odvijala djelom na otvorenom a djelom u zatvorenom prostoru, zavisno od programskog sadržaja, krajem mjeseca juna i promovisala umjetničko stvaralaštvo mladih umjetnika;

- stvaranje temeljnih uvjeta za profilizaciju festivala širokog programskog spektra koji bi vremenom prezentirao umjetničko stvralaštvo u najširim okvirima umjetničkog izražaja - sa akcentom na stvaralaštvo umjetnika mlađe generacije i popularizaciju kulturno-umjetničkog amaterizma;

- otvaranje programskog prostora za mlade umjetnike koji žive i rade u dijaspori;

- programske sadržaje prvog festivala bi sačinjavali: muzika, književnost, teatar, likovna umjetnost, umjetnička fiotografija i kulturna tribina, a forma i način prezentacije bi bio prilagođen organizacionim mogućnostima;

- sa adekvatnom realizacijom prve festivalske manifestacije stvorile bi se predpostavke za programsku nadogradnju - što bi omogućilo konceptualno profilisanje feastvala i obogatilo ljetna dešavanja iz domena kulture i umjetnosti u gradu Sarajevu;

- dogovor udruženja sa zainteresovanim stranama o dugoročnoj saradnji na projektu "ARTFEST" u pogledu ogranizacije i programskog koncepta i sadržaja, pod uvjetima:

- programska profilizacija treba da je u duhu osnovne ideje manifestacije;

- odgovornosti i nadležnosti u pogledu programskog koncepta i realizacija ne mogu biti razdvojeni i dislocirani od operativnih tijela KNS-a kaja neposredno djeluju na terenu u toku realizacije manifestacije;

- organizacione aktivnosti koje podrazumijevaju koordinaciju na temelju dogovora partnera u toku pripremnih i realizacioni aktivnosti ne smiju dolaziti u koliziju sa baznim principima i logikom praktičnog djelovanja;

- značaj kontinuirane manifestacije koja bi promovisala kreativne potencijale i umjetničko stvaralaštvo mladih umjetnika, grada Sarajeva i države Bosne i Hercegovine, imala bi veliki opći značaj, jer pored pridavanja značaja mladim talentima i promociji umjetničkih dostignuća, stvorile bi se i predpostavke za organizovaniji pristup i institucionalnu koordinaciju šire društvene zajednice u domenu promotivnih aktivnosti na polju kulture i umjetnosti, kao i otvaranje mogućnosti za konkretnu i kontinuiranu programsku saradnju sa bosanskohercegovačkom dijasporom.

 


 

Program festivala

ARTFEST 2008

26-30.06.2008.godine

26.06.2008.godine- četrvtak

14,00 sati Galerija “MAK” - Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti BiH
(Ulica Sime Milutinovića Sarajlije 7)

Otvaranje festivala - ARTFEST 2008
- Obraćanje organizatora i pokrovitelja

Poetsko-muzički program:
-„Književni krug KNS“
- Promocija video spota festivala (Kulturni dernek/“Ulice“)

Otvaranje kolektivne izložbe:
- Lejla Ramić i Sabina Trnka (slikarstvo)
- Samir Nesimović (skulpture)
Postavka izložbe otvorena za posjetu od 26-30. 06. 2008. godine

Umjetnički program - Sala MZ „Grbavica 1“, ul. Hamdije Čemerlića 49

18,00 sati Književno veče:
- Amra Kaltak
- Admir Džanko

19,00 sati Otvaranje izložbe
- prezentacija KNS-a
(foto, književnost, teatar, muzika)

19,30 sati Veče poezije
- Predstavljanje pjesnikinje Mirzete Memišević

22,00 sata "CLUB LUXOR" - Ilidža
Mlada sarajevska muzička scena:
- Zao Plan
- Kulturni dernek
- Muštuluk
- Dobro Uštirkani Milje Ispod Vaze
Promocija CD-a "Artfest 2008" i video spota festivala (Kulturni dernek/“Ulice“)

