Spisak učesnika 2. Međunarodnog festivala poezije " MOST PJESNIKA"

  1. Advija Herenda / BiH 64
  2. Ajla Doljančić / BiH 3
  3. Aleksandar Mihajlović / S. Makedonija 23
  4. Aleksandra Kostić / BiH 107
  5. Alisa Hodžić / Njemačka 63
  6. Almir Agić / BiH 84
  7. Amra Bulutović / BiH 17
  8. Ana Dudić Zubčić / R. Hrvatska 95
  9. Ana Strelja / Srbija 58
  10. Ana Šimić / BiH 108
  11. Ana Vilotijević / R. Srbija 109
  12. Anđa Jotanović / R.Hrvatska – 45
  13. Anđeljka Jovičić Šumanovac / R. Hrvatska 75
  14. Ankica Biskupović / R. Hrvatska 4
  15. Azemina Dokaza Klobodanović / BiH 31
  16. Azra Sarač / R. Srbija 28
  17. Bajram Bajro Neljković / BiH 39
  18. Beise Romanić / R. Srbija 11
  19. Belinda Sipkoska Gashtarova / S. Makedonija 97
  20. Biserka pl. Vuković / R. Hrvatska 110
  21. Bogdan Bunić / R.Hrvatska 43
  22. Borislav Batin / R. Srbija 34
  23. Cvija Peranović Kojić / BiH 5
  24. Cvijetin Baja Lobožinski / R. Srbija 111
  25. Čedomir B. Šopkić / S. Makedonija 18
  26. Dalida Lustig / Njemačka 98
  27. Damir Maras / R.Hrvatska 16
  28. Denis Dželić / Danska 15
  29. Derviša Grabus Čolaković / USA 93
  30. Dinko Osmančević / BiH 10
  31. Dragan Mitić / Slovenija 113
  32. Dragan Mučibabić / Slovenija 70
  33. Dragan Popadić / Crna Gora 88
  34. Dragana Kragulj / BiH 112
  35. Dragica Beka Savić / R. Srbija 114
  36. Dragica Draga Grbić 83
  37. Duška Kontić / Crna Gora 13
  38. Duško Nedović / Crna Gora 115
  39. Duštanka Ugrica Kotur / Švicarska 44
  40. Edita (Šarić) Bukva / BiH 116
  41. Eduard TARA / Rumunija 51
  42. Elvedina Tutić / BiH 14
  43. Ermin Lagumdžija / BiH 72
  44. Eset Muračević / BiH 38
  45. Esma Lukač Muratović / BiH 35
  46. Faik Hadrović / BiH 117
  47. Fatima Ramčilović / Crne Gore 22
  48. Gabrijel Barišić / R.Hrvatska 25
  49. Goran Jerkić / BiH 118
  50. Gordana Kocić  / Srbija 59
  51. Gordana Radovanović / BiH 57
  52. Gordana Trifunović / R. Srbija 20
  53. Grbić Mara / BiH 119
  54. Hadži Koviljka Ilić / R. Srbija 120
  55. Helena Stupjak / Ukrajina 100
  56. Ibrahim Ibrahimović / BiH 121
  57. Ifeta Hrnjić / BiH 122
  58. Igbala Šaćirović / BiH 123
  59. Igor Vučak / BiH 85
  60. Ismet Bekrić / Slovenija 124
  61. Ismet Bekrić / Slovenija 2
  62. Ivan Došlić / R. Hrvatska 125
  63. Jadranka Varga / R.Hrvatska 40
  64. Jasmina Doljančić / BiH 30
  65. Jasmina Kokot / R. Srbija 37
  66. Jasmina Koleska Kuzmanoska / S. Makedonija 52
  67. Jelena Kovačev / R. Srbija 99
  68. Jovan N. Bundalo / R. Srbija 56
  69. Katarina Zadrija / R. Hrvatska 69
  70. Kemal Ljevaković / BiH 126
  71. Latinka Zlatna / Bugarska 77
  72. Ljubinka Doneva / S. Makedonija 66
  73. Ljubinka Ljupka Dimitrijević / R. Srbija 87
  74. Maja Trajković / S. Makedonija 127
  75. Marija Juračić / R.Hrvatska 42
  76. Marijan  Juretić / R. Hrvatska 74
  77. Mehmed Meša Delić / Njemačka 21
  78. Meho Jakupović / UK 1
  79. Melisa Džonlić / BiH 62
  80. Menče Kadinec / S. Makedonija 104
  81. Mila Željeznjak / R. Hrvatska 86
  82. Milena Mihalić / R. Hrvatska 105
  83. Milica Prole Honđo / BiH 101
  84. Milijana Svetlana Nikolić / R. Srbija 106
  85. Milivoj Pašiček / R. Hrvatska 128
