Spisak prispjelih aplikacija na javni poziv 8. KNS Međunarodni književni susreti-2017

1. Armin Bolić (BiH)

2. Denis Dželić (Danska)

3. Veljko Bosnić (R.Srbija)

4. Zdravko Odorčić (R.Hrvatska)

5. Mirjana Tomović (BiH)

6. Nikola Šimić Tonin (R.Hrvatska)

7. Mehmed Meša Delić (Njemačka)

8. Mirsada Bibić Šabotić (R.Crna Gora)

9. Edin Šarić (Austrija)

10. Enser Hodža (Švicarska)

11. Ivan Korponai (R.Slovenija)

12. Mirela Bašić (BiH)

13. Hanifa Ahmetašević (BiH)

14. Zoran Bar (R.Srbija)

15. Atina Mušić (BiH)

16. Kristijan Modrušan (R.Hrvatska)

17. Dragan Mučibabić (BiH)

18. Đurđija Pruničić (R.Srbija)

19. Svetlana Papacek (Makedonija)

20. Nada Vučičić (R.Hrvatska)

21. Zijad Plivac (BiH)

22. Adnan Sijarić (BiH)

23. Kristina Gadže (BiH)

24. Suzana Stanišić Bijelović (R.Crna Gora)

25. Enesa Mahmić (BiH)

26. Mirjana Roguljić (R.Hrvatska)

27. Vinko Vrbanić (R.Hrvatska)

28. Kasim Susak Keke (BiH)

29. Blaženka Jukić (R.Hrvatska)

30. Emir Bajrović (BiH)

31. Vesna Radović (R.Srbija)

32. Sanela Hamzić (BiH)

33. Julijana Marinkovik (R.Makedonija)

34. Larisa Softić-Gasal (BiH)

35. Smail Jonuz (Švedska)

36, Aleksandra Jovičić (mjesto-Lešak)

37. Đurđa Vukelić Rožić (R.Hrvatska)

38. Alem Isaković (BiH)

39. Samira Jakupović (UK)

40. Mirjana Marković (R.Srbija)

41. Zdravko Kokanović Koki (R.Slovenija)

42. Mirjana Bošnjak (R.Srbija)

43. Danijel Jovanovic (R.Srbija)

44. Milan Ilić (R.Hrvatska)

45. Јелена Ристић (Р.Србија)

46. Eldin Eminović (Holandija)

47. Goran Džafić (R.Srbija)

48. Jasmin Ibranović (BiH)

49. Sanela Salibašić (BiH)

50. Kemal Ljevaković (BiH)

51. Nermina Subašić (BiH)

52. Aleksandar Marić (R.Srbija)

53. Armir Hodžić (BiH)

54. Nikolina Krajišnik (BiH)

55. Dijana Vukman (R.Hrvatska)

56. Sabah Al-Zubeidi (R.Srbija)

57. Ishak Kuljančić (BiH)

58. Anđela Andrijević (R.Srbija)

59. Đurđica Stuhlreiter (R.Hrvatska)

60. Mira Rakanović (R.Srbija)

61. Aron Baretić (R.Hrvatska)

62. Јелена Радмиловић (БиХ)

