Serijal: Kultura dijaloga (2)
Piše: Ibrahim Osmanbašić

NAŠ INTERES NIKADA NIJE BIO OBMANJIVANJE JAVNOSTI

Poštovana gradonačelnice Benjamina Karić,
Imam osjećaj da Vi zaista želite dobro gradu Sarajevu, pa stoga vidim smisao da nastavim da se obraćam instituciji na čijem ste čelu, jer smatram da dobre namjere, bez obzira na otpore i blokade na koje nailaze, u nekom svom ishodištu, kada se rezimira konačni učinak, ipak nalaze mogućnosti da se ispolje na konstruktivan i blagodareći način – a što će građani glavnog grada prepoznati i znati da cijene. Na takve spoznaje nužno dolaze dobronamjerni aktivisti, koji čistog srca daruju svoju kreativnu energiju voljenom gradu – ne tražeći za to bilo šta, niti od bilo koga, a po najmanje od onih čiji se javni angažmani lako mogu prepoznati u okviru djelokruga mandatske pameti. Hoću da vjerujem da Vi ne pripadate krugu javnih djelatnika koji se fokusiraju na lični interes koji nanosi štetu javnom dobru.

Međutim, ko radi taj i griješi.
Nadam se da nećete shvatiti personalno, ako Vam ukažem na par anomalija koje smatram da je učinila Gradska uprava, a na čijem ste Vi čelu, prema umjetničkim projektima koje realizira Udruženje za kulturu-Nova svjetlost (KNS), a na čijem sam čelu i odgovorna sam osoba.
Dakle, Gradska uprava je propustila priliku da ove godine podrži uvaženu regionalnu književnu manifestaciju „10.KNS Međunarodni književni susreti-2021“, a što je bila naša jubilarna manifestacija, koja je krenula 2007. godine u Mjesnoj zajednici „Grbavica 1“, da bi tokom svog programa prezentirala književno stvaralaštvo oko 300 pisaca iz svih dijelova naše domovine Bosne i Hercegovine, te preko 20 država šireg regiona i naše kreativne dijaspore, koja ima čvrste i neraskidive veze sa voljenom domovinom. Obzirom da ste pokazali interesovanje, kroz neformalnu komunikaciju, na Vaš zahtjev Vam je dostavljen putem protokola projekat „10.KNS Međunarodni književni susreti-2021“, sa zahtjevom da finansijski pomognete (Broj:01-29-21, Datum: 10.06.2021.godine.) , a na šta nismo dobili NIKAKAV ODGOVOR.
Postavlja se pitanje: Zašto ste tražili da Vam uputimo zahtjev za pomoć pri realizaciji projekta? Šta je cilj Vašeg manevra? Zar je to Vaš manir – da inicirate da Vam se uputi zahtjev, a onda jednostavno – NE ODGOVORITE? I šta potom? Znači, ako nešto javno prigovorimo u vezi Vašeg odnosa prema predmetu Vašeg interesovanja - u ovom konkretnom slučaju je to naša jubilarna međunarodna književna manifestacija u kojoj je učešće uzelo oko 300 pisaca iz regiona i šire – kome će javnost povjerovati: Vama ili nama? Vama - koji ste tek stupili na dužnost gradonačelnice ili nama - koji se već treću deceniju borimo za afirmaciju književnosti, umjetnosti i kulture? Naš interes nikada nije bio obmanjivanje javnosti. Mi ne tvrdimo nešto što nije argumentovano i što nije istina; a mi tvrdimo da ste se Vi poigrali sa nama, tj. sa Udruženjem za kulturu - Nova svjetlost (KNS) koja ne povija kičmu pred arogantnim društvenim, političkim i javnim djelatnicima – BEZ OBZIRA O KOME SE RADILO; niti pravimo nedostojne programske kompromise zbog ucjena onih koji misle da su moćnici i da svi njih moraju pitati da bi u Sarajevu disali zrak i hodali gradskim ulicama, a ponajmanje radili književene programe bez njihovog suglasja.
Svaki javni djelatnik u gradu Sarajevu, ako ima bar malo ljudskosti, patriotizma i ljubav prema umjetnosti, te svijest o kulturnom blagu ovog podneblja, primarno bi trebao da se pobrine da organizacije poput KNS – a koje su nepobitno doprinjele da se Sarajevo i Bosna i Hercegovina na međunarodnom kontekstu promoviše na respektabilnom kreativnom nivou – u vrijeme njihovog mandata osjete podršku i dobiju veće mogućnosti za svoje angažmane i projekte, jer je to sigurna investicija u našu zajedničku perspektivnu budućnost; a posebno, da imaju u vidu da te ogranizacije nastave raditi i nakon njihovog mandata, jer su to pouzdani čuvari našeg kreativnog blaga sa kojim se jedino možemo dostojno takmičiti i predstavljati u regionu i svijetu.
Dakle, nama je poznato koliko je štete Sarajevu donijela MANDATSKA PAMET – pa se nadamo da su Vaši vidici znato širi; ali naše nade lako mogu postati realna razočaranja ako Vaše riječi ne budu pratila srazmjerna djela.

