Rezultati konkursa „KNS KLUB EVROPA – 2023“:
 
Na konkurs je stigla 81 alikacija iz 14 država. Za najuspješniju pjesmu je izabrana poetska kreacije „DOPUŠTENJE“, autorice  Zora Davidović iz  Republike Srbija. Selektora je bio književnik Ibrahim Osmanbašić.
 
Obrazloženje priznanja:
„Prva strofa pjesme „Dopuštanje“ oslikava savremeni društveni kontekst u kojem hara pandemija hipokrizije - gdje se na čin dobre volje gleda kao ličnu slabost, a na požnju prema drugima kao intelektualna devijacija. U tri završna stiha prve strofe predočava se spremnost na lično požrtvovanje radi dosezanja personalnih ideala u društvenoj zajednici; „Tek radi tog nekog obzira i mira / Poklanjala i ono što mi treba / Poklanjala i više nego što imam“ . Motiv zadnjeg stiha ima značajnu humanističku dimenziju, te je poslužio kao inspiracija za naslov cijele zbirke. U drugoj strofi se opisuje borba uviđajne, kultivisane individue i primitivne, barbarizirane horde koja bezobzirno ruši sve pred sobom. Za posljedicu imamo kontaminiran javni prostor u kojem je prosvećena ličnost osuđena na neprijatnu i tužnu izolaciju.
U trećoj strofi se manifestuje aksiološki spektar  dvoslojna poruka: prvo– na razini potrebe za kreativnim artikulisanjem vanjskog haosa; i pod dva- nužnost stvaranja unutrašnje harmonije koja donosi smiraj u srcu i duši. 
Vrijednosti poetskog kazivanja dolaze do punog sjaja baš u usklađenosti teme i ideje, misaonih sinteza i figurativnog, slikovitog izražavanja-  a što je dojmljivo izbalansirano u stihovima pjesme „Dopuštanje“, autorice Zore Davidović – koja uspijeva da artikuliše savremenu dinamiku kolektivne svijesti i duha vremena u kojem živimo i pokušavamo odgovoriti ljudskim imperativima.“
 
.................
Pobjednička pjesma konkursa
Zora Davidović / R. Srbija
 
DOPUŠTENJE
 
Propuštala sam pešake na semaforu
Propuštala starije u redu
Ustupala mesta u autobusima i vozovima
Ustupala hranu pticama, psima, gladnima
Izvinjavala se kada me neko nagazi
„Nije ništa, slučajno.“
Bol zaklanjala naučenim osmesima
Izvinjavala se tuđim greškama
Udovoljavala tuđim željama
Jer imala sam već hrpu svojih, a ostvarenih
Udovoljavala sam tuđim ambicijama
Dok su moje kunjale na marginama
Tek radi tog nekog obzira i mira
Poklanjala i ono što mi treba 
Poklanjala i više nego što imam
 
Granice su se tanjile, brisale
Horde su bezobzirno nadirale
Kopitima gazila linije
Otimale, grabile, krale, palile
Nisam se branila, sklanjala sam se
U tišini, kradom, crtala nove
Nisam se opirala, smešila sam se
Tražeći to nešto dobro, svetlo i meko u svakome
I povlačila sam se, sve dalje i dublje
 
U samotnosti mog sopstvenog lavirinta
Među hiljadama tajnih uglova za skrivanje
Ni ne pokušavam da pronađem izlaz
dok ne izdeljem olovku čistog srca
Koja će umeti jasno da ucrta razliku
Među buke i poja
Koja će umeti tačno da obeleži rastojanje 
među mira i nespokoja
I koja će jednom trajno da podcrta
Prostor za moje bezbrižno, lako postojanje
 
 
.................
(Napomena; Abecedni poredak učesnika konkursa ne podrazumijeva poredak po kvalitetu poetske kreacije.)
........................
Zbirka poezije „POKLANJAMO I VIŠE NEGO ŠTO IMAMO“ / KNS KLUB EVROPA 2
 
