LIKOVNI FESTIVAL "FOKUS"

9.-10.2.2019. god / Sarajevo

Aplikacije br.1

1.Husein Šljivo, Bugojno

2. Ibrahim Osmanbašić, Sarajevo

3. Nelisa Baždar-Nela, Sarajevo

 

 


sljivo h 1

(Autor: Husein Šlivo)

 

 

sljivo h 2

(Autor: Husein Šlivo)

 

 

 

Husein Sljivo 19

Husein Šljivo, rođen je u Prozoru 1977.,  sa stalnim boravištem u Bugojnu.Završio je Pedagošku Akademiju na Univerzitetu Džemal Bijedić u Mostaru gdje je stekao diplomu nastavnik likovnog odgoja  2001. godine. Sedam godina kasnije (2008) završava nastavnički fakultet gdje je stekao zvanje profesor likovne kulture-diplomirani grafičar. Trenutno na postdiplomskom studiju na Nastavničkom fakultetu u Mostaru. Radi kao nastavnik i profesor likovne kulture. Imao je   osam samostalnih izložba. Iza sebe ima oko 200 kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Boravio na više likovnih i foto kolonija( Bugojno, Konjic, Brčko, Beograd, Sarajevo,Doboj, Travnik, Gornji Vakuf ).Realizirao likovne kolonije u Prozoru i Dane fotografije Bosne i Hercegovine. Dobitnik nekoliko nagrada.Član u više  likovnih   udruženja( BiH, Srbija, Njemačka)

 


 

 ibrahim 202

 

 

Ibrahim Osmanbašić, rođen 1964. godine. Izražava se više tehnika. Izlagao samostalno i na kolektivnim izložbama.

 


 

Nela 1

 NAZIV RADA: Into the blue I
TEHNIKA: Kombinovana tehnika na platnu
DIMENZIJE RADA: 30x30 cm

 AUTORICA: Nelisa Baždar-Nela

 

Nela 2

 NAZIV RADA: Into the blue II
TEHNIKA: Kombinovana tehnika na platnu
DIMENZIJE RADA ( s ramom): 36x36 cm

AUTORICA: Nelisa Baždar-Nela

 

 

Nelisa Baždar-Nela rođena u Sarajevu 1986. Diplomirala na Univerzitetu u Sarajevu Akademiji likovnih umjetnosti odsjek nastavnički, pododsjek grafika, godine 2011.
U toku studija je pohađala predmet restauracija i konzervacija u sklopu kojih je stekla praktične vještine u depou Umjetničke galerije BiH i depo fundusa galerije u Počitelju.
Izlagala je na brojnim kolektivnin izložbama i nekoliko samostalnih u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Albaniji, Hrvatskoj, Njemačkoj, Engleskoj i Italiji.
Također je učestvovala na brojnim likovnim kolonijama i umjetničkim radionicama u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori,Albaniji i Hrvatskoj.
Učestvovala je na Internacionalnom Bijenalu mladih umjetnika u Notinghemu u Engleskoj 2012.godine i Mediteranskom Bijebalu mladih umjetnika u Milanu u Italiji 2015.godine.
Član je Udruženja likovnih umjetnika ULUBiH, Udruženja Široka Staza, Zemun, Srbija.
2018.godine stiče status istaknutog samostalnog umjetnika BiH.

 

 KNS / 3.3.2019.

O nama

Aktivnosti koje je Udruženeje realiziralo samostalno ili u saradnji sa drugima spadaju u arhivsku građu čime se dokumentuju programske aktivnosti KNS-a tokom svog društvenog angažmana na polju kulture i umjetnosti.

Tokom javnog djelovanja udruženje je otvaralo prostor za autorsku prezantaciju umjetničkog stvaralaštva mladih autora koji su uobličavali lični umjetnički izražaj u konkretno oblikovane ideje u vidu javnih manifestacija - putem kojih se prezentiraju umjetnička djela i radovi, kako članova KNS-a, tako i suradnika.

Get in touch

Kontakt

Udruženje za kulturu
– Nova svjetlost
Terezija bb, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
+ 387 61 524 505
knsinfo1@gmail.com

Facebook stranica