Poštovana gradonačelnice Benjamina Karić,
Nažalost, nalazim da ste Vi i Vaša Gradska uprava, na temelju par dokumenata koje smo razmjenili sa vama – u raskoraku po pitanju riječi i djela. To nije dobro za Vas i instituciju na čijem ste čelu, a što se direktno odražava na kvalitet života u našem dragom gradu Sarajevu. Morate znati da se Vaše zanemarivanje odgovora prema zahtjevu da pomognete „10. KNS Međunarodne književne susrete -2021“ direktno odražava na 300 pisaca iz 22 države, a koji su sa pažnjom pratili Vaše interesovanje za književnu manifestaciju u kojoj su uključene i njihove najnovije književne kreacije. Ne vjerujem da ih je Vaše ignorisanje obradovalo. Morate znati da smo mi saopćili piscima koji su aplicirali neobjavljene kratke priče – da uslijed izostanka podrške nadležnih institucija za kulturu u BiH nismo bili u mogućnosti: a) vrijednovati, b) selektovati, c) izvršiti izbor radova za zbirku, d) pripremiti materijal za publikovanje, e) objaviti zbirku, f) nagraditi najuspjelije radove.
To se prvi put desilo od 2007. godine – da su se svi nivoi društva oglušili o jedan respektabilan međunarodni književni konkurs. To je bruka za glavni grad, državu i kompletan društveni milje – od političkog, preko znanstvenog, pa tek onda kulturnog. Vi morati to znati i sa tom činjenicom i dalje obavljati funkciju gradonačelnice – u gradu koji je nakon 14 godina izgubio nešto što je do ove godine imao – te podržavao ovu književnu manifestaciju.
Koliko se u gradu Sarajevu ove godine održalo Međunarodnih književnih manifestacije koje obuhvataju bar 100 referentnih pisaca, sa objavljenim knjigama od ugleda i značaja? Pošto je to naša branša, mi bi trebali to najbolje znati – pa i u tome učestvovati, jer mi smo svi kolege i uvezani smo, te se susrećemo, faktički, svakodnevno u frekventnom virtuelnom svijetu. Dakle, mi ne znamo da se tu nešto ozbiljno dešavalo u pogledu promocije NOVIH POETSKIH I PROZNIH kreacija u regionalnom kontekstu, prema navedenim kriterijima. Svakako da događanja ima, ali tu je uglavnom bitnija forma od sadržaja, te su uglavnom u fokusu organizatori i pisci, a ne prozna i poetska djela – što je proklamovano programsko opredjeljenje KNS-a već treću deceniju, a to je rezultiralo objavljivanjem 100-te publikacije ovih dana. To treba da znate kao visoki funkcioner – jer Vi u gradu, u kojem ste na funkciji gradonačelnice, nemate ni približno sličnu NVO sa takvim referencama. Ne bi bilo na odmet da o tome upoznate i naše kantonalno Ministarstvo kulture i sporta – jer oni ne kriju svoju neinformisanost o nečemu što je jedinstveno u njihovom djelokrugu, a u tome oni ne vide, očito, ni opći društveni problem ni svoju bruku. Znate, bruka kao bruka nije problem sama po sebi – jer to se dešava u jednom društvu na ovaj ili onaj način - već je alarmantno ako živimo u društvenom ambijentu gdje je hroničan izostanak stida usljed manifestacije nedoličnog.