Sadržaj:
1. Zora Davidović / R. Srbija / DOPUŠTENJE  (pobjednička pjesma konkursa)
2. Abdulah Bećirević Alija / R. Hrvatska / DUGA
3. Adnan Sijarić / BiH / LETOVI MISLI
4. Aida Kuko / Egipat / MOŽEŠ LI…?
5. Alisa Hamza Alijević / Luksemburg / ČESTITAM SEBI DA NE ČESTITAM!
6. Anđeljka Jovičić Šumanovac / R. Hrvatska / KIŠNA ŽELJA 
7. Ankica Anchie Biskupović/ R. Hrvatska / GRLOM U JAGODE
8. Azemina Dokaza Klobodanović / BiH / NEKAD JE TO BIO MOJ DOM 
9. Azra Sarač / R.Srbija / MIOMIRIS 
10. Bajram Neljković / BiH / KAO PJESMA STARE VIOLINE
11. Bakira Mavrić / R. Srbija / MESECU 
12. Belinda Sipkoska Gaštarova / S. Makedonija / NEKA MI SVI BUDUĆI LJUBAVNICI OPROSTE 
13. Borče Panov / S. Makedonija / ĆELAVI GRAD 
14. Borislav Batin / R. Srbija / POEMA O TESLI
15. Cvija Peranović Kojić / Austrija / PJESNIK
16. Denis Dželić / Danska / SVJETLOSNI TUNEL
17. Denisa Međedović / R. Srbija / DA MREM RAZI SAM BOŽE
18. Dinko Osmančević / BiH / RIJEKA
19. Dragan Mitić / R. Slovenija / RUKOM NA PRSIMA POZDRAVLJAM SVET 
20. Dragan Pop Dragan / R. Srbija / EKVILIBRISTIKA
21. Dragana Ševa / BiH / O NOSTALGIJI
22. Dušan Stojković / R. Srbija / NIJE SVAKA PTICA SOKO SIVI 
23. Duška Kontić / Crna Gora  / NIŠTA NE TRAŽIM
24. Dženan Ibrahimagić / BiH / ZA MENE NIKAD NEĆEŠ
25. Dženana Čorić / BiH / GRIJEŠIO SI...
26. Đurđija Perunčić / R. Srbija / POMISAO
27. Edita Šarić Bukva / BiH / KRIK PLANETE
28. Esma Muratović Lukač / BiH / POD ZVIJEZDAMA PLOVIT ĆEMO
29. Faik Hadrović / BiH / OSTAVLJENA
30. Gordana Mijajlović Kocić / R. Srbija / OSLOBOĐENA
31. Goran Pilipović / BiH / SREĆNO JUTRO
32. Gordana Pirel Zejnilagić / Njemačka / ŽIVOTNA ŠKOLA
33. Gordana Radovanović / BiH / PROGON
34. Hakija Bušatlić / BiH / TUZLANSKA KAPIJA
35. Helena Plaćinski / R.Srbija  / KUTIJE PUNE PROŠLOSTI
36. Ifeta Hrnjić / BiH / OSTALI SMO U PJESMI
37. Ilda Arnautović / BiH / MENI LJUBAV VODILJA JE
38. Jelena Davidović / R. Srbija / ČESTICA
39. Jelena Stanojčić / R. Hrvatska / SREBRENICI 
40. Josip Fabina / R.Hrvatska / POSLIJE...
41. Josip Grabušić / R.Hrvatska / OD RUJNA DO RUJNA
42. Ljiljana Jerončić / R. Hrvatska / ISPRUŽENE RUKE
43. Ljubinka Ljupka Dimitrijević / R. Srbija / SLOMLJENA PRILIKA
44. Magda Đorđević / R. Srbija / TAVORIM - PUT KA SEBI
45. Maid Čorbić / BiH / NAZAD U RETROSPEKTIVU
46. Marija Nestorović / R.Srbija / NEKI TUĐI ODLAZAK
47. Marija Radović / Crna Gora / NA OBALI
48. Mehmed Meša Delić / Njemačka / PREMA SUNCU
