1. Mirela Bašić / Zenica

"RASPLITANJE MISLI" - zbirka poezije

 

2. Ishak Kuljančić (1987.) / Nova Kasaba, Milići

"JEDAN DAN JEDNA MISAO" - zbirka poezije

 

3. Amina Hrnčić (1995.) / Maglaj-Sarajevo

„KOHERENTNI ZAGRLJAJi“ - zbirka poezije

 

4. Anel Mušanović (1998.) / Sanski Most

"S LJUBAVLJU I MRŽNJOM" - zbirka kraćih proznih radova

 

5. Berina Spirjan (1999.) Sarajevo

"DA LI JE BIO KRAJ" - poetsko-prozna zbirka

 

6. Gorana Divjak (1990.) / Banja Luka

 "POMRAČENJE"  - zbirka priča i pjesama

 

7. Azemina Krehić (1992.) - Kakanj

"IN OBSESSIAM" - zbirka poezije

 

8. Ana Jugo (1988.) - Sarajevo

"O SJETI, NAJLJEPŠOJ OD SVIH TUGA" - poetsko-prozna zbirka

O nama

Aktivnosti koje je Udruženeje realiziralo samostalno ili u saradnji sa drugima spadaju u arhivsku građu čime se dokumentuju programske aktivnosti KNS-a tokom svog društvenog angažmana na polju kulture i umjetnosti.

Tokom javnog djelovanja udruženje je otvaralo prostor za autorsku prezantaciju umjetničkog stvaralaštva mladih autora koji su uobličavali lični umjetnički izražaj u konkretno oblikovane ideje u vidu javnih manifestacija - putem kojih se prezentiraju umjetnička djela i radovi, kako članova KNS-a, tako i suradnika.

Get in touch

Kontakt

Udruženje za kulturu
– Nova svjetlost
Terezija bb, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
+ 387 61 524 505
knsinfo1@gmail.com

Facebook stranica