 

27.06.2008. godine - petak

Galerija “MAK” - Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti BiH(Ulica Sime Milutinovića Sarajlije 7)
14,00 sati Književna omladina (srednja škola)

Stage Vilsonovo šetalište (Ul. Zmaja od Bosne - iza Muzeja revolucije)

19,00 sati Poetsko-dramsko predstavljanje KNS-a
- Književni krug KNS
- Muzički teatar 2000
(Amina Zimić, Merima Spahić, Ermin Lagumdžija, Vanja Vuković)

20,00 - 23,00 Koncert
DBAU - Prijedor
Velahavle - Sarajevo


28.06.2008. godine - subota

13,00 sati Program na Vilsonovom šetalištu
- prezentacija
- likovne radionice
- muzički sadržaji

14,00 sati - prezentacija udruženja:
„Neolit“, „Nova akropola“ i „KNS“

16,00 sati - Arnela Kordić - poezija

Stage Vilsonovo šetaliste (ul. Zmaja od Bosne - iza Muzeja revolucije)

19:00 - 21:00 Koncert
- Kulturni Dernek
- Zao Plan
- Mustuluk

21:00 - 23:00 PARTY
- DJ ETNA
- Balkrank (RBC)
- Ars Nova (RBC)
- Target (ex.TRAM 11) + Special Guests (ZG/CRO)

23:00 ARTFEST AFTER PARTY - "CLUB LUXOR"
- DJ ETNA
- DJ AZ

29.06.2008. godine - nedjelja

12,00 sati - Sala MZ „Grbavica 1“, ul. Hamdije Čemerlića 49
- Okrugli sto
Tema: Afirmacija umjetničkog stvaralaštva mladih
14,00 sati - Galerija "MAK", ul Sime Milutinovića
- otvaranje izložbe radova likovne radionice
- promocija knjige „Breme vremena nosim“, autora Emsudina Pašanovića
- gost-predavač: Fatmir Alispahić, tema:Martin Luter King- 40.godina poslije
16,00 sati - sala „Grbavica 1“
- književno stvaralaštvo - kratke priče
(Belmin Biberović, Vanja Vuković, Ermin Lagumdžija, Tamara Turnadžić)
Gost: Mersida Sadiković - Osmanbašić)

 

30.06.2008. godine - ponedjeljak

Galerija „MAK“-Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti BiH (Ulica Sime Milutinovića Sarajlije 7)
17,00 sati - Konferencija za štampu
18,00 sati - Književni klub „Prvi koraci“
19,30 sati - Zatvaranje festivala
- obraćanje organizatora
- obraćanje pokrovitelja
- muzičko-poetski program
- dodjela priznanja i zahvalnica

Pokrovitelj manifestacije: Vlada kantona Sarajevo

Organizacioni odbor festivala
Sarajevo; 20.06.2008.godine

 


 

UDRUŽENJE ZA KULTURU - NOVO SARAJEVO
www.kns.ba 061/524-505

Na osnovu odluke Organizacionog odbora manifestacije raspisuje se:


Javni poziv


za prijavu autorskih radova, programskih sadržaja i projekata
iz domena umjetničkog stvaralaštva mladih
za učešće u programu festivala:

ARTFEST 2008
Prvi festival umjetničkog stvaralaštva za mlade

Uvjeti za prijavu:
I) Opći uvjeti:
Javni poziv se odnosi na mlade autore
1. sa područja Kantona Sarajevo
2. starosne dobi do 35 godina (autorska prezentacija)
3. aplicirani radovi, programi i projekti treba da zadovoljavaju temeljne umjetničke i estetske norme, otvaraju prostor za afirmaciju umjetničkog stvaralaštva mladih ili da su edukativnog karaktera.

Organizacije :
(udruženja, javne ustanove i institucije - koje rade sa mladima)
Radovi i djela iz domena umjetničkog angažmana i stvaralaštva u formi:
a) umjetničkog programa;
b) projekta;
c) autorski rad.

