Serijal: Kultura dijalog (1)

VLADA TREBA DA PONIŠTI JAVNI POZIV MINISTARSTVA ZA KULTURU I SPORT KANTONA SARAJEVO

 Autor: Ibrahim Osmanbašić

Poštovani premijeru Edine Forto,

Potezi Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo povodim javnog poziv za podršku projektima iz oblasti kulture i sporta za ovu godinu ima niz manjkavost i mi iz Udruženja za kulturu -Nova svjetlost smatramo da treba da bude poništen odlukom Vlade KS.

Naime, naznačeni javni poziv nije polučio očekivane i neophodne rezultate, a što je u okvirima dosadašnje prakse Ministarstva kulture i sporta KS, jer se radi o primarno „neuspjelom eksperimentu“ čiju cijenu plaćaju, prije svega, respektabilni projekti koji su eleminisani iz najbanalnijih razloga – čineći primarno nesagledivu štetu općem imidžu glavnog grada države Bosne i Hercegovine. Takvu lakrdiju ni jedna ozbiljna Vlada na svijetu ne može podržati, a naročito to ne bi smjela da dozvoli Vlada KS koja se deklarativno zalaže za stvaranje pozitivne klime u glavnom gradu za sve vidove interesa i angažmana građana.

kns sarajevo

Ako želite biti konstruktivan i poželjan servis građana u gradu Sarajevu – ne možete raditi ono što nije interes glavnog grada, što njeni građani ne podržavaju – a što direktno implicira propitivanje logike programskog opredjeljenja, tj. vođenje računa o racionalizmu kao temeljne odrednice paktičnog političkog djelovanja. Vada KS ako verifikuje „neuspjeli-eksperiment-javnog-poziv-za-podršku –projektima-iz-oblasti-kulture-i-sporta-za-ovu-godinu“, faktičku ulazi u koliziju između riječi i djela – dakle, ne može se reći da ima viziju progresa gdje vlada sklad između riječi i djela.

                

Poštovani premijeru Vlade Kantona Sarajevo,

Vama je jasno da se bh. društvo nalazi u delikatnoj situaciji i pred brojnim izazovima kad je neophodno da pokaže unutrašnju inventivnu i kreativnu snagu da bi se dokazali na međunarodnom planu kao društvo koje prepoznaje i afirmiše istinske demokratske i društvene vrijednosti, a gdje kulturna baština i umjetničko stvaralaštvo imaju reprezentativnu i nezamjenjivu ulogu. Radi ukazivanja na činjenice i na objektivnu interpretaciju istih, podsjetit ću vas da je Vlada KS,a na čijem ste vi čelu, u biti spasila „neuspjeli-eksperiment-javnog-poziv-za-podršku –projektima-iz-oblasti-kulture-i-sporta-za-ovu-godinu“, a dotično ministarstvo svoj očiti fijasko gdje nečuvenih 65% aplikanata NIJE ZNALO I UMJELO DA ADEKVATNO APLICIRA PROJEKAT!

Postavlja se pitanje – kao su te organizacije došle do jubilarnih brojava međunarodnih manifestacija – ako nisu sposobne da dostave tražene dokumente?

Dakle, Ministarstvo na svojoj web-stranici jasno interpretira odluku Vlade kako njima odgovara:

“S tim u vezi, Vlada KS je na prijedlog Ministarstva kulture i sporta 7. maja 2021. godine usvojila Zaključak broj: 02-04-20473 /21 kojim je prihvatila Informaciju o potrebi produženja roka Javnog poziva, te ovlastila ministra kulture i sporta da produži njegov rok na period od 07. do 21. maja 2021. godine, s ciljem dopune dokumentacije za prijave već podnesene na Javni poziv za predlaganje projekata kulture i sporta radi sufinansiranja iz sredstava Ministarstva kulture i sporta. Naglašeno je i kako se u ovom periodu nove aplikacije nisu mogle podnositi.”

Presedan u vezi produženja roka Javnog poziva obrazlaže se na način da je nastao kao posljedica „čina dobre volje ministarstva prema aplikantima“ – a jasno je da je to isključivo iz razloga jer takav javni poziv nije 65% aplikanata bilo sposobno da razumije i odgovori mu. Dakle, umjesto da Vlada razmotri „Informaciju o potrebi produženja roka Javnog poziva” – ona je spasila nadležno ministarstvo skandala i podržalo ih u “neuspjelom eksperimentu”. Time je Vlada gurnula pod tepih stvarne razlog zbog čega je bilo nužno napraviti presedan i donositi novu odluku o istom pitanju, vjerovatno sa uvjerenjem da će se neutralisati očita općedruštvena šteta u vezi značajnih projekata iz domena kulture i sporta.

Ipak, teško se je otrgnuti dojmu da je u ovom “neuspjelom eksperimentu” šteta nanesena primarno projektima iz kulture. Zašto je to tako – posebna je tema, i ne nebitna – jer se otvara pitanje transparentnosti, tj. ko i kako dolazi do informacija, tj. instrukcija. To je već posao za antikoruptivni tim.

Poštovani premijeru Vlade Kantona Sarajevo,

Ako Vada KS ne poništi navedeni Javni poziv, sa nizom manjkavosti u svojoj konačnici i reinterpretiranih presedana, očito je da će legalizirati vređanje ineligencije dokazanih organizatora veoma uspješnih domaćih i internacionalnih manifestacija, a među koje spada „10.KNS Međunarodni književni susreti 2021“. Mi nećemo otakazati manifestaciju jer 250 književnika iz 20-tak zemalja želi da se ta manifestacija održi i tu ima dovoljno pozitivne i konstuktivne energije da se projekat iznese – i on će se održati; ali to je minus za kulturne institucija cijele države – jer je u pitanju međunarodna manifestacija.

