Knjige "Hod u pakao" i "preŽIVJELA" su nastale u nadi da se pojasni i dokaže da ne postoji nesrećna ljubav, nego da je ljudi sami učine nesretnom. Postoje ljudi gladni ljubavi, a istom se ne smiju hraniti. Za žene ponekad odustati znači pre(živjeti). Ljubav i zaljubljenost su dva različita pojma. Pomoću pisane riječi, unoseći autobiografske dijelove željela sam na osnovu svoga ličnog iskustva, objasniti tu razliku. Život je splet okolnosti, događaja koji su neminovni, koji nam donose nova saznanja, bude neke rane, otvaraju dotad nepoznate predjele.

"Gdje ti je dom, tu ti je grob." - i danas u 21. vijeku živi ova rečenica. U životu sam imala priliku da vidim previše boli, otimanja i odricanja. Svjesna sam šta znači kad se svjetla ugase i tama obuzme dušu. Svjedoci smo da mnoge žene bivaju osuđene jer žele napredovati, postići neki cilj u životu. Žena ima pravo na slobodu, na život, na rad. Knjiga „Žena“ je svojom tematikom namijenjena ženskom spolu. Baveći se ovom tematkom, nastojala sam da ukažem na mnoge aspekte ženskog bića. Knjiga svojim sadržajem daje odgovore na ona pitanja koja su jednostavna, ali na ista je teško odgovoriti. Ona sadrži i upute o tome kako se treba ophoditi prema ženi. Zato bih voljela da knjigu „Žena“ čitaju i muškarci. Tako bi knjiga podstakla, ne samo podsjetila mušku populacija da poštovanje i ljubav trebaju biti usmjereni prvo prema majkama, sestrama, suprugama i kćerkama, jer da nije ŽENE ne bi bilo ni umeta. Sve ove knjige imaju isti cilj - borba za bolji položaj žene.

Nermina 101 m

Često ljudi griješe kada kažu da sam za osam mjeseci napisala četiri djela. Ne, zaista nisam. Upravo tome svjedoči i knjiga „SNAŽNA I SRETNA ŽENA, jer ljubav nije crvene boje“ koja izlazi u augustu, a koja u sebi krije tri pisma napisana 2009. godine. Nastojeći da ukažem na problem nasilja nad ženama i djecom, u knjigu sam unijela lične doživljaje, priče žrtava, njihove patnje i osjećaje. U knjizi sam se dotakla i odnosa društva, pojedinaca ali i porodice prema žrtvama. Ove žrtve su često same, neshvaćene, a i osuđene kao krivci za ono što im se dešava. Nasilje je globalni problem, kojeg bi institucije trebale pravovremeno i sistemski riješiti. Ne smije se ćutati jer je problem prisutan. On se tiče svakog pojedinca. Vrijeme pandemije je pogoršalo situaciju i dovelo do veće stope nasilja. Besplatni primjeri knjige bit će uručeni korisnicama Sigurnih kuća u Bosni i Hercegovini. Ostvarila sam saradnju s njima i imam punu podršku za svoj rad. Zahvalna sam svima koji su dali svoju podršku i na taj način dali svoj doprinos da se glas protiv nasilja bolje čuje.

** **

 Nermina Latić Čehić 1m

Nermina Latić Ćehić je rođena 28. decembra 1990. u Velikoj Kladuši. Osmogodišnju školu završila je u OŠ “Sead Ćehić” u Grahovo, a srednju - ugostiteljstvo i turizam šk. 2007/2008. godine u Velikoj Kladuši. Godine 2020. upisala je u svome rodnom gradu i ekonomsku školu
JU SŠ “Druga srednja škola”.
Autorica je djela „ Hod u pakao“, objavljeno septembra 2020. godine. Njeno drugo djelo „preŽIVJELA „ objavljeno je u novembru 2020.godine. U februaru 2021. godine objavljena je knjiga pod nazivom „Žena“, te krajem juna očekujemo izlazak knjige „Snažna i sretna žena, jer ljubav nije crvene boje“. Za kraj godine planirana je objava knjige „Brak“, te u skorijoj budućnosti zbirka pjesama „Tebi, moja ružo“ i autobiografija pod nazivom „Ben Nina – Nepozvan gost“.

KNS/28.7.2021.g.

O nama

Aktivnosti koje je Udruženeje realiziralo samostalno ili u saradnji sa drugima spadaju u arhivsku građu čime se dokumentuju programske aktivnosti KNS-a tokom svog društvenog angažmana na polju kulture i umjetnosti.

Tokom javnog djelovanja udruženje je otvaralo prostor za autorsku prezantaciju umjetničkog stvaralaštva mladih autora koji su uobličavali lični umjetnički izražaj u konkretno oblikovane ideje u vidu javnih manifestacija - putem kojih se prezentiraju umjetnička djela i radovi, kako članova KNS-a, tako i suradnika.

Get in touch

Kontakt

Udruženje za kulturu
– Nova svjetlost
Terezija bb, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
+ 387 61 524 505
knsinfo1@gmail.com

Facebook stranica