Udruženje za kulturu-Nova svjetlost (KNS) u 2022. godini nastavlja sa realizacijom projekta "Balkanska pjesnička unija/POEZIJA GODINE–2022“, IX ciklus: 09.05.01.–11.06.2022.godine.

CILJEVI MANIFESTACIJE SU:

– angažman na oblikovanju sistema vrednovanja poetske kreacije;

– afirmacija balkanskog poetskog stvaralaštva;

– promocija umjetničkih vrijednosti u poetskoj kreaciji;

– regionalna književna saradnja na polju poezije.

 U skladu sa odlukom Organizacionog odbora raspisuje se:

KONKURS

POEZIJA GODINE–2022 (deveti ciklus)

za prijavu reprezentativnih autorskih poetskih radova za učešće u programu manifestacije

O nama

Aktivnosti koje je Udruženeje realiziralo samostalno ili u saradnji sa drugima spadaju u arhivsku građu čime se dokumentuju programske aktivnosti KNS-a tokom svog društvenog angažmana na polju kulture i umjetnosti.

Tokom javnog djelovanja udruženje je otvaralo prostor za autorsku prezantaciju umjetničkog stvaralaštva mladih autora koji su uobličavali lični umjetnički izražaj u konkretno oblikovane ideje u vidu javnih manifestacija - putem kojih se prezentiraju umjetnička djela i radovi, kako članova KNS-a, tako i suradnika.

Get in touch

Kontakt

Udruženje za kulturu
– Nova svjetlost
Terezija bb, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
+ 387 61 524 505
knsinfo1@gmail.com

Facebook stranica