Alma Gavrić - rođena Ajanić -  u Stocu 06. 06. 1961. godine., gdje završava gimnaziju 1980. godine. Iste godine upisuje  Akademiju likovnih umjetnosti u Sarajevu, gdje diplomira 1984. godine. Zaposlena u Srednjoj školi primijenjenih umjetnosti u Sarajevu kao profesorica crtanja. Izlagala je na više kolektivnih izložbi. Dobitnica je Šestoaprilske nagrade ULUBUIH-a za slikarstvo 06. 04. 2019. godine.

Alma Gavric 2

Šestoaprilska nagrada grada Sarajeva za slikarstvo u 2019. godini.

 

 Alma Gavric 3

 

 

 

Alma Gavric 4

 

 

 

 Alma Gavric 5

 

 

 

Alma Gavric 6

 

 

 

Alma Gavric 7

 

 

 

Alma Gavric 9

 

 

 

Alma Gavric 10

 

 

 

Alma Gavric 11

 

 

 

Alma Gavric 12

 

 

 

Alma Gavric 13

 

 

 

Alma Gavric 15

 

 

 

 

Alma Gavric 17

 

 

 

 

 Alma Gavric 18

 

 

 

Alma Gavric 20

 

 

 

Alma Gavric 22

 

 

 

Alma Gavric 23

 

 

 

Alma Gavric 24

 

 

 

Alma Gavric 25

 

 

 

Alma Gavric 26

 

 

 

Alma Gavric 27

 

 

 

Alma Gavric 28

 

 

 

Alma Gavric 29

 

 

 

Alma Gavric 30

 

 

 

Alma Gavric 31

 

 

 

Alma Gavric 32

 

 

 

Alma Gavric 33

 

 

Alma Gavric 34

 

 

 

Alma Gavric 35

 

 

 

Alma Gavric 36

 

 

 

Alma Gavric 37

 

 

 

Alma Gavric 38

 

 

 

Alma Gavric 39

 

 

 

Alma Gavric 40

 

 

 

 

 Alma Gavric 41

 

 

 

Alma Gavric 42

 

 

 

Alma Gavric 45

 

 

 

Alma Gavric

Autorica: Alma Gavrić

 

KNSINFO / 27.29.2020.god

O nama

Aktivnosti koje je Udruženeje realiziralo samostalno ili u saradnji sa drugima spadaju u arhivsku građu čime se dokumentuju programske aktivnosti KNS-a tokom svog društvenog angažmana na polju kulture i umjetnosti.

Tokom javnog djelovanja udruženje je otvaralo prostor za autorsku prezantaciju umjetničkog stvaralaštva mladih autora koji su uobličavali lični umjetnički izražaj u konkretno oblikovane ideje u vidu javnih manifestacija - putem kojih se prezentiraju umjetnička djela i radovi, kako članova KNS-a, tako i suradnika.

Get in touch

Kontakt

Udruženje za kulturu
– Nova svjetlost
Terezija bb, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
+ 387 61 524 505
knsinfo1@gmail.com

Facebook stranica