Artfest Plakat 103

Program festivala

01.07. srijeda
Sala MZ “Grbavica 1”, Hamdije Čemerlića 49; Sarajevo;

18.00 Otvaranje festivala: Izložba slika i fotografija:

Amer Mešić (fotografija)
Amina Bečić (fotografija)
Nermina Serhatlić (slikarstvo)
Amra Kahrimanović (slikarstvo)

18.30 Književno veče mladih autori iz BiH:
Emina Džaferović, Adnan Subašić, Edita Velić, Pijo Pleh, Aldina Rovčanin

- promocija projekta “Literarne kreacije”
(Rahmana Kolenda, Leyla Hasanbegović, Merisa Hanjalić, Ajša Đuherić, Edber Vuranovski, Ana Stojčić, Jasmin Hasanović, Anja Rikalo, Dino Muratović, Ajla Čustović, Nirmela Čolak, Lejla Muratčauš, Amina Bečić, Nurija Delić, Mersima Mehanović, Adi Jašarević, Igor Beno, Amer Mešić, Nedim Jahić)

- promocija projekta “Euroorijentacije “
(Anja Rikalo, Ana Pregernig, Maja Abadžija, Anela Sejarić, Mirko S. Božić, Duško Mrđa, Alvin Kajtazović, Martina Franjić, Berislav Jurič, Amer Mešić, Miroslav Gojković, Džabir Sedić, Goran Vrhunc, Irma Adžem)


02.07.četvrtak
Sala MZ “Grbavica 1”, Hamdije Čemerlića 49; Sarajevo;

- Izložba slika i fotografija mladih autora

18.00 Promocija knjiga:
- “Stranac u ogledalu” - zbirka proze i poezije ; autor: Tarik Jažić
- izdanja KNS-a

18.30 Književno veče:
- Književni krug – KNS sa gostima

Zatvaranje festivala


Ibrahim Osmanbašić
predsjednik udruženja


KNS/29.06.2009


 

2 Dzabir Sedic artfest09

 Džabir Sedić

 

 

 Mirko Bozic

 Mirko Božić

 

 

Artfest 2009 10

MZ Grbavica 1 / 2009

 

 

Adnan Subasic Artfest09

Adnan Subašić

 

 

 Artfest09 94

Ibrahim Osmanbašić i Tarik Jažić

 

Artfest09 92

 Autorica: Amra Kahrimanović

 

 

Nermina Serhatlic11

Autorica: Nemina Serhatlić

 

 

 

O nama

Aktivnosti koje je Udruženeje realiziralo samostalno ili u saradnji sa drugima spadaju u arhivsku građu čime se dokumentuju programske aktivnosti KNS-a tokom svog društvenog angažmana na polju kulture i umjetnosti.

Tokom javnog djelovanja udruženje je otvaralo prostor za autorsku prezantaciju umjetničkog stvaralaštva mladih autora koji su uobličavali lični umjetnički izražaj u konkretno oblikovane ideje u vidu javnih manifestacija - putem kojih se prezentiraju umjetnička djela i radovi, kako članova KNS-a, tako i suradnika.

Get in touch

Kontakt

Udruženje za kulturu
– Nova svjetlost
Terezija bb, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
+ 387 61 524 505
knsinfo1@gmail.com

Facebook stranica