Broj:01-01-23
Datum: 07.01.2023.godine

POZIV ZA PROGRAMSKU PODRŠKU KNS-a

Poštovani članovi, saradnici i simpatizeri udruženja KNS,

I) Pozivamo vas da pomognete rad Udruženje za kulturu-Nova svjetlost (KNS) članarinom, prilozima i donacijama, prema mogućnostima. Uz vašu pomoć udruženje će još kvalitetnije realizirati započete projekte, te biti u mogućnosti da planira nove aktivnosti.

O nama

Aktivnosti koje je Udruženeje realiziralo samostalno ili u saradnji sa drugima spadaju u arhivsku građu čime se dokumentuju programske aktivnosti KNS-a tokom svog društvenog angažmana na polju kulture i umjetnosti.

Tokom javnog djelovanja udruženje je otvaralo prostor za autorsku prezantaciju umjetničkog stvaralaštva mladih autora koji su uobličavali lični umjetnički izražaj u konkretno oblikovane ideje u vidu javnih manifestacija - putem kojih se prezentiraju umjetnička djela i radovi, kako članova KNS-a, tako i suradnika.

Get in touch

Kontakt

Udruženje za kulturu
– Nova svjetlost
Terezija bb, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
+ 387 61 524 505
knsinfo1@gmail.com

Facebook stranica