49. Meho Jakupović / UK / SAMO JE NEBO GRANICA
50. Merima Ćehajić Hadžiaganović / BiH / NEĆU TI PRIČATI
51. Merima Krivošija / BiH  / SUDBINA 
52. Milica Prole Honđo / BiH / SARAJEVO
53. Milka Stefanović Mimi / R. Srbija / LJUBAV NA VRHU PERA
54. Miloš Beloica / Crna Gora / SAN NA DLANU
55. Miljenka Koštro / BiH / AKO NAIĐE TEŽAK DAN
56. Miro Kasipović / R. Hrvatska / PRAZNIK
57. Nerma Prnjavorac / UK / SVE RJEĐE I RJEĐE
58. Olivera Marković / R. Srbija / MAJKO
59. Radmila Popović / R. Srbija / KIŠNI DAN
60. Sadije Aliti / S. Makedonija  / POVJETARAC LJUBAVI
61. Sanja Rotim / Italija / ŽELIMO MIR
62. Saša Dragojević / R. Srbija / NA RUBU PROPASTI
63. Saša Ilić / R.Hrvatska / DRUGA VRSTA BOGATSTVA
64. Saša Milivojev / R. Srbija / MIRNO DA SE ŽIVI
65. Savka Gudović Parađina / Crna Gora / MITOLOGIJA I  POPRAVLJANJE SVIJETA
66. Selma Hajdarhodžić / BiH / TAMNO PLAVE ČARAPE
67. Senada Užičanin / BiH / PISAC NE IDE U PENZIJU
68. Silvana Krstovska / S. Makedonija / NEMAM OPROST ZA SEBE
69. Slavica Baškaj / R. Hrvatska / DJECA SU MALI ČOVJEK
70. Slavica D. Damnjanović Saša / R. Srbija / KADA POGLED NA TEBE MI SKRENE
71. Snežana Marko-Musinov / R. Srbija / ŽENA
72. Sonja Kušec Bećirević / R. Hrvatska / BOSNA
73. Stevan Šarčević / R. Srbija / PRAG SVETLOSTI
74. Stjepan Crnić  / R. Hrvatska / STARA MASLINA  
75. Suzana Todorić Asković / R. Srbija / AKO SE SETIM
76. Tamara Dragić / BiH / SVE TUGE MOJE
77. Tanja Petković / BiH / KOŠAVA
78. Vangja N. Radezska / S. Makedonija / LIJEPA MARA 
79. Zdenka Mlikota / BiH / U MENI TAJNE, ZGAŽENI ŽELJA
80. Željka Jotanović / Slovenija / SVIJEĆA NADE
81. Željko Ilić /  Švedska / OPROSTI SINE
 
 
Ibrahim Osmanbašić. predsjednik Udruženja KNS
Sarajevo; 21.7.2023.godine.

 KNS Logo 201

O nama

Aktivnosti koje je Udruženeje realiziralo samostalno ili u saradnji sa drugima spadaju u arhivsku građu čime se dokumentuju programske aktivnosti KNS-a tokom svog društvenog angažmana na polju kulture i umjetnosti.

Tokom javnog djelovanja udruženje je otvaralo prostor za autorsku prezantaciju umjetničkog stvaralaštva mladih autora koji su uobličavali lični umjetnički izražaj u konkretno oblikovane ideje u vidu javnih manifestacija - putem kojih se prezentiraju umjetnička djela i radovi, kako članova KNS-a, tako i suradnika.

Get in touch

Kontakt

Udruženje za kulturu
– Nova svjetlost
Terezija bb, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
+ 387 61 524 505
knsinfo1@gmail.com

Facebook stranica