BALKANSKA PJESNIČKA UNIJA / POEZIJA GODINE-2022: REZULTATI KONKURSA-DEVETI CIKLUS

SAOPĆENJE ORGANIZACIONOG ODBORA

Na konkurs „BALKANSKA PJESNIČKA UNIJA / POEZIJA GODINE 2022/ DEVET CIKUS“ stiglo je 145 aplikacija iz 22 države. Formalne uslove konkursa je zadovoljilo 144 aplikacija, koje su ocjenjene od strane Stručknog žirija, koji je radio u sastavu: Zlatan Muhamed Hrenovica (BiH), Sulejman Aličković (Luksemburg) i Ibrahim Osmanbašić (BiH)-predsjednik žirija. Žiri je u pravilu anoniman do objavljivanja rezultata.

-Prema utvrđenoj bodovnoj listi nastavljeno je sa dodjelom certifikata, u kontinuitetu prema uspjesima iz predhodne dvije godine. Certifikati se dodjeljuju za jedan nivo više, prema bodovnoj listi, a za dva nivoa mogu napredovati ako je pjesma ocijenjena sa ocjenom od 25,00 do 28,50 poena, prema odgovarajućem nivou. U ovom devetom ciklusu dodjeljeno je ukupno 90 certifikata, a za dva nivoa u ovom ciklusu napredovalo je 3 autora, čije pjesme su ocijenjene visoki ocjenama, te ulaze u antologijski izbor, skupa sa drugim visoko rangiranim pjesmama.

O nama

Aktivnosti koje je Udruženeje realiziralo samostalno ili u saradnji sa drugima spadaju u arhivsku građu čime se dokumentuju programske aktivnosti KNS-a tokom svog društvenog angažmana na polju kulture i umjetnosti.

Tokom javnog djelovanja udruženje je otvaralo prostor za autorsku prezantaciju umjetničkog stvaralaštva mladih autora koji su uobličavali lični umjetnički izražaj u konkretno oblikovane ideje u vidu javnih manifestacija - putem kojih se prezentiraju umjetnička djela i radovi, kako članova KNS-a, tako i suradnika.

Get in touch

Kontakt

Udruženje za kulturu
– Nova svjetlost
Terezija bb, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
+ 387 61 524 505
knsinfo1@gmail.com

Facebook stranica