  86. Milka Stefanović Mimi / Srbija 53
  87. Milorad Bibin / R. Srbija 36
  88. Milorad Kostić / BiH 129
  89. Miloš M. Simić / R. Srbija 65
  90. Miljenka Koštro / BiH 33
  91. Miro Kasipović / R. Hrvatska 73
  92. Nataša Križanić / USA 92
  93. Nihad Mešić River / BiH 41
  94. Nikola Šimić Tonin / R. Hrvatska 50
  95. Nur Sadia/ Njemačka 7
  96. Nurudin Begagić / R. Hrvatska 130
  97. Ognjenka Kalajdžić / Švedska 94
  98. Rabija Hamidović / BiH 71
  99. Rada Mladenović / R. Srbija 91
  100. Rada Stanković / BiH 131
  101. Radmila Tadić / BiH 80
  102. Rasema Begić / BiH 90
  103. Razija Buharalija / BiH 48
  104. Renata Karadžić / Belgija 132
  105. Romana Kuzmanić Oluić / R. Hrvatska 67
  106. Ruža Stojaković / R. Srbija 133
  107. Sabaheta Eta Mersimi / Severna Makedonija 8
  108. Sandra Halt-Ćuže / R. Hrvatska 89
  109. Sanja Rotim / Italija 19
  110. Saša Damnjanović / R. Srbija 147
  111. Saša Ilić / R. Hrvatska 134
  112. Saša Radotić / R. Hrvatska 135
  113. Savka Gudović Parađina / Crna Gora 136
  114. Selma Hujdurović / BiH 137
  115. Semira Jakupović / UK 46
  116. Senada Užičanin / BiH 27
  117. Slavica Bakšaj / R. Hrvatska 96
  118. Slavko Klisura / BiH 32
  119. Slavoljub Živadinović-Žika / R. Srbija 102
  120. Smiljana Božić / R. Srbija 138
  121. Snežana Marko-Musinov / R. Srbija 82
  122. Snežana Panoska / S. Makedonija 68
  123. Stjepan Crnić / R. Hrvatska 79
  124. Sulejman Aličković / Luksemburg 61
  125. Šahdo Bošnjak / BiH 6
  126. Tamara Dragić / BiH 139
  127. Tanja Petković / R. Srbija 9
  128. Tatjana Tomić / BiH 140
  129. Toni Pavleski / S. Makedonija 141
  130. Tyran Spahiu / Kosovo 60
  131. Valentina Smefanova Jomova / Bugarska 78
  132. Vanja Angelova / Bugarska / 76
  133. Veljko Bosnić / R. Srbija 54
  134. Vera Cvetanović / R. Srbija 142
  135. Vera Radosavljević / R. Srbija 145
  136. Vesna Stojkoska / Srbija 29
  137. Viktorija Makedonska / S. Makedonija 146
  138. Vildana Stanišić / BiH 26
  139. Vilma Knežević / R.Hrvatska 81
  140. Vlade Ećim / Australija 143
  141. Vladislav Vlahović / Crna Gora 49
  142. Zdenka Mlikota / BiH 47
  143. Zdenka Mlinar / R. Hrvatska 144
  144. Zehra Bajić Alić / BiH 12
  145. Zorica Stanković / R. Srbija 103
  146. Željka Jotanović 24 / Slovenija 24
  147. Željko Ilić / Švedska 55

 

Ibrahim Osmanbašić, predsjednik Udruženja KNS

Sarajevo, 16.5.2023. godine

most PL w

 

O nama

Aktivnosti koje je Udruženeje realiziralo samostalno ili u saradnji sa drugima spadaju u arhivsku građu čime se dokumentuju programske aktivnosti KNS-a tokom svog društvenog angažmana na polju kulture i umjetnosti.

Tokom javnog djelovanja udruženje je otvaralo prostor za autorsku prezantaciju umjetničkog stvaralaštva mladih autora koji su uobličavali lični umjetnički izražaj u konkretno oblikovane ideje u vidu javnih manifestacija - putem kojih se prezentiraju umjetnička djela i radovi, kako članova KNS-a, tako i suradnika.

Get in touch

Kontakt

Udruženje za kulturu
– Nova svjetlost
Terezija bb, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
+ 387 61 524 505
knsinfo1@gmail.com

Facebook stranica