Poštovana gradonačelnice Benjamina Karić,
Da li ste ponosni što ste tražili da Vam pošaljemo zahtjev za pomoć navedene međunarodne književne manifestacije a zatim ste se ušutuli i niste na njega odgovorili? To se ticalo navedene manifestacije, ali više ne.
Da li je na svoje djelo ponosan kantonalni ministar kulture i sporta – koji mi je u oči rekao riječi koje nije ispunio? Mi nismo dobili pismen odgovor na našu aplikaciju (predatu u pismenoj formi) i nismo dobili priliku da se žalimo, iako nam je to u kabinetu navedenog ministarstva obećano. To se ticalo naše navedena manifestacije, ali više ne.
Da li je na svoje djelo ponosno Ministarstvo kulture i sporta F BiH, a koje je na svojoj web stranici objavilo da nismo traženu dokumentaciju POREDALI kako su naveli u konkursu- mada smo imali sve tražene dokumente? To se ticalo naše navedene manifestacije, ali više ne.
Svi vi, svjesno ili nesvjesno združeni, učinili ste što je do vas da nas ove godine demotivišeta i da odgodimo već pripremljenu manifestaciju, te da se ne održi program jubilarnih „10. KNS Međunarodnih književnih susreta -2021“. Međutim, zbog povjerenja pisaca prema KNS-u – te iz poštovanja KNS-a prema piscima iz naše domovine, dijaspore, regiona i diljem svijeta – manifestacija je održana kako je i planirana, ali u reduciranim programskim okvirima.

Poštovana gradonačelnice Benjamina Karić,
Pozivamo Vas na dijalog - jer puno je toga što je bitno za nas koji svoje misli i osjećaje stavljamo na papir i putem knjiga distribuiramo u svijet, a gdje su ukoričeni naši snove i komadi duše. Mi ne dozvoljavamo da se sa tim BILO KO POIGRAVA, pa ni visoki društveni dužnosnici. Čak, što više, od njih se prije svih očekuje razumijevanje, podrška i konkretna pomoć – jer su za to birani, na te obaveze su položili zakletvu i za to su plaćeni novcem građana.
Pozivamo Vas na dijalog - i od Vas očekujemo da uzmete učešće u našim aktuelnim inicijativama i programima kao što su: „Izgradnja mosta pjesnika, na Vilsonovom šetalištu“ (1) – jer Sarajevo je oduvijek bio grad pjesnika i poezije; kao što je „Ustanovljenje - MUZEJA ROMA - u Sarajevu“ (2) – jer je to naša davna inicijativa o koju se oglušavaju svi oni koji se razmeću multietničnošću i multikulturalnošću Sarajeva a neće da podrže jednu inicijativu koja ga u tom smislu ojačava i uzdiže; kao što je projakat „Balkanska pjesnička unija“ (3) – koji traje tri godine 2020-2022. god. i u kojem je već učešće uzelo preko 600 pjesnika, a koji žele da doputuju i da se predstave u Sarajevu; i još mnogo toga što je očita opća korist, a što od nadležnih nije prepoznat kao javni interes.
Svakako da je KNS otvoren za dijalog na bazi temeljnih demokratskih vrijednosti – istine, pravde i slobode – te smo spremni raditi na njegovom unapređenju u cilju opće društvene koristi i prosperiteta, kao i kvaliteta života u našem dragom i voljenom Sarajevu.

Sarajevo,11.9.2021. godine.

Grad Sarajevo 101 a

O nama

Aktivnosti koje je Udruženeje realiziralo samostalno ili u saradnji sa drugima spadaju u arhivsku građu čime se dokumentuju programske aktivnosti KNS-a tokom svog društvenog angažmana na polju kulture i umjetnosti.

Tokom javnog djelovanja udruženje je otvaralo prostor za autorsku prezantaciju umjetničkog stvaralaštva mladih autora koji su uobličavali lični umjetnički izražaj u konkretno oblikovane ideje u vidu javnih manifestacija - putem kojih se prezentiraju umjetnička djela i radovi, kako članova KNS-a, tako i suradnika.

Get in touch

Kontakt

Udruženje za kulturu
– Nova svjetlost
Terezija bb, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
+ 387 61 524 505
knsinfo1@gmail.com

Facebook stranica