LIKOVNI FESTIVAL "FOKUS"
9.-10.2.2019. god / Sarajevo

Aplikacije br.2

1. Lana Miličić, Sarajevo

2. Taib Kovač, Sarajevo


autoportret sa mackom 1

"Mačka portret", 60x70 cm, ulje na platnu
autorica: Lana Miličić

 

 

lana milicic 1 

Lana Miličić je rođena 1992. god. i živi u Sarajevu. Magistrirala je slikarstva na Likovnoj akademiji u Sarajevu.
Tokom studija bila je stipendista razmjene studenata u Italiji (Bari) i Slovačkoj (Bratislava).
Na drugoj godini mastera bila je studentica industrijskog dizajna u Italiji, a na trećoj godini mastera bila je studentica Art dizajna u Slovačkoj.
Dobitnica je nekoliko nagrada, kao i Srebrene značke koju Univerzitet u Sarajevu dodjeljuje najboljim studentima i studenticama.
Imala je grupne i samostalne izlože u BiH i inostranstvu (Italija, Slovačka, Francuska), a učesnica je i na slikarskim kolonijama u BiH.


 

 

taib kovac 1

 ("Balerina" , Autor: Taib Kovač)

 

 

 

 Latinska cuprija

 ("Latinska Ćuprija" , Autor: Taib Kovač)

 

 

 

 

Taib Kovac 101

Taib Kovač je rođen 1959. godine, u mjestu Tjentište, općina Foča. Od 1973.godine živi u Sarajevu gdje je proveo cijeli radni vijek. Aktivno se uključio odbranu od agresije na Bosnu i Hercegovinu i njen suverenitet od  '92-'95.godine, a nakon prestanka rata, kao profesionalno vojno lice i starješina, ostao je aktivan u VFBiH do 2002.godine. Penzionisan je 2012.godine. Od svoje mladosti pokazivao je ljubav prema umjetnosti općenito ali se posebno isticao talenat i sklonost prema slikarstvu. Međutim, burne životne okolnosti doprinose da se umjetnički afiniteti stavljaju u „drugi plan“. Nakon završetka radnog vijeka i ranog penzionisanja, ponovo se aktivirala ljubav prema kreativnom izražaju i jaka želja da se aktvnije posveti slikarstvu. U posljednjih nekoliko godina aktivno slika, a dominantne tehnike se slikanje na platnu i akvareli.

 


 

Lamija Basara 1

(Autorica: Lamija Basara)

 

 

Lamija Basara 2

(Autorica: Lamija Basara)

 

 

 

Lamija Basara

 Lamija Basara (1996.) Studentica Likovne akademije u Sarajevu.

Učestvovala na likovnim festivalima i izlagala na brojnim izložbama.

 

 

KNS/3.3.2019.

O nama

Aktivnosti koje je Udruženeje realiziralo samostalno ili u saradnji sa drugima spadaju u arhivsku građu čime se dokumentuju programske aktivnosti KNS-a tokom svog društvenog angažmana na polju kulture i umjetnosti.

Tokom javnog djelovanja udruženje je otvaralo prostor za autorsku prezantaciju umjetničkog stvaralaštva mladih autora koji su uobličavali lični umjetnički izražaj u konkretno oblikovane ideje u vidu javnih manifestacija - putem kojih se prezentiraju umjetnička djela i radovi, kako članova KNS-a, tako i suradnika.

Get in touch

Kontakt

Udruženje za kulturu
– Nova svjetlost
Terezija bb, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
+ 387 61 524 505
knsinfo1@gmail.com

Facebook stranica