1. Sanijela Matković / BiH
2. Nebojša Amanović / R. Srbija
3. Nada Matović / R. Crna Gora
4. Zoran Radosavljević / BiH
5. Đurđija Peruničić / R. Srbija

6. Vesna V. Radović / R. Srbija
7. Denis Dželić / Danska
8. Nermina Adžović Mustagrudić / R. Crna Gora
9. Sanja Atanasovska / S.Makedonija
10. Dragan Mučibabić / BiH
11. Jadranka Varga / / R.Hrvatska
12. Emir Bajrović / Danska
13. Muhamed Omerović / BiH
14. Jasmin Dorić / BiH
15. Frančeska Liebmann / Austrija
16. Goran Sarić / Holandija
17. Bajruzina Hajro Planjac / BiH
18. Kristijan Mudrušan / R.Hrvatska
19. Mirsada Šabotić / Crna Gora
20. Ilhan Mulalić / BiH
21. Rabija Hamidović / Švedska
22. Svetlana Papaček / S. Makedonija
23. Džehva Havić / BiH
24. Gordana Sarić / Crna Gora
25. Vida Nenadić / R.Srbija
26. Selvera Šabanović / BiH
27. Kristina Kojić / BiH
28. Joanna Svensson / Švedska
29. Mubera Šabanović / Švedska
30. Stamen Milanović / R.Srbija
31. Milan Ilić / R.Hrvatska
32. Anita Muderizović / R.Srbija
33. Žana Coven / Italija
34. Nur Sadia / Njemačka
35. Gordana Vlašić /R.Hrvatska,
36. Katica Protić / R. Hrvatska
37. Edin Morić Kinkel / Španija
38. Merima Krivošija / BiH
39. Nada Golić / Holandija
40. Milena Zlateska / R. Hrvatska
41. Zehra Bajić-Alić / BiH
42. Ramiz Velagić / R.Slovenija
43. Jasna Sofija Imamović-Kosanović  /Njemačka
44. Edima Efendić Džinić / BiH
45. Vernesa Manov / BiH
46. Milka J.Šolaja / Srbija
47. Ljubica Katić / R.Hrvatska
48. Fatima Jamaković Čorambegić / BiH
49. Dubravko Matančević / Hrvatska
50. Suada Suljić Sokolović / Australia


51. Asima Smajić Čosabić /Francuska
52. Sabah Al-Zubeidi /R.Srbija, Irak
53. Branimir Šantak /R.Hrvatska
54. Mirveta Islamović /Crna Gora
55. Haris Bukarić /Njemačka
56. Marela Jerkić Jakovljević /BiH
57. Hava Bužo Sakić /BiH
58. Alma Buljubašić /Danska
59. Semira Jakupović /United Kingdom
60. Ensar Bukarić /BiH
61. Nadica Ilić / R.Srbija
62. Avdulah Ramčilović / Austrija
63. Kemal Ljevaković / BiH
64. Zoran Antonijeviċ / R.Srbija
65. Nermina Šertović / BiH
66. Refka Dedić / BiH
67. Damir D. Ocvrk /R.Hrvatska
68. Zumber Muratović / BiH
69. Jasna Šemiga Pintarić /R.Hrvatska
70. Adnan Sijarić / BiH
71. Mehmed Meša Delić /Njemačka
72. Ljiljana Jerončić /R.Hrvatska
73. Ivan Korponai /R.Slovenija
74. Jure Drljepan /R.SlovenijA
75. Đurđa Vukelić Rožić /R.Hrvatska
76. Emsudina Dina Bavčić-Deljo / BiH
77. Bajram Bajro Neljković / BiH
78. Ibrahim Osmanbašić / BiH
79. Zlatko Čerkez / BiH
80. Emina Čamić / BiH
81. Elma Skopljak / BiH
82. Muamer- Mušo Avdić / Danska
83. Esma Kapetanović / BiH
84. Mia Behtan / R.Hrvatska
85. Braho Adrović / Crna Gora
86. Kasim Susak Keke / BiH
87. Šerif Mrđanović / BiH
88. Slavka Božović / Crna Gora
89. Јулијана Маринковик / Р.С.Македонија
90. Ćazim Mučić / BiH
91. Bojana Simeunović / R.Srbija
92. Izet Čurić / Austrija
93. Amela Halilović/ R.Srbija
94. Martin Marek / R.Srbija
95. Selma Salihović/ BiH
96. Stjepan Crnić/ R.Hrvatska
97. Berina Spirjan / BiH
98. Biserka pl. Vuković / R.Hrvatska
99. Nerandža Kostić / R.Srbija
100. Muhedin Glogić / USA