Organizacije :
1. Osnovni podaci o organizaciji
2. naziv i kraći opis programa/projekata koji se aplicira za uvrštavanje u program festivala
Napomena: Organizacije obezbjeđuju finansiranje programa/projekata koji se uvrštavaju u program festivala.


Umjetničke grupe:
1. starosna dob do 35 godina;
2. da je rad autorsko djelo / ili u funkciji njegovanja kulturne baštine
3. uz navesti podatke:
- ime i prezime članova
- datum rođenja
- kontakt adresa i telefon;
- dosadašnji angažmani.

Pojedinci:
1. starosna dob do 35 godina
2. da je rad autorsko djelo
3. uz radove navesti podatke o autoru:
- ime i prezime;
- datum rođenje;
- kontakt adresa i telefon;
- dosadašnji angažmani.


II) Kategorije
a) lokalitet
1. Kanton Sarajevo
- grupne aplikacije putem obrazovnih institucija i NVO
- pojedinačne aplikacije

Napomena: Interesantni autorski radovi i programski sadržaji iz BiH mogu biti uvršteni u program kao gosti festivala.

2. Bosanskohecegovačka dijaspore
- grupne aplikacije putem organizacija
- pojedinačne aplikacije

Napomena: Organizacije i pojedinci snose troškove dolaska, boravka i učešća na festivalu.

b) starosna dob
1. omladina - školski uzrast
2. studenti
3. mladi autori

c) umjetnički izažajne forme
1. književnost
- poezija
- proza
- drama

2. muzika
demo-grupe (sa autorskim repertoarom od 5 pjesama)
instrumentalni sastavi
vokalno-istrumentalni sastavi
kantautori
insrtumentalisti
Napomena: Neophodno je dostaviti demo-snimke na CD-u.

3. umjetnička fotografija
samostalne izložbe
zajedničke izložbe

4. teatar
predstave
muzičko-scenska djela
performans

5. likovna umjetnost
autorski rad (slikarstvo, likovne kreacije)
samostalne izložbe
grupne izložbe

6. kratki film i video kreacije
kratki film do 15 minuta
video kreacija do 5 minuta

7. ručni radovi
izložbe


III) Radove slati:
- poštom na adresu: Hamdije Čemerlića 49; 71 000 Sarajevo, BiH
- putem e-maila: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- putem web-stranice udruženja: www.kns.ba
- lično dostaviti uz konsultacije na telefon: 061/524-505

Javni poziv je otvoren 16.06.2008. godine.

Prispjele radove pregledaće i ocijeniti Stručne komisije, a programsku selekciju vrši Organizacioni odbor. Radovi autora koji ne zadovoljavaju uvjete Javnog poziva neće biti razmotreni. Za uspješni radove predviđena su priznanja, nagrade i uvrštavanje u program manifestacije.

Napomena: Predviđene nagrade nisu novčane već u vidu prigodnih poklona. Organizacioni obor će odluku o izboru projekata objaviti do 20.06.2008. godine.


Ibrahim Osmanbašić
Predsjednik udruženja


 

 

O nama

Aktivnosti koje je Udruženeje realiziralo samostalno ili u saradnji sa drugima spadaju u arhivsku građu čime se dokumentuju programske aktivnosti KNS-a tokom svog društvenog angažmana na polju kulture i umjetnosti.

Tokom javnog djelovanja udruženje je otvaralo prostor za autorsku prezantaciju umjetničkog stvaralaštva mladih autora koji su uobličavali lični umjetnički izražaj u konkretno oblikovane ideje u vidu javnih manifestacija - putem kojih se prezentiraju umjetnička djela i radovi, kako članova KNS-a, tako i suradnika.

Get in touch

Kontakt

Udruženje za kulturu
– Nova svjetlost
Terezija bb, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
+ 387 61 524 505
knsinfo1@gmail.com

Facebook stranica