Naida Ljuma rođena je 22. maja 1994. godine u Tuzli. Osnovnu školu „Novi Grad“ završila je u Tuzli i bila učenik generacije, te u istom gradu nastavila školovanje u Građevinsko-geodetskoj školi, smjer Likovni tehničar za primijenjeno slikarsvo. Na Univerzitetu u Tuzli upisala je Filozofski fakultet na Odsjeku za filozofiju-sociologiju akademske 2013/14. godine. Na drugoj godini je postala aktivni član Asocijacije studenata Filozofskog fakulteta (ASFF-a), te predsjednik Skupštine ASFF-a ak. 2013/14. godine. Akademske 2015/16. godine je izabrana za predsjenika ASFF-a, kao i za člana Naučno-nastavnog vijeća Filozofskog fakulteta iz reda studenata. Upravni odbor Unije studenata Univerziteta u Tuzli iste akademske godine imenovao je Naidu Ljumu za predsjednika UO USUT-a, kao i za člana Senata Univerziteta u Tuzli, iz reda studenata. Bila je organizator Prve studentske konferencije pod nazivom „Unapređenje uslova studiranja: potrebe, izazovi i perspektive“ u okviru Dana Filozofskog fakulteta.

Naida 5

Prvi naučni rad pod nazivom „Doba transformacije i redefiniranja procesa i funkcija u savremenoj porodici – univerzalnost i/ili transformacija“, u saradnji sa višim ass. Abdelom Alibegovićem i višim ass. Midhatom Čauševićem, objavila je u toku prvog ciklusa studija u Časopisu Filozofskog fakulteta (DHS). Bila je organizator Simpozijuma „Etičko-estetski i logički dijalozi studenata Filozofije-Sociologije“ u saradnji sa prof. dr. Šefketom Krcićem. Učestvovala je, ispred Filozofskog fakulteta, na Naučno-istraživačkom kampu II, pod pokroviteljstvom Ambasade SAD u Bosni i Hercegovini. Akademske 2016/17. godine uspješno je završila prvi ciklus studija, te stekla zvanje Bachelora Filozofije-Sociologije. Akademske 2017/18. godine upisala je drugi ciklus studija na Nastavničkom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, Odsjek za Sociologiju – edukacijski smjer, gdje je akademske 2018/19. godine uspješno je završila drugi ciklus studija i stekla zvanje magistra sociologije. Uredila je filozofsku dramu „Srebrenička tragedija – poslije smrti civilizacije“, autora Mensura Pavice. Učestvovala je ispred BiH (predstavnica BiH) u ljetnoj školi u Italiji (Rim), kao magistar sociologije, pod nazivom Summer school "Religions and peaceful coexistence“ in Rome (9-14 September 2019.), Universita di Roma –Sapienza and Chair „King Hamad“ for Inter – Faith dialogue and peaceful coexsitence. Još dosta u nizu drugih certifikata kroz učešća na seminarima, simpozijumima...

Mnogobrojne preporuke od profesora iz Srbije, Crne Gore, Hrvatske, BiH i Italije. Objavila je filozofsku knjigu 2019.godine knjigu u koautorstvu sa M.Pavicom pod nazivom "Uputstvo za upotrebu uma".

Naida 1

 

Naida 2

 

 Naida 3

 

Naida 4

 

Naida 8

 

Naida 9

 

Naida 10

 

Naida 11

 

Naida 12

 

Naida 13

 

Naida 6

 

Naida 14 

 

video Naida 2

 

 KNSINFO / 5.9.2020.g

O nama

Aktivnosti koje je Udruženeje realiziralo samostalno ili u saradnji sa drugima spadaju u arhivsku građu čime se dokumentuju programske aktivnosti KNS-a tokom svog društvenog angažmana na polju kulture i umjetnosti.

Tokom javnog djelovanja udruženje je otvaralo prostor za autorsku prezantaciju umjetničkog stvaralaštva mladih autora koji su uobličavali lični umjetnički izražaj u konkretno oblikovane ideje u vidu javnih manifestacija - putem kojih se prezentiraju umjetnička djela i radovi, kako članova KNS-a, tako i suradnika.

Get in touch

Kontakt

Udruženje za kulturu
– Nova svjetlost
Terezija bb, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
+ 387 61 524 505
knsinfo1@gmail.com

Facebook stranica