101. Dušan Mijajlović Adski / R.Srbija
102. Sanja Palibrk / R.Srbija
103. Hamdo Čamo / Švicarska
104. Ljiljana Llilli Koci / R.Hrvatska
105. Said Šteta / BiH
106. Latinka Zlatna / Bugarska
107. Валентина Jотова / Bugarska
108. Ваня Ангелова / Bugarska
109. Enser Hodža / Švicarska
110. Vladislav Vlahović / Crna Gora
111. Maid Čorbić / BiH
112. Vitomir Ćurkin / R. Srbija
113. Stanko Horvat / Slovenija
114. Dragan Mitić / Slovenija
115. Gordana Ilić / BiH
116. Milorad Kostić / BiH
117. Igor Divković / R.Hrvatska
118. Amer Softić / BiH
119. Jernej Kusterle / Slovenija
120. Meho Jakupović / Velika Britanija
121 Ana Bašić / R.Hrvatska
122 Amela Ibrahimagić / BiH
123 Mirela Gavranović / R.Srbija
124 Miomira Šegina / Slovenija
125 Benjamin Skomorac / BiH
126 Almira Papić / S.Makedonija
127 Slobodanka Kulina / R.Srbija
128 Zdenka Mlinar / R.Hrvatska
129 Mirjana Mikulec / R.Hrvatska
130 Ljiljana Živković / R.Srbija
131 Esma Bandić-Softić / BiH
132 Elizabeta Pavlovska / S.Makedonija
133 Halima Delibašić / BiH
134 Maja Međedović / BiH
135 Idriz Hodžić / BiH
136 Tamara Dragić / BiH
137 Renata Karadžić / Belgija
138 Dušan Pejaković / Crna Gora
139 Mirza Pinjić / BiH
140 Ishak Kuljančić / BiH
141 Nihad Ćosić / BiH
142 Ivona Grgić / BiH
143 Siniša Miljević / R.Hrvatska
144 Ivana Anđelić / Crna Gora
145 Goran Pilipović / BiH
146 Senka Bradarić / R.Hrvatska
147 Zoran Tanasković / R.Srbija
148 Kaja Pančić Milenković  / R.Srbija
149 Adelisa Omerović / BiH
150 Franjo Frančič / Slovenija

 