63. Senahid Nezirović (BiH)

64. Sadija Klotz (Nur Sadia) / (Njemačka)

65. Miodrag Čabarkapa (Crna Gora)

66. Božo Vučić Božan (Crna Gora)

67.  Frančeska Liebmann (Austrija)

68. Braho Adrović (Crna Gora)

69. Emina Vildić (BiH)

70. Elvira Krupić Šamlija (Francuska)

71. Dubravko Matančević (R.Hrvatska)

72. Tamara Babić (R.Hrvatska)

73. Blagica Antić (R.Srbija)

74. Almira Mraković (BiH)

75. Tatjana Jakić (R.Srbija)

76. Nebojša Stanojković (R.Srbija)

77. Meho Jakupović (UK)

78. Munira Kovač-Devlić (BiH)

79. Amra Salihagić (Holandija)

80. Duško Dražić (R. Srbija)

81. Jusuf Džafić (BiH)

82. Stamen Milovanović (R.Srbija)

83. Ljiljana Pantelić Novaković (R.Srbija)

84. Edina Heldić-Smailagić (BiH)

85. Nermana Begagić (Fracuska)

86. Ruža Rosi (R.Hrvatska)

87. Ilhan Mulalić (BiH)

88. Smajil Durmišević (BiH)

89. Aida Suljaković (Švicarska)

90. Ljiljana Živković (R.Srbija)

91. Vera Bosazzi (R.Hrvatska)

92. Ago Haurdić (R.Makedonija)

93. Nihad Ćosić (BiH)

94. Ibrahim Osmanbašić (BiH)

95. Avdulah Ramčilović (Austrija)

96 . Refka Dedić (BiH)

