BPU– POEZIJE GODINE 2022- povelje
 
Udruženje za kulturu – Nova svjetlost realiziralo je projekat “Balkanska pjesnička unija/Poezija godine 2022”, a što predstavlja treću godini kontinuiranog djelovanja na ovom međunarodnom književnom projektu. Realizirana su tri konkursna ciklusa – 8,9 i 10 tokom 2022 godine i na osnovu zbira dvije najbolje dobijene cijena, dodjeljuju se 64 povelje za 2022 godinu – verifikujući prepoznat kvalitet poetske kreaciji. -1 - dijamantska povelja; -17 zlatnih povelja; –28 srebrenih povelja i 17- bronzanih povelja. Povelje su dodjeljeno autorima iz 14 država.
Tokom 2022 godine ocjenjeno je 465 pjesama, dodjeljeno je 287 certifikata, učestvovalo je 284 autora iz 24 države.

O nama

Aktivnosti koje je Udruženeje realiziralo samostalno ili u saradnji sa drugima spadaju u arhivsku građu čime se dokumentuju programske aktivnosti KNS-a tokom svog društvenog angažmana na polju kulture i umjetnosti.

Tokom javnog djelovanja udruženje je otvaralo prostor za autorsku prezantaciju umjetničkog stvaralaštva mladih autora koji su uobličavali lični umjetnički izražaj u konkretno oblikovane ideje u vidu javnih manifestacija - putem kojih se prezentiraju umjetnička djela i radovi, kako članova KNS-a, tako i suradnika.

Get in touch

Kontakt

Udruženje za kulturu
– Nova svjetlost
Terezija bb, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
+ 387 61 524 505
knsinfo1@gmail.com

Facebook stranica