151. Aljoša Vuković / R.Hrvatska

152. Evica Kraljić / R.Hrvatska
153. Vildana Moralić–Hasanović / BiH
154. Dragan Pop Dragan / R.Srbija
155. Darko Habazin / R.Srbija
156. Sanja Radulović / BiH
157. Milanka Kuzmić / BiH
158. Amela Mrkonjić / BiH
159. Anđelka Korčulanić / R.Hrvatska
160. Zlatibor Radovanović / R.Srbija
161. Miloš Marjanović / R.Srbija
162. 
163. Dina Zavarko / R.Srbija
164. Munira Kovač / BiH
165. Jelena Kijanović / R.Srbija
166. Majda Fredelić / R.Hrvatska
167. Jana Nikolić / R.Srbija
168. Jasmin Ibranović / BiH
169. Marica Žanetić Malenica / R.Hrvatska
170. Vasvija Dedić-Bačevac / Švedska
171. Nadica Karakoleva / S.Makedonija
172. Petra Nešić / R.Srbija
173. Jelena Spasić / R.Srbija
174. Romana Kuzmanić Oluić / R.Hrvatska
175. Aida Orahoavc Kuč / Crna Gora
176. Uroš Žegarc / R.Srbija
177. Dražen Rubić / R.Hrvatska
178. Aleksandra Kostić / BiH
179. Živko Đuza / BiH
180. Emina Manžukić / BiH
181. Slađana Obradović / Češka Republika
182. Fahrudin Dino Avdibegović / Danska
183. Ivan Klarić / R.Hrvatska
184. Milka J. Šolaja / R.Srbija
185. Marijana Lj. Jovanović / R.Srbija
186. Lea Tošić / BiH
187. Robert Dudnik / R.Hrvatska
188. Zvonko Jurčević / R.Hrvatska
189. Gordan Čampara / Crna Gora
190. Zoran Bar / R. Srbija
191. Mersija Balić / BiH
192. Josip Grabušić / R.Hrvatska
193. Merima Husejinović / BiH
194. Abid Jarić / BiH
195. Senada Uzicanin / BiH
196 Denis Peričić / R.Hrvatska
197 Azemina Krehić / BiH
198 Slavica Bakšaj / R.Hrvatska
199 Josip Matej Bilić / BiH
200 Sandra Sindik – Crna Gora

201 Atina Mušić / BiH
202. Jan Kaplan / R.Hrvatska
203. Nerma Prnjavorac / UK
204. Nermin Neslanović / BiH
205. Angelina Vukosav / BiH
206. Eleonora Nikolovska / S.Makedonija
207. Halida Bieber / Njemačka
208. Mirsda Murtić / BiH
209. Adnan Hodžić / BiH
210.Neir Ušanović / BiH
211. Milanka Burić/ BiH
212. Željko Cesnak/ R.Srbija
213. Jusuf Džafić / BiH
214. Mladen Živković / R.Srbija
215. Jovana Stevović / Crna Gora
216. Silvija Butković / R.Hrvatska
217. Marjan Urekar / R.Srbija
218. Lejla Idrizović / BiH
219. Borislav Batin / R.Srbija
220. Mediha Kapatanović / USA
221. Mirjana Majić / R.Hrvatska
222. Dragojana Ristić / BiH
223. Faruk Šahat / BiH
224. Stevo Leskarac / R.Hrvatska
225. Albina Pramenovic / R.Srbija
226 Dunja Gerov/R.Srbija
227 Azra Sokolović / BiH
228 Branislav Banković /R.Srbija
229. Amra Imširagić / BiH
230 Marija Najthefer Popov /R.Srbija
231 Ana Narandžić / BiH
232. Šeherzada Husić–Šarić / Austrija
233. Aleksandra Miralović / BiH
234. Vjekoslav Vukadin / Holandija
235 Zdravka Babić / BiH
236 Dragan Radosavljević /R.Srbija
237 Željka Basanović Marković / R. Srbija
238 Ljubinka Doneva / S.Makedonija
239 Sulejman Aličković / Luksemburg
240 Dino Čopelj / Danska
241 Mirjana Tomović / BiH
242 Emina Čolović / Njemačka
243.Ivan Gaćina /R.Hrvatska
244 Mirjana Jerotić / R.Slovenija
245 Hankuša Fehimova Hamzagić / Njemačka
246 Slađana Jovanović / R.Srbija 
247 Sead Ribić / Francuska

O nama

Aktivnosti koje je Udruženeje realiziralo samostalno ili u saradnji sa drugima spadaju u arhivsku građu čime se dokumentuju programske aktivnosti KNS-a tokom svog društvenog angažmana na polju kulture i umjetnosti.

Tokom javnog djelovanja udruženje je otvaralo prostor za autorsku prezantaciju umjetničkog stvaralaštva mladih autora koji su uobličavali lični umjetnički izražaj u konkretno oblikovane ideje u vidu javnih manifestacija - putem kojih se prezentiraju umjetnička djela i radovi, kako članova KNS-a, tako i suradnika.

Get in touch

Kontakt

Udruženje za kulturu
– Nova svjetlost
Terezija bb, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
+ 387 61 524 505
knsinfo1@gmail.com

Facebook stranica