97. Nikola Nenezić - Čudesni (Crna Gora)

98. Jasmina Jajčević (R.Srbija)

99. Radmila Jojović (BiH)

100. Semina Hazić (BiH)

101. Emir Eminić (R.Slovenija)

102. Amina Hrnčić (BiH)

103. Nedeljko Đukić (R.Srbija)

104. Remza Lagarija (Kanada)

105. Mirsad Dedić (BiH)

106. Lana Papić (R.Srbija)

107. Vladanka Cvetković (R.Srbija)

108. Sandra Zec (R.Srbija)

109. Sanja Radulović (BiH)

110. Mirjana Mikulec (R.Hrvatska)

111. Nemanja Vujačić (Crna Gora)

112. Džehva Havić (BiH)

113. Mejrema Velić-Mešanović (Austrija)

114. Zdenka Mlinar (R.Hrvatska)

115. Marko Stanojević (R.Srbija)

116. Nataša Egumenovska (R.Makedonija)

117. Zoran Jovanović (R.Srbija)

118. Mustafa Jelovac (BiH)

119. Vitomir Ćurčin (R.Srbija)

120. Ivana Dičić (R.Srbija)

121. Vezuv Bašić (Danska)

122. Edhem Mrđanović (Francuska)

123. Milijana Jovanović (R.Srbija)

124. Fikret Cacan (R.Hrvatska)

125. Ervina Mila Omeragić Džanović (R.Srbija)

126. Milan Mitić (R.Srbija)

127. Ružica Todorović (R.Hrvatska)

128. Danijela Jovančić (R.Srbija)

129. Primož Vresnik (R.Slovenija)

130. Haris Junuzović (BiH)

131. Damir D. Ocvirk (R.Hrvatska)

132. Zoran Hercigonja (R.Hrvatska)

132. Delila Islamović (BiH)

133. Senad Ibrić (BiH)

134. Ramiz Velagić (R.Slovenija)

135. Branka Dojkić (Crna Gora)

136. Majda Fradelić (R.Hrvatska)

137. Ivan Skupnjak (R.Srbija)

138. Maja Međedović (BiH)

139. Salih Malkić (BiH)

140. Fehim Kajević (BiH)

141. Samir Bešić (R.Slovenija)

142. Slavica Damnjanović (R.Srbija)

143. Mehmedin Nezirović (BiH)

144. Kaja Pančić Milenković (R.Srbija)

145. Nerandža Kostić (R.Srbija)

146. Branimir Šantak (Njemačka)

147. Mirsada Murtić (BiH)

148. Nikola Baćo Vujnović (BiH)

149. Fehret Hrustić (BiH)

150. Izet Čurić (Austrija)

151. Amira Delić (BiH)

152. Amela Halilović (R.Srbija)

153. Slavko Mali (R.Srbija)

154. Marta Glowatzky Novosel (R.Hrvatska)

155. Marina Brkić (BiH)

156. Jakub Džafić  (BiH)

157. Mubera Isanović (BiH)

158. Edita Bukva (BiH)

158. Lenka Kuhar Danjhelova (Češka republika)

159. Mirveta Islamović (Švedska)

160. Gordana Vlašić (R.Hrvatska)

161. Zdravko Goranović (R.Srbija)

162. Suzana Krunić-Šegvić (R.Hrvatska)

163. Velid Bajramović (BiH)

164. Radmila Šandor (R.Srbija)

165. Sadžida Viteškić-Majstorović (BiH)

166.  Srećko Aleksić (R.Srbija)

167. Sanja Golić (Austrija)

168. Dževad Kučukalić (BiH)

169. Lejla Novkinić (BiH)

170. Milena Jacanović (R.Srbija)

171. Omer Redžić (BiH)

172. Miloje Veljović (R.Srbija)

173. Umihana Krličević-Omerović (BiH)

174. Ivan Vrljić (BiH)

175. Azemina Krehić (BiH)

176. Alma Zornić (BiH)

177. Milica Medić Ivanović (R.Srbija)

178. Denis Giljević (R.Hrvatska)

179. Alma Muharemović (BiH)

180. Amir Šulić (BiH)

181. Mersida Sadiković-Osmanbašić (BiH)

182. Džabir Sedić (BiH)

183. Sulejman Aličković (Luksemburg)

184. Tomislav Ljevak (Švedska)

185. Ivo Mijatović (R.Hrvatska)

186. Semina Hazić (BiH)

187. Miroslava Kućančanin (R.Srbija)

188. Berina Spirjan (BiH)

189. Irena Grubišić-Čabo (R.Hrvatska)

190. Antonia Padovan Kralj (R.Hrvatska)

191. Idriz Hodžić (BiH)

192.  Laura R. Eckman (SAD / BiH)

193. Tomislav Ljotić (R.Srbija)

194. Sveta Cakić (R.Srbija)

195. Željko Perović (R.Slovenija)

196. Nevzeta Ismailović (Njemačka)

197. Husein Ismailović (Njemačka)

198. Jadranka Tarle Bojović (R.Hrvatska)

199. Dušan Mijajlović Adski (R.Srbija)

200. Aleksandar Petrović (R.Srbija)

201.  Šeća Jusupović Sejfić (BiH)

202. Šaban Srebrenica (BiH)

203. Dušan Šabić (R.Slovenija)

204. Sofija Damčević (R.Srbija)

205. Uma Dardagan (Austrija)

206. Sara Jovanović (R.Srbija)

207. Kemal Handan (SAD)

208. Željko Cesnak (R.Srbija)

209. Branislav Banković (R.Srbija)

210. Belma Babić (BiH)

211. Melanka Melanija Bulat (R.Hrvatska)

212. Adis Ahmethodžić (BiH)

213. Ana Porenta (Slovenija)

214. Amin Mavrić (BiH)

215. Ivan Gacina (R.Hrvatska)

216. Vildana Moralić - Hasanović (BiH)

217. Mirjana Jerotić (Slovenija)

218. Nizama Patković (BiH)

219. Aleksandra Kostić (BiH)

220. Milorad Kostić (BiH)

221. Oliver Milijić (R.Srbija)

222. Milica Mima Dmitrović Todorović (R.Srbija)

223. Smaragda Klino (BiH)

224. Gregor Grešak (Slovenija)

225. Ljubinka Doneva (Makedonija)

226. Hasan Ireiz (BiH)

227. Emina Džaferović (BiH)

228. Romana Kuzmanić Oluić (R.Hrvatska)

229. Nejla Bihorac (BiH)

230. Ermin Lagumdžija (BiH)

231. Latinka Zlatna (Bugarska)

232. Ensar Bukarić (BiH)

233. Dženita Jusufbegović (BiH)

234. Dijana Uherek Stevanović (R.Srbija /R.Hrvatska)

 

O nama

Aktivnosti koje je Udruženeje realiziralo samostalno ili u saradnji sa drugima spadaju u arhivsku građu čime se dokumentuju programske aktivnosti KNS-a tokom svog društvenog angažmana na polju kulture i umjetnosti.

Tokom javnog djelovanja udruženje je otvaralo prostor za autorsku prezantaciju umjetničkog stvaralaštva mladih autora koji su uobličavali lični umjetnički izražaj u konkretno oblikovane ideje u vidu javnih manifestacija - putem kojih se prezentiraju umjetnička djela i radovi, kako članova KNS-a, tako i suradnika.

Get in touch

Kontakt

Udruženje za kulturu
– Nova svjetlost
Terezija bb, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
+ 387 61 524 505
knsinfo1@gmail.com

Facebook stranica