Dosadašnje strukture su se na tako respekatabilnim program svakako brukale udjeljujući smješne sume, ali nemojte očekivati da će udruženja KNS da šuti i ne kaže učesnicima programa istinu o vašem odnosu prema ovoj manifestaciji – koja je preživjela dokazane zatirače umjetničke kreacije u Sarajevu. Nema razloga da ova manifestacije i ne nadživi i ovu strukturu vlast – što bi vam trebao biti cilj a ne njeno zatiranje, a što implicira ponašanje rukovodstva nadležnog ministarstva Vlade na čijem ste čelu, a koji je eleminisalo važan demokratski instrument – mogućnost legitimne žalbe.

Ako navedenim javnim pozivom nije obuhvaćena mogućnost da se dobije pismen odgovor na predatu aplikaciju u pismenoj formi, a time i uskraćena mogućnost žalbe na odluke koje ih se značajno tiču – to je ozbiljna manjkavost procedure javnog poziva. To je dovoljan povod za sumnju u transparentnost, dobre namjere, a ako bi se neko time dokumentovano pozabavio jasno je da bi se našao povod za antikoruptivan uvid.

Poštovani premijeru Vlade Kantona Sarajevo,

Ovo nije afektni čin frustriranog organizatora već promišljeni akt organizatora prestižne regionalne književne manifestacie, a čija uloga i značaj nije poznata rukovodstvu pomenutog nadležnog ministarstva. Zdrav razum kaže – da je to bit problema jer onaj ko ne zna šta mu je povjereno za odlučivanje, najvjerovatnije će napraviti katastrofalnu grešku jer je ona srazmjerna važnost odluke.

Vama se obraćam jer sam već obavio razgovor u kabinetu nadležnog ministarstva. To je moj x-razgovor  sa nadležnim koji i sami priznaju da ne znaju suštinu našeg projakta – a na kojem je učešće kroz decenije uzelo na hiljade pisaca iz našeg regiona. Govorim vam o općem broju jer o specifičnosti tog projekta trebali bi sati i sati razgovora i stotine listova. Vi nemate ni približno vrijedan projekat na polju književnosti koji se podržava kroz „neuspjeli-eksperiment-javnog-poziv-za-podršku –projektima-iz-oblasti-kulture-i-sporta-za-ovu-godinu“, i imate za peh, da trebate da raspravlajate o istini, pravdi i slobodi – kao temeljnim vrijednostima dremokratskog društva i građanske etike – putem riječi i smisla sa osobama  kojima to  jeste kreativno izražajno sredstvo.

Mi koji se bavimo riječim – razlikujemo laž od istine, pravdu od obmane i naravno iskrenost od manipulacije.

Nadležni ministar za kulturu me je gledao u oči i u svom kabinetu izgovorio riječi koje nije ispunio. Danas to znaju svi zainteresovani za sudbini „10.KNS Međunarodnih književnih susreta 2021“ – stoga, skrenite nadležnima pažnju da se ne igraju sa riječima, a vi kao osoba od koje se očekuje zdravorazumnost ne bi trebali podržavati one koji nisu sposobni da svoj posao adekvatno odrađuju – u interesu građana, kao njihov servis a  ne kao odjel za improvizaciju bez ikakve odgovornosti. Očito da je skrivanjem nečije nesposobnosti nastao cijeli ovaj problem – i zbog nečije fotelje sad trpi ovogodišnja kulturna ponuda glavnog grada države, a što je već viđeno. To je poznato i Sarajevu i BiH – od vas se očekuje da budete principijelno drugačiji. Ne dozvolite da se ponovo od moralne vertikale pravi amebična horizontala. Očito da se odgovrnost u vezi kulturnih manifestacija u Kantonu Sarajevu, malo pomalo, prebacili na vas.

Pratit ćemo vaš sklad između riječi i djela – mi koji organiziramo „10.KNS Međunarodne književne susrete 2021“, sa preko 250 književnika iz BiH, regiona i dijaspore, i sa više kontinenata – odavno smo svjesni šta taj izazov nosi i nećemo grad koji volimo ostaviti bez najnovijih balkanskih književnih kreacija.

Vi odlučujete o sebi i viziji koju ste obznanili javnosti – a ne o nama, niti o navedenoj književnoj manifestaciji.

Nadležno ministarsvo je odlučilo kojim prevcem će ići, sad je na Vladi KS da odluči hoće li to biti i njen put, a time i sudbina – ako ne poništite navedeni javi poziv sa već skandaloznim posljedicama, a čiji je konačni epilog nepredvidiv.

Sve najbolje.

Ibrahim Osmanbašić

predsjednik udruženja KNS

........

KNSINFO/8.6.2021.god.

O nama

Aktivnosti koje je Udruženeje realiziralo samostalno ili u saradnji sa drugima spadaju u arhivsku građu čime se dokumentuju programske aktivnosti KNS-a tokom svog društvenog angažmana na polju kulture i umjetnosti.

Tokom javnog djelovanja udruženje je otvaralo prostor za autorsku prezantaciju umjetničkog stvaralaštva mladih autora koji su uobličavali lični umjetnički izražaj u konkretno oblikovane ideje u vidu javnih manifestacija - putem kojih se prezentiraju umjetnička djela i radovi, kako članova KNS-a, tako i suradnika.

Get in touch

Kontakt

Udruženje za kulturu
– Nova svjetlost
Terezija bb, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
+ 387 61 524 505
knsinfo1@gmail.com

Facebook stranica